TO PROTEST AGAINST FORMOSA STEEL CORP. IN THEIR ENVIRONMENTAL POLLLUTION OF THE IMMEDIATE SEAS AROUND THE VIETNAMESE COAST FROM NORTH TO SOUTH ON A LARGE SCALE CAUSING DRAMATIC DEATH AND DISTRUCTION TO FISHERIES FROM MECURY POLUTION, AND THE CORRUPTION OF GOVERNMENT OFFICIALS TO COVER UP THESE DAMING ABUSES OF POWER FROM CORPORATE ORGANISATIONS TO COMMITT SUCH ENVIRONTMENTAL DISASTERS TO LOCAL AND WIDER COMMUNITIES.

Thông Báo

Ủng hộ nhân dân cả nước xuống đường tống cổ FORMASA ra khỏi Việt Nam trừng trị tập đoàn bán nước.

h1Monday, 24 October 2016

Dân Muốn Biết: Chim khôn chọn cành mà đậu

“Từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ bỏ chế độ độc quyền đảng trị của đảng cộng sản, từ bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013, chấp nhận hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng, gia nhập trào lưu chủ nghĩa xã hội dân chủ và đổi tên đảng. Bằng không thì nguy cơ tha hóa quyền lực dẫn đến tự sụp đổ là không thể tránh khỏi”.

