Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 1 September 2016

Dân Muốn Biết: Thằng khốn ! Nguyễn Quang Hùng làm "cách mạng dũng sĩ diệt Mỹ"!

Có bạn nào trong nước nghe nói về tay Nguyễn Quang Hùng này?
Cách nay ba năm, có mấy người bạn Mỹ kể cho tôi nghe như sau. Báo chí Việt Nam trong nước nói về trường hợp khá ly kỳ của Nguyễn Quang Hùng, một người cụt tay nhưng lại là một dũng sĩ diệt Mỹ. Tôi không có dịp đọc những bài báo đó, nhưng chắc chắn rằng nó không bao giờ nói đúng sự thật nên để ý tìm hiểu, và mới đây thì được biết đầu đuôi câu truyện nó như sau.
Cách nay đúng 50 năm, vào một đêm tháng Mười 1966, Hùng cùng đồng bọn súng đạn đầy người đi làm cách mạng. Điều này có nghĩa là bọn chúng lẻn về làng sách nhiễu dân chúng và nếu có thể, sát hại những người mà chúng cho rằng nguy hiểm cho phía Việt Cộng. Chẳng may cho chúng, lần này chúng bị một đơn vị Địa Phương Quân của Tiểu Khu Pleiku biết trước nên tổ chức phục kích. Các đồng đội của Hùng đều bị bắn chết còn Hùng thì may mắn hơn, chỉ bị trúng đạn vào cánh tay phải. Hùng cố sức bơi theo dòng nước chảy xiết thoát nạn.
Hùng chui trốn trong một căn chòi ngoài đồng được ba ngày thì một đơn vị Hoa Kỳ hành quân ngang qua đó. Lúc đó, vết thương của Hùng hành hạ dữ dội nên Hùng sợ rằng mình không qua khỏi nên chui ra đầu thú, mong được chữa trị. Vốn rất nhân đạo, đơn vị này cho trực thăng chở Hùng ngay về bệnh viện riêng của họ tại Qui Nhơn. Tại đây, người trực tiếp xem xét vết thương cho Hùng là Bác Sĩ Samuel Axelrad.
Vì vết thương của Hùng đã bị nhiễm trùng quá nặng và quá lâu nên vô phương cứu chữa. Bác Sĩ Axelrad và các đồng nghiệp đành phải cưa trọn cánh tay phải của Hùng. Sau đó, họ đưa bộ xương cho Bác Sĩ Axelrad giữ để nghiên cứu hoặc giảng dạy về sau. Khi mãn hạn phục vụ tại Việt Nam, ông đem nó về nước.
Phần Hùng thì gặp may mắn một lần nữa. Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà thấy y đã cụt tay nên không đem vào trại tù binh giam giữ mà cho y về quê làm ruộng. Gia đình Hùng lúc đó sinh sống tại An Khê, thuộc tỉnh Bình Định.
Năm 2011, Bác Sĩ Axelrad trở sang Việt Nam nhưng chuyến đi của ông không liên quan gì đến Hùng hoặc bất cứ một ai khác. Trong thời gian trú ngụ tại một khách sạn, ông nói chuyện với một người Việt Nam mà ông không biết đó là một nhà báo, tên Trần Quỳnh Hoa. Hoa có hỏi thăm Bác Sĩ Axelrad về thời gian ông phục vụ tại Việt Nam và ông đã kể lại nhiều chuyện trong đó có việc ông đã cắt cánh tay cho Hùng và còn giữ bộ xương. Bác Sĩ Axelrad nói với Hoa rằng ông muốn tìm Hùng để trả bộ xương đó cho y vì ông không còn muốn giữ nó nữa.
Sau đó, Hoa viết một bài đăng trên một tờ báo phát hành tại Sài Gòn. Một người bà con của Hùng đọc được, liền gọi điện thoại cho toà soạn nhờ giúp đỡ. Cuối cùng thì đến năm 2013, Bác Sĩ Axelrad đem bộ xương sang Việt Nam gặp Hùng và trao lại cho y ta.
Khi hai người gặp nhau, không rõ Hùng đã nói những gì với Bác Sĩ Axelrad. Người ta chỉ được tay thông dịch viên nói lại rằng Hùng rất hân hoan và hãnh diện vì đã đóng góp nhiều cho sự nghiệp cách mạng.
Không rõ Hùng đã ba hoa những gì và báo chí trong nước thuật lại hoặc phịa ra những gì, nhưng có hai điều cần nhận ra trong câu truyện này. Đó là chính sách nhân đạo của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đối với những đứa phản nghịch và ác ôn như Hùng. Bên cạnh đó là chính sách nhân đạo của Quân Đội Hoa Kỳ và Bác Sĩ Axelrad đã chứng minh một cách rõ rệt.
Hình thứ nhất là Hùng hớn hở đứng bên cạnh Bác Sĩ Samuel Axelrad sau khi đã hồi phục sức khoẻ. Hình thứ hai là hai người tái ngộ năm 2013 và Hùng nhận lại bộ xương cánh tay phải của mình.


