Lời kêu gọi 14 điểm của Toàn Dân Việt... -
Văn Lý Nguyễn TađêôImage may contain: text

Sau khi nhận được nguồn tin chính xác qua lời kêu gọi của linh mục Văn Lý Nguyễn Tađêô. Tôi xin cùng đồng khởi với đồng bào Việt Nam vào ngày mùng 5 tháng 3 năm 2017 và cho xuất quân cùng với các nhóm dân chủ. Địa điểm chính là thủ đô Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Hãy chuẩn bị lương khô cho ba ngày , áo mưa, quần áo ấm, băng cứu thương, đèn pin, gậy gộc và các vũ khí phòng thân để chống lại bọn cướp đường, khi đi vào thành, hãy đi bộ và mỗi toán ít nhất là 20 người. Hãy tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn và bao vây dinh độc lập. Sài Gòn là nhược điểm của cộng sản, vì người dân miền nam không bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản,về phía cs nếu Sài Gòn bị̣ thất thủ thì Hà Nội sẽ qui hàng.
Toàn dân hãy kéo nhau về Hà Nội và Sài Gòn, hãy biểu tình ôn hòa.
Hãy phó thác vào Thiên Chúa, đừng sợ!
Xin các bạn truyền tin này đi khắp nơi, để nhiều người được nhận và hưởng ứng lời kêu gọi
Đây là link của linh mục Nguyễn Văn Lý Tađêô, là bằng chứng và sự thật trong lởi kêu gọi, xin mọi người hưởng ứng.
Lời kêu gọi 14 điểm của Toàn Dân Việt... - Văn Lý Nguyễn Tađêô | Facebook

Wednesday, 15 February 2017

Dân Muốn Biết :Đảng ra lệnh công an loạn nổ súng và đánh đập,bắt bớ người dân đi nộp đơn khởi kiện Formosa

“CÁI ÁC KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG SỢ. ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ CHÚNG TA SỢ CÁI ÁC VÀ BỊ NÓ ĐE DOẠ.” 
 Đầy khí phách và kiên cường. Hãy lắng nghe TÂM TÌNH của chị Bui Thi Minh Hang, sau 3 năm tù đày. Buổi sinh hoạt và cầu nguyện tạ ơn đã diễn ra tại Văn phòng Công lý Hoà Bình, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn, 13.2.2017.
 (Video: GNsP Tin Mừng Cho Người Nghèo Title: Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm) --------

-------------------
 HỌC SINH VƯỢT SÔNG ĐẾN TRƯỜNG BẰNG PHAO TỰ CHẾ
-------------------

0 comments:

Post a Comment