******


Trong bài “Sự trộn lẫn khái niệm của ĐCSVN”, đăng trên trang Ba Sàm ngày 16/10/2016, GS Nguyễn Đình Cống nói rất chính xác rằng cần phân biệt 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau là “Suy thoái đạo đức” và “Tự chuyển hóa tư tưởng”. Kẻ suy thoái đạo đức là kẻ xấu. Người biết tự chuyển hóa là người thức thời, thông minh, dứt khoát chia tay với những kẻ xấu không thể thay đổi. Tổ tiên ta chả từng răn dạy “Chim khôn chọn cành mà đậu” đó sao?
Nhận ra được những nọc độc ở học thuyết Mác – Lenin và những tai họa do học thuyết đó gây ra, phủ định học thuyết đó, thay đổi lập trường, tư tưởng Mác-xít để đi theo một con đường khác, nhằm xây dựng một xã hội mang bộ mặt người tử tế, lương thiện, công bằng, thịnh vượng, văn minh chính là làm theo lời của tổ tiên.
Chẳng phải chỉ có người Việt chúng ta mới biết thức thời. Ngay từ trước khi các quốc gia cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào những năm 1989 và 1991, nhiều đảng cộng sản ở các nước này đã “xét lại học thuyết Mác-Lênin” và hướng sang một con đường khác là chủ nghĩa xã hội dân chủ. Xét lại và tự chuyển hóa như họ là khôn, là thức thời, tại sao chúng ta không học hỏi họ. Trong hàng ngũ những người cộng sản Việt Nam, không phải bây giờ mà lúc bấy giờ đã từng có nhiều người xét lại chủ nghĩa Mác -Lênin và thừa nhận sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội dân chủ. Những người này đã thức thời, khôn trước chúng ta nhiều.
Sau hơn hai chục năm hô hào chống tham nhũng mà vô vọng, đến nay ông Nguyễn Phú Trọng đã không dám mạnh tay chống tham nhũng. Ông nói phải thông cảm với ông vì đây là ta đánh ta. Ông sợ việc đưa ra công khai trị tội các quan tham và tha hóa của đảng trước pháp luật sẽ làm vỡ bình quý của ông. Như vậy nguy cơ đảng của ông tự sụp đổ là không thể tránh khỏi, Đến lúc này, vấn đề đáng suy nghĩ không còn là “có nên tự chuyển hóa tư tưởng hay không” mà là “Chủ nghĩa xã hội dân chủ và mô hình Bắc Âu có những ưu việt gì mà có sức hấp dẫn như thế, để chúng ta học hỏi họ, để tự chuyển hóa”.
Ngày 02/2/2013, tờ The Economist đăng bài “The Nordic countries: The next super model”, đã được dịch giả Bùi Xuân Bách chuyển sang tiếng Việt với đầu đề “Các nước Bắc Âu: Siêu mô hình sắp tới và đăng trên tạp chí Nghiên cứu quốc tế ngày 02/01/2015. Theo tác giả trong tờ The Economist thì các chính khách, dù tả hay hữu, đều có thể học từ các nước Bắc Âu.
Bài báo này mở đầu: Trong những năm 1980, nước Anh đã dẫn đầu nhờ “Đường lối Thatcher và tư hữu hóa”. Nước Singapore bé xíu cũng đã từ lâu là một mô hình cho nhiều nhà cải cách tham khảo. Giờ đây các nước Bắc Âu có thể cũng đóng một vai trò như thế. Họ (các nước Bắc Âu: Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan) đã tránh được cả 2 căn bệnh hiện đại là bệnh xơ cứng kinh tế của các nước Nam Âu và sự bất bình đẳng cùng cực của nước Mỹ. Họ đã giải quyết tốt khủng hoảng nợ trong những năm 1990, trong khi các nước Phương Tây bị công nợ ngập tận cổ. Họ cải cách được khu vực công, giúp nhà nước của họ hoạt động có hiệu quả và đáp ứng được những thách thức mà họ phải đối mặt. Những người Pháp tả khuynh đang hướng tới mô hình Bắc Âu và những người Mỹ bảo thủ cũng đang sợ Barack Obama ngả theo mô hình Thụy Điển.
Tại sao vậy? Quả thật trong những thập niên 1970 và 1980, Bắc Âu là những nước nổi tiếng là “Đánh thuế và chi tiêu” nhưng nay họ đã thay đổi. Chi tiêu của Chính phủ đã giảm. Thuế cũng đã giảm. Thuế xuất doanh nghiệp của họ hiện nay là 22%, thấp hơn Mỹ. Họ đang tập trung vào quân bình ngân sách. Trong khi Obama và Quốc hội Mỹ đang còn ngập ngừng đối với việc cải cách phúc lợi an sinh xã hội thì Thụy Điển đã cải tạo hệ thống hưu bổng của họ. Thâm hụt ngân sách của họ chỉ chiếm 0,3% GDP, so với Mỹ là 7% GDP. Các nước Bắc Âu còn chứng minh rằng hoàn toàn có thể kết hợp chủ nghĩa tư bản cạnh tranh với guồng máy nhà nước lớn có hiệu quả và họ đã tìm ra được nhiều cách để hạn chế hiệu ứng tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Những thành tựu này không tách khỏi những nhân tố có tính quyết định là chủ nghĩa xã hội dân chủ và vai trò của các đảng xã hội dân chủ Bắc Âu.
* Quốc tế 2 và chủ nghĩa xã hội dân chủ Tây Âu – Bắc Âu ra đời, phủ định những sai lầm của Marx:
Giữa thế kỷ 19, ngày 28/9/1864, Marx và Engels đã thành lập Hội Quốc tế công nhân tại London, thủ đô Vương quốc Anh để lãnh đạo phong trào công nhân thế giới.
Ngay từ thời gian này, trong phong trào đã có ý tưởng “xét lại” những tiền đề mác-xít căn bản của chủ nghĩa Marx. Ý tưởng này dẫn đến quan điểm khẳng định chủ nghĩa xã hội (hướng đến sự công bằng hơn so với chủ nghĩa tư bản) mà Marx nói đến (sau này Lênin gọi là giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản) có thể thực hiện thông qua những cải tổ dần dần trong hệ thống tư bản, không cần phải làm cách mạng vô sản bằng bạo lực. Người đầu tiên khởi xướng ý tưởng này là Eduard Bernstein (1850-1932). Ông cho rằng Marx đã sai lầm về dự đoán và về chiến lược. Marx kết hợp chủ nghĩa xã hội với cách mạng là sai lầm vì đây là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc và về bản chất. Bernstein bác bỏ học thuyết Marx về giá trị lao động và đấu tranh giai cấp. Ông cho rằng tư bản càng tích tụ thì số người giàu tăng lên, các cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản có thể khắc phục được và tiên đoán của Marx về sự sụp đổ đến nơi của chủ nghĩa tư bản là sai lầm.
Phong trào xét lại chủ nghĩa Marx đã đưa đến sự chia rẽ trong phong trào công nhân quốc tế.
– Tại Tây Âu và Bắc Âu, nhánh xét lại chủ nghĩa Marx đã thành lập liên minh quốc tế các Đảng xã hội (sau này còn có các Đảng xã hội dân chủ) tại Paris nước Pháp vào ngày 14/7/1869, tức là Quốc tế 2. Tham gia thành lập Quốc tế 2 có 400 đại biểu của các tổ chức công nhân ở 22 quốc gia Châu Âu và Mỹ.
Quốc tế 2 đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân thế giới. Nhiều Đảng xã hội và Đảng xã hội dân chủ đã trở thành đảng cầm quyền (ở Pháp, Đức, Thụy Điển, Phần Lan…). Trước khi nổ ra Thế chiến thứ nhất, do bất đồng về chiến lược, Quốc tế 2 tự giải tán vào năm 1876, đến năm 1923 thì phục hồi.
– Tại Nga, Lênin lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng vô sản tháng 10 năm 1917, sau đó thành lập và lãnh đạo Quốc tế cộng sản, gọi là Quốc tế 3, phát động đường lối bạo lực, nhằm cướp chính quyền ở các nước tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản, do đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo và cầm quyền.
* Trào lưu dân chủ xã hội và “Con đường thứ ba” từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh:
Chiến tranh lạnh trên thế giới kết thúc kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Từ đó, xu thế toàn cầu hóa phát triển mạnh, tác động sâu sắc cả mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó đến mọi quốc gia. Chủ nghĩa tự do mới nổi lên chiếm ưu thế ở hầu hết các nước tư bản phát triển.
Chính sách của các đảng xã hội dân chủ theo con đường thứ ba, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế có một số điểm chung:
1- Kiên trì các giá trị cơ bản của trào lưu xã hội dân chủ là “Tự do, Bình đẳng, Dân chủ”. Dân chủ được xem là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội dân chủ.
2- Các đảng xã hội dân chủ phải thích ứng linh hoạt trước những diễn biến của tình hình quốc tế cũng như trong nước, nhằm từng bước thực hiện các giá trị cơ bản này.
3- Thừa nhận tính đặc thù của mỗi quốc gia (Anh, Hà Lan, Thụy Điển, Pháp, Đức …), tính năng động của mỗi đảng xã hội dân chủ trong việc hoạch định chính sách của mình.
Quá trình toàn cầu hóa diễn ra cùng với xu thế chính của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh là hòa bình và phát triển. Xã hội ở các nước theo chủ nghĩa xã hội dân chủ không phải là xã hội tư bản nhưng cũng không phải là xã hội xã hội chủ nghĩa. Về cơ bản, “Con đường thứ ba” của trào lưu xã hội dân chủ là xã hội tư bản hiện đại được điều chỉnh bởi một số chính sách của các đảng xã hội dân chủ, với các điểm sau:
– Các đảng xã hội dân chủ từ bỏ quan điểm chính trị dựa trên phân tích mâu thuẫn giai cấp, do đội ngũ công nhân thời Marx khảo sát ở thế kỷ 19 nay đã teo lại nhanh chóng, đồng thời “Thế giới 2 cực” (XHCN và TBCN) đã mất dần. Hiện nay sự phân hóa xã hội không do sự phân chia giai cấp mà do sự phân chia các nhóm lợi ích, gắn liền với mức sống và nghề nghiệp của họ. Đây là một yếu tố quy định chính sách của các đảng xã hội dân chủ
Các đảng xã hội dân chủ đả phá quan điểm đối lập 2 cực, không lấy giai cấp làm cơ sở cho các chính sách nhưng nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản, thiết yếu của xã hội, có chính sách bao quát điều kiện sinh sống của mọi thành viên của xã hội.
Các đảng xã hội dân chủ vẫn tiếp tục đường lối dung hòa mâu thuẫn xã hội, thực hiện nguyên tắc dân chủ trong quản lý xã hội, nhưng có điều chỉnh, về cơ bản là chuyển từ dân chủ theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số sang nguyên tắc đồng thuận xã hội.
– Trước đây “công bằng” được hiểu là san đều mức sống giữa các cá nhân thì nay công bằng là phải tạo ra các cơ hội như nhau cho mọi người trong xã hội.
– Các đảng xã hội dân chủ cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đang đặt ra hàng loạt vấn đề mới về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Sự hình thành xã hội thông tin, kinh tế trí thức đòi hỏi các đảng xã hội dân chủ phải có nhũng chính sách thích hợp.
– Vai trò nhà nước ở các nước tư bản phát triển đang đứng trước một mâu thuẫn mới: một bên là sự cần thiết của vai trò quản lý quốc gia tập trung, một bên là hoạt động ngày càng mạnh mẽ của các tổ chức phi chính phủ NGO (non government organization). Chính sách của các đảng xã hội dân chủ phải thích ứng với bối cảnh này, tạo điều kiện cho công dân làm quen và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội đó.
– Trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, con đường thứ ba tập trung giải quyết 2 mục tiêu lớn:
1- Gạt bỏ mọi trở ngại cho kinh tế phát triển.
2- Hạn chế tối đa nạn thất nghiệp.
Để đạt được 2 mục tiêu này, Chính phủ do các Đảng xã hội dân chủ cầm quyền thực hiện:
a)– Cân bằng cán cân thu-chi, cắt giảm phúc lợi xã hội theo kiểu bao cấp.
b)- Khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh bằng cách giảm thuế và hạn chế sự can thiệp của nhà nước.
c)- Chuyển mục tiêu đầu tư phúc lợi từ đầu tư cho sinh hoạt sang đầu tư cho việc làm và đào tạo nguồn nhân lực. Chuyển nguyên tắc của nhà nước phúc lợi (the welfare state) sang nguyên tắc nhà nước đầu tư cho xã hội (the social investment state).
* Đã từng có những người cộng sản Việt Nam thừa nhận sức hấp dẫn của trào lưu xã hội dân chủ.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, một số nhà lý luận của ĐCSVN đã nghiên cứu về trào lưu xã hội dân chủ và về Đảng xã hội dân chủ Thụy Điển, trong đó có Trần Nhâm, Đào Duy Quất, Hồ Châu, Trần Nhu, Lưu Đạt Thuyết, Thái Văn Long, Đặng Công Minh, Nguyễn Hoàng Giáp.
– Trong bản báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài KX 01. 02 năm 1995 của Viện Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, PTS Đào Duy Quất, chủ nhiệm Viện thông tin khoa học của Viện này viết: “Quan điểm khá thịnh hành ở Liên Xô và Đông Âu trước khi sụp đổ, đối với trào lưu xã hội dân chủ là Chủ nghĩa xã hội đích thực và là Chủ nghĩa xã hội hiện thực”. Ở một đoạn khác, ông viết: “Không phải ngẫu nhiên mà sau cuộc khủng hoảng dữ dội làm sụp đổ một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa xã hội thì nhiều đảng cộng sản ở Liên Xô cũ và Đông Âu đã chuyển sang trào lưu xã hội dân chủ”.
– Trong bài khảo sát “Về Đảng xã hội dân chủ Thụy Điển” đăng ngày 10/11/2009 trên tạp chí xây dựng đảng, GS TS Nguyễn Hoàng Giáp, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế của Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh đã viết, trích nguyên văn như sau:
“Đảng xã hội dân chủ Thụy Điển đã có 65 năm cầm quyền và thực sự là kỷ lục độc nhất vô nhị trong nền chính trị đa đảng ở Phương Tây đương đại. Thành công của Đảng XHDC Thụy Điển có nhiều nguyên nhân, trước hết phải kể đến những thành tựu đạt được trong việc phát triển kinh tế -xã hội khi Đảng này cầm quyền. Đảng XHDC Thụy Điển đã có công lớn trong việc đưa Thụy Điển từ một quốc gia lạc hậu ở Châu Âu trở thành một quốc gia phát triển, được ca ngợi là một mô hình thành công của Con đường thứ ba theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Bước sang thế kỷ 21, Thụy Điển đã có GDP tính trên đầu người 22. 000 USD. Thụy Điển về cơ bản đã thanh toán xong sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Mức chênh lệch giữa người giầu và người nghèo ở Thụy Điển không lớn Ở Thụy Điển, 10% số người có thu nhập thấp nhất chiếm 3,7% GDP, trong khi 10% số người có thu nhập cao nhất chiếm 20,1 % GDP. Trong cùng thời gian thì ở Pháp tỉ lệ so sánh này là 2,5% GDP và 24,9% GDP, còn ở Mỹ là 1,5% GDP và 28,5 GDP.
Thành công của Đảng XHDC Thụy Điển còn từ sách lược liên minh với các Đảng khác, tập họp lực lượng một cách mềm dẻo. Đảng XHDC Thụy Điển có nửa triệu đảng viên, chiếm khoảng 6% tổng dân số, có cơ sở đảng ở tất cả 21 tỉnh, thành trong cả nước nhưng bộ máy cơ quan đảng rất gọn nhẹ và hoạt động rất hiệu quả. Cơ quan của trung ương đảng chỉ có khoảng 100 cán bộ, nhân viên. Trong hệ thống chính trị đa nguyên, Đảng XHDC Thụy Điển luôn luôn giữ cho mình hình ảnh giầu mà không xa xỉ, đối xử bình đẳng với quần chúng nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội. Quan chức của Đảng tham gia chính quyền được giám sát chặt chẽ, không thể và không dám tham nhũng”.
Ở cuối bài, GS Giáp viết: “Những kinh nghiệm của Đảng xã hội dân chủ Thụy Điển trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quản lý kinh tế và xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền có giá trị tham khảo rất bổ ích cho Đảng cộng sản Việt Nam”. Tuy nhiên hình như Đảng cộng sản Việt Nam không học được gì từ những cái hay của Đảng xã hội dân chủ Thụy Điển. Có thể vì lý do nhạy cảm nào đó của bản thân, GS Giáp không cho Đảng biết những điều kiện cần và đủ, để Đảng cộng sản Việt Nam có thể trở thành “tốt” như Đảng xã hội dân chủ Thụy Điển. Đó là: Từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ bỏ chế độ độc quyền đảng trị của đảng cộng sản, từ bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013, chấp nhận hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng, gia nhập trào lưu chủ nghĩa xã hội dân chủ và đổi tên đảng. Bằng không thì nguy cơ tha hóa quyền lực dẫn đến tự sụp đổ là không thể tránh khỏi.
19-10-2016
Hoàng Vân Khải
____
Tư liệu tham khảo:
1- Toàn cầu hóa là gì? – Tạp chí nghiên cứu quốc tế 09/7/2016
2- Toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau – Tạp chí nghiên cứu quốc tế 12/11/2014
3- Tác động chính trị của toàn cầu hóa – Tạp chí nghiên cứu quốc tế 27/5/2014
4- Cách dung hòa toàn cầu hóa và các giá trị dân chủ – Tạp chí nghiên cứu quốc tế 11/10/2016
5- Thúc đẩy dân chủ trong vai trò một giá trị toàn cầu – Tạp chí nghiên cứu quốc tế 12/01/2014

