Friday, 20 January 2017

Dân Muốn Biết: Buổi họp tại vùng Hoa Thịnh Đốn và Virginia về vấn đề cô Mai Khôi xúc phạm đến CỜ VÀNG

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại vùng Hoa Thịnh Đốn và Virginia vào 7 giờ tối ngày 17/1/2017 có một buổi họp về vấn đề cô Mai Khôi trình diễn đã gây xúc phạm đến CỜ VÀNG biểu tượng thiêng liêng tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản. Mời các bạn theo dõi buổi họp

0 comments:

Post a comment

News

https://scontent-lhr8-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/157378497_4233886706623477_1500987485781023777_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=4RU7FkbjGAkAX8DryhD&_nc_ht=scontent-lhr8-2.xx&oh=4b645aa75b2d1f27c10e123452171ad0&oe=60666B5CCó thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Trưác tiên, ta tiêm thử vaccine phòng covid cho các cán bộ, quan chức nhà nước... ...Nếu các vị ấy an toàn, ta biết là vaccine tốt. Còn nhỡ như họ có mệnh hệ gì, đất nước an toàn.'

 
Web Statistics