Saturday, 22 October 2016

Cắt Tranh- Hôm nay Khối 3 các anh được 'trên' phân công đi cắt tranh, chỉ tiêu mỗi người phải cắt đủ để đánh 2 tấm.  Chung quanh trại đã hết tranh rồi, chỉ còn một chỗ còn tranh mà thôi: đó là bãi mìn mà trước đây các anh đã đặt.

Tên quản giáo nói tiếp:

- Các anh nên nhớ rằng chính sách của cách mạng là khoan hồng độ lượng, do đó hôm nay khi vào cắt tranh trong bãi mìn, các anh phải hết sức cẩn thận đừng để có anh nào đạp phải mìn chết hay bị thương sẽ mang tiếng cho cách mạng.

Nói đến đây tên quản giáo dừng lại một chút.  Tất cả anh em tù cải tạo đều im lặng trong bầu không khí căng thẳng, nặng nề.  Tên quản giáo gằn giọng nói nhanh:

- Các anh có nắm được tình hình chỉ tiêu của mỗi người chưa?  Có ai có ý kiến gì không?  Nếu không các đồng chí vệ binh đưa các cải tạo viên đi công tác.

Tôi lật đật đưa cao tay lên:

- Thưa anh quản giáo, xin anh 'lên lớp' để anh em 'nắm' được cách làm sao tránh khỏi phải đạp mìn ạ?

Tên quản giáo trả lời như đã chuẩn bị trước:

- Bãi mìn này là do các anh trước đây đã gài để chống phá cách mạng.  Các anh gài thì các anh phải biết mìn chỗ nào để mà tránh chứ, có phải không nào?  Thôi, các đồng chí vệ binh đưa ngay các cải tạo viên đi công tác!

Hôm đó gần 100 anh em tù cải tạo chúng tôi được hai tên vệ binh, súng AK cầm tay, đi sau lưng "đưa" chúng tôi vào bãi mìn cắt tranh.

Khi đến nơi tôi thấy bãi mìn to chừng bằng sân bóng tròn, có cỏ tranh xanh mướt mọc cao lên gần quá đầu người, tương phản với màu nâu cỏ chết của cảnh khô cằn sỏi đá chung quanh.

Trước khi vào bãi mìn, anh Ngẫu cùng A với tôi (A: tương đương với tiểu đội, có từ 10 tới 12 tù cải tạo), đưa ra ý kiến:

- Tôi đề nghị anh em cởi bỏ giày dép ra đi chân không và đi rà chân sát mặt đất.  Nếu chân rà đụng chấu mìn thì cột tranh chỗ đó lại để làm dấu cho các anh em khác biết mà tránh.

Thế là tất cả anh em tù cải tạo chúng tôi làm theo lời anh Ngẫu và hết sức cẩn thận dò dẫm vào bãi mìn cắt tranh.  Riêng tôi vì sợ quá nên vẫn chưa dám bước vào bãi mìn thì đã nghe có người la lên "Mìn đây nghen!" Rồi tiếp theo đó nhiều người khác cũng thay phiên nhau la to, "Mìn đây nghen!" "Mìn đây nghen!"  Mỗi lần như vậy anh em đều cột tranh làm dấu.

Sau 5 phút nặng nề trôi qua, có người đã cắt được vài ôm tranh để gom lại dọc theo hướng đi.  Còn tôi vẫn còn đứng run ven bãi mìn và chưa cắt được cọng tranh nào.  Bên cạnh tôi là anh Thịnh, trước là giáo sư Anh ngữ ở trường Sinh Ngữ Quân Đội.  Anh cũng như tôi, vẫn chưa cắt được cọng tranh nào.  Mặt anh trông xanh như tàu lá, coi bộ không can đảm gì hơn tôi.  Anh nói nhỏ vừa đủ cho tôi nghe:

- Chắc tôi đành chịu bị 'đấu tranh phê phán' vì 'chây lười' lao động chứ không thể đạt nổi chỉ tiêu ngày hôm nay đâu anh Tùng à... 

Anh Thịnh chưa nói dứt lời thì tôi nghe tiếng quát thật to của một tên vệ binh giọng "Quởng Nôm" rất nặng:

- Hơ eng tê! Trây lừ lô đọng hỏa?  Sô từ sớng tớ chừ moà chia két được cạng treng mô hết ría hoả?  Noá chiệng chi moà noá miếc ría?  Noá xáu két moạng hoả?  Cóa đi lồm liềng khang, tô béng?

(Hai anh kia!  Chây lười lao động hả?  Sao từ sáng tới giờ mà chưa cắt được cộng tranh nào hết vậy hả?  Nói chuyện gì mà nói hoài vậy?  Nói xấu cách mạng hả?  Có đi làm liền không, tao bắn?) 

Tôi vội quay qua phía có tiếng quát và thấy tên vệ binh đang chỉa súng AK về phía hai anh em chúng tôi với gương mặt hầm hầm giận dữ.  Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nghe nổ đùng một tiếng rất lớn.  Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi tôi bỗng nhiên ân hận là sao mình lại để bị bắn một cách vô lý như thế.  Tôi bàng hoàng kinh sợ và bao nhiêu ký ức, kỷ niệm từ thuở ấu thơ đến giờ hiện nhanh trong đầu tôi...

Nhưng không!  Tôi không bị bắn!  Tôi vẫn còn sống và tôi nghe trong bãi mìn có tiếng kêu la của những anh em tù cải tạo vì mìn nổ nên bị thương.  Trong những tiếng kêu cứu thảm thiết đó, tôi nghe rất rõ giọng của Phạm Văn Hùng, người đàn em đại đội I (Không Quân) khoá 26 Trường Võ Bị Đà Lạt:

- Anh Tùng ơi, chết em rồi anh Tùng ơi!

Thì ra chuyện phải đến đã đến. Dù cẩn thận cách mấy thì cả trăm con người lội trong bãi mìn làm sao tránh cho được chuyện mìn khỏi nổ?

Ngoại trừ 4 anh em tù cải tạo chết tại chỗ sáng hôm ấy, trong số 5 anh em bị thương nặng thì có lẽ Hùng là một trong những người may mắn nhất vì đã được đưa tới trạm xá trước tiên.  Vì trạm xá ở cách đó khoảng gần hai cây số nên khi được đi bộ đưa tới trạm xá lại có thêm hai anh bạn nữa chết vì mất quá nhiều máu.  Sau khi được khiêng tới trạm xá, chưa đầy một tiếng đồng hồ, thêm một anh bạn bị thương nữa cũng không thoát chết vì trạm xá không cầm máu kịp.

"Cách mạng" giải thích thảm cảnh tôi vừa kể là một tai nạn lao động đáng lẽ không xảy ra nhưng vì các "cải tạo viên" không nghe lời căn dặn của quản giáo nên mới bị thương và bị chết như thế.

Hai anh quản giáo phụ trách khối 3 đã phải nhiều lần lên lớp "đấu tranh giúp đỡ" để các "cải tạo viên" vẫn an tâm phấn khởi hồ hởi tin vào "chủ trương chính sách khoan hồng độ lượng của cách mạng" mà tiếp tục phấn đấu học tập tốt, lao động tốt...

Riêng để "trừng trị" những kẻ ngoan cố làm mang tiếng cho cách mạng, những người rõ ràng là học tập chưa tốt, lao động chưa tốt thể hiện qua việc bất cẩn để đạp mìn bị thương thì cần phải viết tự kiểm hằng ngày, phải thành khẩn khai báo tội lỗi đã làm mang tiếng cho chính sách khoan hồng độ lượng của cách mạng, và những tờ tự kiểm này sẽ được lưu trong hồ sơ học tập của các thành phần chưa giác ngộ này.

- Lê Tùng

Ghi chú: Đây là chuyện thật xảy ra năm 1976 ở trại tù cải tạo L19T4 tại Trảng Lớn, Tây Ninh. 
Nhân chứng sống là Phạm Văn Hùng đang ở San Jose, California.
 
 http://www.dslamvien.com/2016/09/cat-tranh.html

Việt Tân tại Anh Quốc: Biểu tình đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản VN, trục xuất Formosa.


 THƯ  MỜI
 Ngày 16.10.2016
Kính thưa Quý Đồng Hương


Một cuộc biểu tình đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản VN, trục xuất  công ty thép Formosa ở Hà Tĩnh khỏi VN tại:


          Đại Sứ Quán cộng sản VN

         12 - 14  Victoria Road, London  W8  5RD

         Ngày thứ ba 25.10.2016 từ  9.30 - 12.00


Ban tổ chức, xin kính mời Quý Đồng Hương tham gia cuộc biểu tình đông đảo để nói lên tiếng nói phản đối chung của tập thể người VN tại Anh Quốc trước cảnh công ty Formosa gây ra thảm họa môi trường biển với hậu quả giết chết từ từ đời sống của hàng triệu đồng bào 4 tỉnh miền Trung. Đồng thời cũng lên án tội ác của bè lũ lãnh đạo cộng sản VN đã bán rẻ mạng sống của ngư dân cho tập đoàn thép Formosa.


Nếu có thể xin Quý đồng hương mang theo Quốc Kỳ VN (Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ), và biểu ngữ tiếng Anh như:  Formosa get out of Vietnam; No more Formosa in Vietnam; Close down Formosa in Ha Tinh; Bring Formosa to justice; VN communist leaders and Formosa are criminals  v.v....


Trân trọng kính mời


Con Đường Việt Nam

Việt Tân tại Anh Quốc

-----

KIỆN FORMOSA CẦN SỨC MẠNH BIỂU TÌNH

Quốc hận 30/41975 và 41 năm sau, dân tộc Việt Nam mới thấy được hai cuộc BIỂU TÌNH tự phát từ người dân:
Dân tộc VN rất vui mừng trân quý sự dấn thân đấu tranh của Giáo dân Vinh cho cuộc CÁCH MẠNG MÔI TRƯỜNG gồm Môi trường Thiên nhiên (Environnement Naturel), Môi trường Xã hội-Văn hóa (Environnement Socio-culturel), Môi trường Kinh tế (Environnement Economique) và Môi trường Chính trị-Luật pháp (Environnement Politico-Juridique).
Những Môi trường này đã bị tàn phá bởi đảng cướp CSVN.
Phải làm những cuộc CÁCH MẠNG cứu những MÔI TRƯỜNG này cho tương lai Dân Tộc.
Hai con đường đấu tranh cho cuộc CÁCH MẠNG MÔI TRƯỜNG: (1) Bằng ĐỐI THOẠI ôn hòa cắt nghĩa sức mạnh lý trí ; (2) Bằng BIỂU TÌNH cho thấy sức mạnh quần chúng
           
(1) Bằng ĐỐI THOẠI ôn hòa
cắt nghĩa sức mạnh lý trí
ĐỐI THOẠI có thể bằng Thư Ngỏ, bằng Kiến Nghị, bằng Thỉnh Nguyện Thư…Những hình thức đối thoại này đã bị CSVN vất sọt rác, không thèm trả lời trong suốt những năm trường cho đến nay. Việc Kiện Formosa ra Pháp lý cũng là đấu tranh bằng ĐỐI THOẠI chuyên biệt về Luật pháp mà việc thắng của đấu tranh , theo nguyên tắc, thuộc về phía cứng cát hữu lý.
Mặc dầu biết rõ rệt rằng Tòa án Việt Cộng là loại Tòa án “Kangourou“ và Luật pháp Việt Cộng là Luật rừng, nhưng hai cuộc đấu tranh bằng BIỂU TÌNH trên đây được chuyển hướng chính yếu sang đấu tranh ĐỐI THOẠI với Luật rừng Việc Cộng tại Tòa án “Kangourou“
Đợt đầu nộp 506 đơn kiện và đã bị Luật rừng Việt Cộng bác đơn.
Đợt sau, ngày 18.10.2016, định nộp 1’000 đơn, nhưng ngay chưa nộp được đơn, CSVN đã dùng những biện pháp đàn áp mà chính Linh mục ĐẶNG HỮU NAM trình bầy trong cuộc Phỏng vấn theo Link dưới đây:
(2) Bằng BIỂU TÌNH
cho thấy sức mạnh quần chúng
Chúng tôi luôn luôn nhớ câu nói: “Vừa đánh, vừa đàm“, nghĩa là cho dù đang lúc đàm phán, ĐỐI THOẠI, cũng cần phải tiếp tục biểu tỏ sức mạnh để hỗ trợ cho việc đàm phán, đối thoại. Không thể đấu tranh hoàn toàn tin tưởng vào việc ĐỐI THOẠI, nhất nữa đối thoại với Luật rừng tại Tòa án “Kangourou“ của Việt Cộng. Không thể bỏ hẳn việc BIỂU TÌNH để rồi chỉ mơ mộng vào chiến thắng bằng ĐỐI THOẠI với CSVN.
Thực sự, khi viết về Phong trào nộp đơn kiện FORMOSA, chúng tôi đã có những lo lắng. Tinh thần của Lm.ĐẶNG HỮU NAM rất lý tưởng, đó là thượng tôn công lý và tư thế đấu tranh ôn hòa hoàn toàn bất bạo động. Ngày 09.10.2016 khi viết về việc CSVN trả lại 506 đơn kiện do Lm.Nam dẫn phái đoàn hùng hậu đến tận tòa án để nộp, chúng tôi đã đưa ra nhận định rằng: "Tòa Án Việt Cộng là tòa án "Kangourou" và Luật pháp Việt Cộng là luật rừng ". Vì vậy muốn đạt được Công lý cho dân thì dân phải tiếp tục BIỂU TÌNH cho Việt Cộng thấy rằng mình có sức mạnh đông người với bắp thịt cứng rắng để hỗ trợ chính đáng cho Công lý khi mà Việt Cộng sử dụng sức mạnh công an và xã hội đen côn đồ để hỗ trợ cho Tòa án "Kangourou" và Luật rừng của họ. Không có sức mạnh BIỂU TÌNH của quần chúng để bầy tỏ sức mạnh bắp thịt, thì không thể thắng được Luật rừng nơi Tòa án “Kangourou” của Việt Cộng.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 20.10.2016.

Friday, 21 October 2016

SÂN KHẤU CHÍNH TRỊ : Chuyện lạ như thật ,nếu xảy ra?

'America has lost?: The Philippines president just announced that he's allying with China, wants to talk to Putin. ------- 


Duterte lập tức thanh minh

 

Sau khi Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố tách khỏi nước Mỹ và chọn Trung Quốc với Nga làm bạn, nhiều người phụ tá và bộ trưởng trong chính phủ ông đã phải lên tiếng giải thích để giảm tầm quan trọng những lời ông nói. Bộ Trưởng Thương Mại Ramon Lopez, đang ở Bắc Kinh, đã nhấn mạnh với đài CNN rằng nước ông sẽ không cắt đứt quan hệ với Mỹ: “Ðể tôi nói rõ hơn, ông tổng thống không nói đến chuyện cắt đứt (The president did not talk about separation). Về quan hệ kinh tế chúng tôi sẽ không chấm dứt việc thương mại, đầu tư với nước Mỹ.” Hai bộ trưởng kinh tế và tài chánh ra một bản tuyên bố chung cũng nói tương tự, “Chúng tôi giữ các quan hệ với phương Tây nhưng cũng muốn tăng cường hợp tác với các lân bang.”

Tại thủ đô Manila, những lời tuyên bố “bỏ Mỹ” của ông Duterte bị nhiều người phản đối. Nghị Sĩ Leila De Lima giải thích, “Ông ta tự thổi phồng mình lên vì nuôi ảo tưởng cũng là một người hùng kiểu các ông lãnh đạo Tàu và Nga.” Có người dân ngỏ ý rằng “Chắc ông ấy nói đùa! Nước Mỹ rất thân thiện và từng là bạn thiết của người Filipinos từ lâu rồi.”

Trong dân chúng Philippines, hơn ba phần tư (76%) nói họ “rất tin tưởng” (much trust) vào nước Mỹ và chỉ có 22% tỏ ra tin tưởng Trung Quốc. Ngược lại, hơn một nửa (55%) nói họ ít tin tưởng vào Trung Cộng.

Giáo Sư Luật Khoa Jay Batongbacal, đại học University of the Philippines cho rằng “cắt đứt các quan hệ kinh tế với Mỹ là chuyện khó, vì nó cũng liên can đến các hiệp ước quốc phòng. Hành động đó có thể vi phạm Hiến Pháp, và trong thực tế, gần như không thể thực hiện.” Philippines đã ký hai hiệp ước quân sự với Mỹ, từ 1950 đến 2014. Muốn xóa bỏ, phải được Quốc Hội phê chuẩn.

Hiện nay Mỹ đứng hàng thứ ba về mua bán với Philippines, sau Nhật Bản và Trung Quốc. Năm 2015, tổng số thương vụ hai bên lên từ 16.5 tỷ đến 18 tỷ Mỹ kim. Gần 3 triệu người Filipinos sống ở nước Mỹ, họ góp một phần ba trong số tiền gần 18 tỷ Mỹ kim mà người Phi ở nước ngoài gửi về nước trong năm ngoái.

Các xí nghiệp Mỹ đầu tư 4.7 tỷ vào Philippines. Hơn một triệu người Phi làm việc trong các trung tâm trả lời điện thoại và xử lý dữ kiện của các công ty Mỹ đặt tại Philippines, vì dân Phi nói thông thạo tiếng Anh. Riêng các dịch vụ này góp thêm 25 tỷ Mỹ kim cho nền kinh tế Philippines năm nay.

Ông Duterte đã công nhận là cháu ba đời một di dân Trung Hoa từ Phúc Kiến. Nhưng điều đó cũng không đặc biệt, vì cựu Tổng Thống Corazon Aquino cũng dòng dõi Phúc Kiến, đời thứ ba, và năm 1988 bà đã về thăm làng gốc của gia đình họ Tô, cũng như con bà sau đó, cựu Tổng Thống Benigno Aquino, năm 2011. Ông Benigno Aquino là người đã quyết định kiện Trung Cộng trước tòa án quốc tế. Ðức Hồng Y James Sin vốn gốc Trung Hoa, là người đóng vai quan trọng trong các cuộc biểu tình lật đổ hai tổng thống Ferdinand Marcos (1986) và Joseph Estrada (2001).

Ông Duterte không phải là vị tổng thống Phi đầu tiên muốn giao hảo với Trung Quốc, nhưng ý định đó luôn luôn vấp phải một chướng ngại là những hành động xâm lấn của chính quyền Trung Cộng tại bãi đá ngầm Scarborough Shoal mà người Trung Hoa gọi là đảo Hoàng Nham (Huangyan).

Nếu dân Filipinos thấy ông Duterte nhượng bộ cho Bắc Kinh về Scarborough thì họ sẽ phẫn nộ. Tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo, tiếng nói bán chính thức của chính quyền Trung Cộng, đã đề nghị Manila công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên đảo Hoàng Nham, đổi lại, các ngư dân Filipinos sẽ được vào đánh cá trong vùng đó. Nhưng vấn đề chủ quyền đã nằm trong tâm khảm người Filipinos, hàng triệu người đã biểu tình hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế xử cho Philippines thắng, vào Tháng Sáu.

Scarborough Shoal là một mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh, vì những căn cứ quân sự trên các tảng đá ngầm này, cộng với các căn cứ đã lập trên các hòn đảo nhân tạo gần đây, sẽ tạo thành một vùng tam giác kiểm soát tất cả Ðường Lưỡi Bò và vùng biển Ðông Nam Á. Từ đó, Bắc Kinh sẽ khống chế Philippines và nhòm ngó các đảo Guam và Hawaii của Mỹ.

Nếu không được quân đội Mỹ bảo vệ với các hiệp ước an ninh hỗ tương, quân đội Philippines sẽ quá bé nhỏ so với Hải Quân Trung Cộng. Nếu ông Duterte “nhượng” Scarborough Shoal cho Tập Cận Bình, dân chúng sẽ coi ông không khác gì Phạm Văn Ðồng công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bởi vì các chính phủ sau này sẽ mất một điểm tựa quan trọng trong việc thương thuyết với Trung Cộng, hết cả quyền hiện cáo.

Một điểm hài hước là đảng Cộng Sản Philippines cũng lên tiếng cảnh cáo ông Duterte, nói rằng họ chống hành động “Thay thế nước Mỹ bằng Trung Quốc đóng vai khai thác Philippines” là điều không thể chấp nhận! Cộng Sản Philippines đòi Trung Cộng phải bãi bỏ độc quyền đánh cá của họ tại nhiều vùng biển đang tranh chấp, chấm dứt quân sự hóa vùng biển Ðông Nam Á, và không được tiếp tục xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác trong vùng! Họ nói: Nếu quyền lợi của dân Phi không được tôn trọng thì những việc xây cầu, mở hải càng, làm xa lộ và đường xe lửa, mà Trung Cộng hứa hẹn không có ý nghĩa nào cả! Khó tin rằng đảng Cộng Sản Việt Nam cũng nói lên được những lời như vậy!

Người Filipinos biết rằng nếu Trung Cộng thắng thế trên cả vùng biển Ðông Nam Á thì Philippines sẽ trở thành một chư hầu, cùng các nước khác trong vùng. Quyền tự do của người Phi sẽ biến mất. Người ta còn lo rằng ông Duterte sẽ bắt chước cựu Tổng Thống Ferdinand Marcos, người được dân chúng bầu lên nhưng sau tự biến thành một nhà độc tài; điều này chắc chắn sẽ bị chính phủ Mỹ chống nhưng sẽ được Trung Cộng hoan nghênh.

Trong vùng Châu Á, các nước đều tỏ ra dè dặt và lo ngại về những lời nói của ông Duterte. Báo Japan Times cho biết chính phủ Tokyo nhấn mạnh sẽ củng cố quan hệ với Philippines mạnh hơn, để đối đầu với ý định bành trướng của Trung Cộng. Japan Times thuật lại ý kiến của Giáo Sư Wataru Kusaka, Ðại Học Nagoya, nói rằng ông Duterte vẫn luôn luôn đề cao quan hệ với Nhật Bản, và đoán rằng ông ta sẽ thay đổi ý kiến về Mỹ vì lực lượng chính trị thân Mỹ ở Philippines rất mạnh.

Nhật báo Taipei Times tại Ðài Loan viết một bài quan điểm ví ông Duterte với ông Donald Trump ở Mỹ, về thái độ thân thiện với Tổng Thống Nga Vladimir Putin, và các hành động với phụ nữ, nhưng chỉ khác là Duterte đã đắc cử. Tháng Hai năm 2016, ông Duterte đã công nhận ông có ba nhân tình và một bà vợ không cưới; nhưng ông vẫn kính trọng phụ nữ. Một điểm tương đồng khác là mỗi lần ông Trump phát biểu là nhiều chính khách đảng Cộng Hòa lại lên tiếng thanh minh, giống như các bộ trưởng của ông Duterte cũng đang làm. Báo Taipei Times cũng phản đối cuộc tàn sát hơn 3,000 người nhân danh chống ma túy, đặc biệt chú ý tới cái chết của một bé gái mới 5 tuổi khi cha em này bị bắn. Ðiều đáng quan ngại cho Ðài Loan là ông Duterte đang làm thay đổi thế cân bằng trong vùng biển Châu Á.

Tại Bắc Kinh, ông Duterte giải thích rằng ông bỏ nước Mỹ vì “Mỹ đã thua” trong vùng Ðông Nam Á. Nhưng nhiều người không đồng ý.

Nhật báo Straits Times tại Singapore nhắc lại lời cố Tổng Thống Lý Quang Diệu, nói rằng chỉ có nước Mỹ mới tạo được thế cân bằng với Trung Cộng trong vùng này. Tờ báo nhắc lại các nước Á Ðông đều đang tìm cách mở cửa cho sự hiện diện của Mỹ, để giúp các nhà lãnh đạo Mỹ dễ thuyết phục dân chúng nước họ, vì người Mỹ đang có khuynh hướng quay vào bên trong. Singapore đã cho hải quân Mỹ được sử dụng một căn cứ hải quân từ năm 1992. Nam Hàn và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ; kể cả việc đóng góp thêm vào chi phí của quân đội Mỹ đồn trú tại các nước này.

Tờ báo Straits Times phê bình Tổng Thống Duterte “vốn chỉ là thị trưởng một thành phố nhỏ ở một tỉnh xa xôi, và là một tay non trên trường ngoại giao.” Họ so sánh tổng sản lượng nội địa Philippines chỉ bằng của Singapore, 300 tỷ Mỹ kim, không thể đọ sức với Trung Cộng. Nếu không có nước Mỹ thì Trung Cộng sẽ làm chủ cả vùng Ðông Nam Á! Họ nhắc nhở rằng giới lãnh đạo quân sự Philippines rất thân Mỹ và cần Mỹ hỗ trợ, chắc chắn sẽ chống lại bất cứ nhượng bộ nào với Trung Cộng; và đa số giới chính trị ở nước này cũng chống. Straits Times kết luận Philippines không thể nào chấm dứt quan hệ quốc phòng với Mỹ.

Ngày Thứ Bảy, 22 tháng 10, tại Davao ông Duterte đã “tự giải thích” sau khi từ Bắc Kinh trở về nước. Ông nói ông không hề muốn “chấm dứt” (sever) quan hệ đồng minh với Mỹ mà chỉ muốn “tách ra” (separate) thôi. Ông giải thích sever là cắt đứt liên lạc ngoại giao, và ông sẽ không làm điều đó, vì nó trái ngược với quyền lợi của nước ông! Ông nói separate chỉ là đặt ra một đường lối mới trong mối bang giao, bởi vì các đời tổng thống trước ông Mỹ bảo sao là làm theo!

Ông Rodrigo Duterte phải lập tức “thanh minh” cũng vì lo dân bất mãn. Ông đắc cử trong cuộc chạy đua năm ứng cử viên, nhờ những hứa hẹn chống ma túy và chống tham nhũng. Hiện nay ông mới đang thực hiện lời hứa thứ nhất, nhưng đã vội vàng tạo một bước ngoặt trên đường ngoại giao. Dân chúng Phillipines có thể chấp nhận cảnh tàn sát ngoài tầm kiểm soát của luật pháp trong một thời gian dài, một hoặc hai năm. Nhưng họ khó nhân nhượng cho ông Duterte xoay chiều cả nền tảng ngoại giao của đất nước. Cựu Ngoại Trưởng Albert Del Rosario nói ở Manila: “Gạt bỏ một đồng minh lâu đời đáng tin cậy để ôm lấy một nước láng giềng hung hãn từng bất chấp luật pháp quốc tế là điều dại dột và không hiểu nổi!”

Philippines đã sống năm thế kỷ dưới chế độ thực dân của Tây Ban Nha, sau đó 50 năm dưới chế độ bảo hộ của Mỹ. Năm 1944-45 quân đội Mỹ đã giải phóng Philippines thoát khỏi cuộc chiếm đóng tàn bạo của quân Nhật rồi trao trả độc lập, và điều này dân Phi còn nhớ.
 Ngô Nhân Dụng

Dân Muốn Biết: Nước VN hình chử S nơi nào cs chưa bán?

Ác độc tàn bạo sẽ tiếp tục ngự trị nếu những người có lương tâm tốt giữ thế im lặng
    ("All tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remains silent.”)

         " Không có sự DỐI TRÁ nào có thể đứng vững trước thời gian. 
                    Không có SỰ THẬT nào không lớn lên cùng năm tháng" 
-----------


 Các người đã làm gì cho tổ quốc ?Nhạc sĩ Vũ Hoàng có viết trong bài Khát vọng tuổi trẻ trong đó có đoạn : "...Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Thật ra, câu nói đó là của cố TT Mỹ John F. Kennedy: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã đóng góp được gì cho tổ quốc”. Sau đó nữa thì chủ tịch đương nhiệm của cái gọi là quốc hội hay đúng ra phải gọi là “cuội hội” đã lên tiếng chỉ trích những cá nhân, tổ chức yêu nước đại loại rằng “ Các người đã làm gì cho đất nước?”. Thật ra, ngày hôm nay chúng ta chẳng lại gì cộng sản chẳng làm gì cho đất nước hay nói cho đúng là phá hoại đất nước không thể khác được.

Nếu nói như đảng CSVN nói chung và Kim Ngân nói riêng thì chúng ta sẽ có thể thấy cái mà đảng CSVN làm “được” cho tổ quốc.Hàng nghìn km2 vuông đất liền, hang trăm nghìn km2 mặt biển, bãi Tục Lãm, ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa – Trường Sa nay đã trở thành của Tàu thì đó chính là cái mà đảng CSVN làm được cho tổ quốc Việt Nam. Một Sài Gòn tươi đẹp là hòn Ngọc Viễn Đông giờ đã thành “Thành Hồ ngập nước, thành Hồ thất thủ” cũng là cái mà đảng CSVN đã làm cho tổ quốc. Một Hà Hội ngàn năm thanh lịch và văn hiến nay cũng biến thành “Thủ đô thất thủ và thủ đô tệ nạn”….Đó chính là cái mà bè đảng CSVN làm được cho Tổ Quốc Việt Nam. Chưa hết, ở khắp nơi bọn Tàu khựa tràn lan không cần giấy tờ, chúng sinh sống, đẻ con, chiếm đất thành lập nhũng khu tự trị như Bình Dương, Tây Nguyên, Vũng Áng vv…ngay trên đất nước do cha ông chúng ta phải đánh đổi bằng xường máu ngàn năm gìn giữ. Đó là cái mà CSVN đã làm cho tổ quốc Việt Nam hôm nay. Chưa hết, đảng CSVN còn để lại cho đất nước Việt Nam một xã hội rối ren, tham nhũng, suy đồi đạo đức cộng với những khối vay nợ khổng lồ chiếm tới trên 95% GDP. Đó là điều mà Kim Ngân đã làm cho Việt Nam. Đó là những điều ít ỏi chung nhất mà chúng ta thấy CSVN đã “làm được” cho Tổ Quốc.

Nhìn gần hơn, chúng ta chỉ cần xét hai sự kiện gần đây để thấy cái mà CSVN làm được chỉ là phá đất nước và hại dân mà thôi. Đầu tiên là sự kiện Vũng Áng. Thay vì đứng về phía dân truy tố Formosa ra toà, đuổi cổ chúng về nước thì CSVN lại ra sức bao biện nào là : Thuỷ Triều Đỏ, Tảo Đỏ, Thế Lực thù địch vv…Đến khi không còn bao biện được thì chúng ngậm miệng ăn tiền để làm ăn, đút tiền vào túi từ tay Formosa. Đảng CSVN tiếp tục làm ngơ không đuổi cổ Formosa và tiếp tục đàn áp người dân khởi kiện tập đoàn xả thải này. Vì thế, cái mà đàn CSVN làm được cho dân như lời chúng tự ca ngợi chính là việc chúng đồng loã với giặc, tiếp tay với giặc giết chết quê hương, con người Việt Nam.

Sự kiện tiếp theo đó là lũ lụt Miền Trung. Xuất phát từ việc tiếp tay cho những tập đoàn tư bản đỏ như Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai vv…để chúng thoải mái chặt phá rừng, làm thủy điện bừa bãi gây nên những trận lũ kinh hoàng khi có mưa về đối với người dân thường. Thậm chí, chúng còn đồng loã và bao che cho các công ty thuỷ điện xả lũ vô tội vạ để gây thảm cảnh cho dân. Khi đã có lũ rồi, thay vì động viên và tiếp tế cho dân thì bè lũ CSVN lại im lặng để “sống chết mặc bay”. Trong khi người dân thường từ Hải Ngoại đến trong nước cùng nhau vượt qua hoạn nạn với người miền trung thì Kim Ngân còn mải tươi cười trước máy ảnh trong lễ hội áo dài. Kim Ngân và quan chức CSVN không thèm quan tâm đến mạng sống của dân lành miền Trung. Lẽ ra, việc lo lắng cho dân phải là trách nhiệm của nhà nước, của chính phủ. Đó là điều đương nhiên vì chính phủ sống nhờ thuế của dân. Nhưng đàng này thì đảng và nhà cầm quyền CSVN lại thờ ơ, vô cảm bỏ mặc cho người dân Việt Nam trong và ngoài nước tự phải lo cho nhau. Đó là cái mà Kim Ngân và bè đảng đã làm đối với đất nước, con người Việt Nam.


Ngươi đã làm gì cho dân ?

Không một chế độ ác nhân nào có thể tồn tại mãi mãi vì nó chống lại lòng dân. Dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng phải lụi tàn và sụp đổ vì ý dân chính là ý trời. Đảng CSVN cứ tưởng rằng họ có quân đội “Trung với đảng” và côn an “còn đảng còn mình” là có thể thoải mái đàn áp người dân. Thật sự là không hề có điều đó vì sẽ có ngày lòng căm hận của người dân xoá tan những ác độc mà chế độ CSVN đã và đang gây ra cho người dân Việt Nam.

Có thể nói rằng, đàng CSVN chính là lũ vong ơn bội nghĩa, độc ác và vô cảm với người dân. Chúng chưa hề làm được gì cho người dân Việt Nam được tốt hơn cả. Chính vì thế, câu hỏi Các người đã làm gì cho tổ quốc ?” sẽ là cái tát mạnh mẽ vào mặt những tên cộng sản mặt trơ trán bóng trên khắp đất nước hình chữ S. Thật ra đảng CSVN chỉ là tập hợp của những kẻ phá hoại đất nước mà thôi !

Đặng Chí Hùng

19/09/2016
__._,_.___

Dân Muốn Biết :Cờ TỔ QUỐC kiện Formosa khởi phát từ giáo xứ Phú Yên Hà Tĩnh.

Cờ TỔ QUỐC
 Lên mạng đọc tin về cuộc xuất hành đi kiện Formosa lần thứ hai, khởi phát từ giáo xứ Phú Yên Hà Tĩnh, do Cha xứ Đặng Hữu Nam và bà con giáo dân vào ngày 18/10/2016, tôi hoa mắt kinh ngạc về một rừng cờ ngũ sắc khác thường, thay vì cờ Hội Thánh màu vàng-trắng thường lệ. Quái lạ! Thế này có nghĩa gì?

Khi xem tin, tôi chăm chú nhìn đội quân Phú Yên đứng nghiêm trang bên rừng cờ ngũ sắc để nghe lời hiệu triệu của vị thủ lãnh là LM Nam, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra, chỉ biết đó là cờ truyền thống của nước Việt, thường được treo trong các dịp lễ hội. Tôi tự hỏi: “Chẳng lẽ cha xứ và giáo dân Phú Yên coi cuộc xuất chinh để dẹp con ác quỷ Formosa của Tàu cộng là lễ hội sao”? Dứt khoát không phải thế, vì cuộc chiến cam go và đầy đau thương mới bắt đầu, đâu đã kết thúc với chiến thắng gì mà đã mở hội ăn mừng? Tôi tìm hiểu qua mạng Youtube, và đã đọc được những tựa đề như: Cờ Tổ “Ngũ Sắc Tinh Kỳ” đã xuất hiện! Tổ Tiên đã hiển linh để bảo vệ quê hương! Nước ta sẽ không thể mất!... Và tôi như người chết đuối vớ được phao, khi nhận biết đó là Cờ Tổ, Quốc Kỳ tiên khởi của cha ông, của giòng giống VN từ những thời dựng nước và giữ nước! Tôi bàng hoàng, rồi xúc động đến trào nước mắt, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ vừa tìm lại được! Tôi thật khâm phục cha xứ vì những suy nghĩ sâu sắc trong việc chọn cờ hiệu cho cuộc khiếu kiện và biểu tình tống đuổi Formosa, khiến nêu cao tinh thần dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, và hồi tưởng đến Tiền nhân, những vị anh hùng đã dày công gây dựng và bảo vệ giang san VN và để lại cho con cháu ngày nay. Những ngọn cờ ngũ sắc đó là cả một lịch sử oai hùng của dân tộc Việt từ thời Trưng, Triệu, Hưng Đạo, Quang Trung… Sự xuất hiện của lá cờ năm sắc (tượng trưng cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), là biểu tượng của dân tộc, tự nó đã phát đi một lời kêu gọi những người con Việt hãy nhớ về tổ tiên, nguồn gốc, và đoàn kết chống quân thù, bảo vệ non sông như cha ông đã làm, đồng thời cũng nhắc cho kẻ phản quốc hại dân và quân thù xâm lược rằng: chúng bay hãy coi chừng, dân tộc này tuy hiền nhưng không hèn, tuy nhân đạo, nhưng cương quyết với quân thù, nhất là khi nước nhà bị lâm nguy, dân tộc bị đe dọa! Cũng xin cảm ơn những người đã đóng góp cả trí tuệ và tấm lòng cho việc chung quan trọng và thiêng liêng này: việc bảo vệ sự sống còn của dân tộc, và sự trường tồn của giang sơn trước sức phá hoại kinh hoàng của Formosa, công cụ của Tàu cộng.

Ra quân đi kiện Formosa phá hoại môi trường và sự sống: đây có phải là một cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc nội xâm lẫn ngoại xâm không? Vâng chính là thế đó! Formosa thực chất chẳng phải là một nhà máy sản xuất thép đúng nghĩa, mà chỉ là công cụ phá hoại trá hình của Tàu cộng đưa vào VN, để chúng tồn chất phế thải từ nước chúng đưa vào VN hầu giết biển, phá hoại môi trường sống, cắt đứt công việc làm ăn của hàng triệu người dân, nhất là để ngư dân không thể đi đánh bắt hải sản, bỏ trống biển cho chúng tự do xâm lấn! Ngoài ra, qua Formosa, chúng còn tuôn hàng trăm hàng triệu tấn chất độc từ nước của chúng thải ra, đưa vào lén lút chôn vùi trong đất của ta, để những chất độc hại này thấm vào lòng đất mà sát hại dân ta! Còn có lời suy đoán bọn CS cố tình xả lũ gây ngập lụt để chất độc đã chôn giấu mau tan, và dập dân chết sớm hơn, do hết độc hại đến lụt lội! Điều đó không chừng là đúng, vì bọn vô thần bất nhân CS có gì mà chúng không dám làm? Bọn ngoại xâm Tàu cộng làm được như vậy là nhờ bọn VC trong nước tiếp tay, nhận tiền và nhận lệnh tên chúa quỷ Tàu để đưa chúng vào phá hoại đất nước. Đích thân bọn tà quyền VC, chúng ngăn cấm dân không cho kiện Formosa, bằng lực lượng CA, bộ đội, chó săn trùng trùng điệp điệp để uy hiếp dân, và ngăn chặn đoàn dân đi kiện, như vậy không rõ ràng bọn chúng là nội thù và ngoại xâm thì là gì nữa?

Cuộc xuất chinh này không do một vị tướng lãnh quân đội với quân phục gắn đầy huân chương, cấp bậc cầm đầu, mà lại do một Linh Mục CG với bộ áo đen đơn giản, nhưng đặc biệt bên cạnh còn có bàn thờ Đức Mẹ Maria lung linh ánh nến và những dải cờ hoa, Mẹ như một Nữ Tướng, là linh hồn của đội binh gồm toàn những giáo dân đủ thành phần già trẻ, trai gái, tất cả đều nghiêm chỉnh nghe mệnh lệnh của cha xứ trước khi “vào trận”. Cha Nam khác nào một vị tướng điều binh, tuy không uy nghi dũng mạnh, nhưng từ tốn, nghiêm nghị, và tỏ ra đầy kinh nghiệm, đầy trách nhiệm với “quân sĩ” của mình, đúng tư cách của một chủ chăn CG hơn là một tướng lĩnh quân đội. Cha đã dặn dò bà con từ cách đi đứng, cách biểu thị, cách hô khẩu hiệu…, tất cả trong trật tự và bất bạo động, nhưng nhất là luôn luôn phải để mắt xem chừng những kẻ mà bọn cầm quyền sẽ gài quân gian của chúng vào để phá phách, gây hỗn loạn để có cớ ra tay đàn áp giáo dân! Cha gửi gấm mọi người trong tay Chúa quan phòng gìn giữ, dặn dò nhắc nhở mọi chiến hữu… bất đắc dĩ và không có súng đạn này, phải luôn cậy trông, kêu cầu Đức Mẹ cùng đồng hành và bảo vệ chở che. Cha lôi hết cả kinh nghiệm của những kỳ biểu tình chống Formosa lần trước ra dặn dò bà con, với đầy vẻ lo âu, sợ con chiên của mình bị sa vào tay sói dữ! Nghe mà tôi muốn phát khóc! Và khi Giáo dân cất cao lời kinh, tôi cũng đọc theo, hát theo với lòng thành khẩn, xin Chúa đồng hành và bảo vệ đội quân Thánh Giá trong cuộc Thánh Chiến với loài satan quỷ đỏ, chống Chúa hại dân này. Nhìn rừng cờ Tổ “Ngũ Sắc Linh Kỳ”, tôi vô cùng xúc động, và như cảm thấy đâu đây hồn sông núi, anh linh của Tổ Tiên đang hiện diện để bảo vệ non sông, che chở cho đám cháu con Lạc Hồng, đang vì sự sống còn của dân tộc, sự trường tồn của Tổ Quốc thân yêu VN mà ra trận, theo gương anh dũng của Tiền nhân.

Tôi đau xót mà nghĩ rằng, lẽ ra cuộc chiến sinh tồn này là phải do quân đội VN, do những kẻ cầm quyền lãnh đạo đất nước, chứ không phải là đám dân lành tay không vũ khí, kể cả đàn bà con nít thế này! Lẽ ra người cầm quân phải là một tướng lãnh quân đội dày kinh nghiệm chiến đấu với quân thù, chứ không phải một Linh Mục chuyên chăm giảng đạo, cử hành Thánh lễ, cổ vũ tình đoàn kết yêu thương như cha xứ Đặng Hữu Nam! Kẻ ra lời hiệu triệu trước ba quân tướng sĩ lẽ ra phải là vị tổng thống, chủ tịch nước, người đứng đầu quốc gia, giống như Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng ra lệnh xuất trận đánh kẻ thù xâm lăng Hoàng Sa năm 1974, khi quân Tàu cướp biển đảo của VNCH, và chính ông là người ban lời hiệu triệu, động viên tinh thần quân đội khi xuất quân giệt giặc! Nhưng giờ thì hỡi ôi! Quân đội mang tên là “nhân dân”, sinh ra từ nhân dân, sống bởi tiền lương của nhân dân, được đất nước VN chở che bảo dưỡng, giờ này các người đang ở đâu? Thôi, ai cũng biết rồi: các tướng tá thì đang xếp súng gươm, lo vùi đầu vào việc kinh doanh làm giàu, cùng với bọn lãnh đạo đục khoét đất nước, cướp bóc đất đai của dân, chiếm sân bay làm khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn, xây dinh thự riêng, hay ngập chìm trong những đam mê hoan lạc với những chân dài chân ngắn, rượu quý gái đẹp, mà quên cả trách nhiệm với đồng đội, với cấp dưới, nhất là quên dân quên nước, hoặc tệ hại hơn, còn đi quy lụy, bắt tay, tuân lệnh thằng giặc Tàu mà giết dân, bán đứng Tổ Quốc, phá hoại tiền đồ của ông cha để lại! Còn nhóm quân nhân cấp thấp hơn thì đi làm tôi mọi, làm lính bảo vệ bọn cướp CS mà đánh dân, đuổi xô dân, xới ủi mồ mả cha ông, giật sập chỗ ở trú mưa che nằng của dân, để cho những thằng tư bản đỏ cướp đất ruộng, nhà cửa của dân, trong khi biển đảo thì bỏ trống, hay chỉ giao cho nhóm lính quèn mà lương lậu, ăn hưởng chẳng có gì, nhưng nhiệm vụ thì gian nguy, có thể bị bỏ mạng ngoài biển khơi bất cứ lúc nào quân thù tràn đến! Ngày xưa quân và dân như cá với nước, ngày nay tình quân - dân như kẻ thù kẻ địch! Ngày xưa quân đội khi có dịp về thủ đô hay về làng xóm thì dân chúng mừng mừng tủi tủi ra tiếp đón niềm nở như tiếp người ân, còn hơn cả người thân, ngày nay dân nhìn quân mà lòng hận thù tràn ngập! Người dân bây giờ khó mà nhìn thấy bóng dáng quân đội, vì chúng lẩn trốn đâu hết rồi, chỉ còn le que mấy đứa “trẻ lính” mới nhập ngũ, không lý tưởng, không ý nghĩa, và thất thểu như trẻ nhỏ bị bỏ rơi bởi cấp trên, bởi đồng bào, vì không còn thuộc về dân! Còn cấp lãnh đạo đất nước ư? Chúng là bọn tà quyền “cướp sạch” của dân nước, là kẻ thù không đội trời chung của dân, là kẻ ác đức bất nhân, là kẻ cõng rắn cắn gà nhà, vì ngoài việc chúng vơ hốt tiền của làm giàu trên xương máu của dân, chúng còn đang tâm bán rẻ đất nước cho thằng quỷ đỏ Tàu cộng, là quan thày chăn dắt bảo vệ cho chúng! Đó là một bọn mafia, một tập đoàn tội phạm mà dân thâm thù tận xương tủy! Bởi vậy, trách nhiệm tranh đấu bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ sự sống của người dân, chỉ còn cậy trông vào những Linh Mục nhiệt thành việc Chúa, nhưng con số này rất ít, những chủ chăn chân chính chỉ đếm trên đầu ngón tay! Chúng tôi nói “chủ chăn chân chính”, hầu phân biệt với những “chủ chăn thuê” , là chính lời của Chúa nói, tên Chúa đặt, để chỉ những người tu hành ăn cơm nhà Chúa nhưng múa theo… đời, hay vô tâm lãnh cảm trước sự lâm nguy của dân tộc, sự khốn đốn của người dân, sự bất công của xã hội, quên cả bổn phận đã nhận lãnh trước Chúa và Giáo Hội, là đồng hành với người khổ đau cùng khốn! Nhiều người GD than phiền rằng Giáo Hội CG VN bây giờ thiếu hẳn những chủ chăn nhiệt thành và can đảm như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, hay Đức TGM Nguyễn Kim Điền! Không những họ thiếu dấn thân, mà còn chậm chạp trong cả việc kêu gọi cứu trợ những người đói lạnh đang bị ngập chìm trong bão lũ, thậm chí keo kiết, nhu nhược, không dám tổ chức Thánh Lễ hay cầu nguyện tập thể cho đồng bào nạn nhân miền Trung bị hại bởi Formosa, đi khiếu kiện bảo vệ sự sống mà bị ngăn chặn, trấn áp! Nhiều khi những vị chủ chăn chân chính còn bị cô lập, phê phán một cách bất công! Thật đáng buồn tiếc cho Giáo Hội, và tội nghiệp cho Chúa! 

Chúng tôi nói thế cũng để nhắc nhở các tôn giáo khác, và đại đa số người Việt đủ mọi thành phần, nhất là những thành phần trí thức, thương gia, đại gia, những kẻ làm giàu bất chính, những kẻ theo đóm ăn tàn CS, bám chân kẻ cướp để cướp theo, hại dân hại nước, vô tâm vô cảm, cụ thể phải nêu đích danh bọn dựa lưng CS để khai thác khoáng sản, lâm sản, bọn chủ các đập thủy điện đã phá tan tành đất nước, sát hại đồng bào!

Chính những thành phần vừa kể trên, đã đứng về phía kẻ thù, kẻ cướp, hay tiếp tay với chúng để đẩy đưa đến cảnh khốn cùng của đồng bào, lầm than của đất nước! Trách nhiệm các người sẽ phải lãnh chịu trước lương tâm, trước Thượng Đế và trước đồng bào, Tổ Quốc và lịch sử!

Chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả những người Việt còn lương tâm ở trong và ngoài nước, cả những quân nhân, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà chính trị…, có GỐC VIỆT đang sinh sống trên toàn thế giới, hãy hướng về quê hương, đồng bào trong cơn khó nguy, nhất là trong thời gian thập phần nguy hiểm của Tổ Quốc, có thể nay mai mất vào tay kẻ thù phương Bắc, đưa toàn dân ta trở thành dân nô lệ, sống không bằng chết trong tay loài ác quỷ Tàu cộng! Xin mọi người hãy đừng quên Tổ Quốc, dứt bỏ cội nguồn, vì mọi người chúng ta đều mang ơn Tổ Quốc đã sinh ra, cưu mang từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cả chúng ta! Đừng để quê hương VN thân yêu này bị xóa tên trên bản đồ thế giới, thì tội của chúng ta rất nặng nề đối với tổ tiên, và cả với con cháu sau này! Mong mọi người cùng chung lòng góp sức cứu nguy Tổ Quốc, dân tộc! 

Hẹn mọi người ngày đoàn tụ trên quê hương thân yêu VN, trong ngày vinh quang sắp tới.
 

19.10.2016