Khiet Nguyen
------------
Do you have on in the water, I hear about this hero, a skull?
In three years, they have an American friend told me that later. Newspapers in Vietnam in the water talking about cases pretty glass of a skull, a hero, the one-armed man, but he is a brave. Kill America. I don't have the opportunity to read the article, but I'm sure that it never tell the truth, so keep an eye out for new, and I know this would be the tail. It's like the story behind it.
In Exactly 50 years ago, in a night, October 1966, the hero with a gun is full of people who go to work. This means that they snuck back to the village book noise people and, if possible, murdered people that they think the danger for the communists. No luck for us, this time we were a unit of the local primary sector Holloway first should conduct an ambush. The team of heroes were shot dead and a hero, so lucky, just got hit on my right hand. Hero tried to swim in the water squeezed out.
A hero hidden away in a cabin out three days is a unit of the United States marched through it. At that time, the wound completely tortured terribly so scared that I didn't come out should come out, hoping to be healed. Interest is very patient, this device for the helicopter ride hero now back to the hospital with their own in quy nhơn. Here, people directly see wounded hero is Dr. Samuel Axelrad.
For the wound of hero was infection too heavy and too long, so there's no way to cure. Dr. Axelrad and my partner have to saw the dwarves right hand, my hero. After that, they take the bones to axelrad doctor to research or teach about it later. For service in Vietnam, you take it back to the water.
Part of a hero, so lucky once again. Government of the republic of Vietnam where he had seen my hand so don't take prisoners in the jail for y home work at home. Family time hero that lives in an khe, Binh Dinh Province.
In 2011, Dr. Axelrad back to Vietnam, but your journey isn't related to a hero or someone else. In time, live in a hotel, you talk to a Vietnamese and you don't know if there is a journalist, Quynh Tran Name United. Flowers can ask Dr. Axelrad, about time you served in Vietnam, and he has told me much in that job you've cut your arm for hero and keeping the legs. Dr. Axelrad tell the flowers that you want to find a hero to get the bones for y because you don't want to keep it anymore.
After that, write a post on a newspaper issued in Saigon. A man, my hero, you read it, and call for paper to help. Finally, in 2013, Dr. Axelrad take the bones to Vietnam to meet hero and given back to me.
When two people meet each other completely, don't know what I was talking to Dr. Axelrad. People can only be hand interpreter said that hero very pleased and proud to have contributed a lot for my career.
Unknown hero has three flowers and newspapers in the country or the magic out of nothing, but there are two things you need to get out in this story. It's humane policy by the government of the republic of Vietnam to the traitors and evil in as a hero. Beside that is humane policy of the United States Army, and Dr. Axelrad proved a real way.
The first picture is completely upset now standing beside Dr. Samuel Axelrad after rehabilitation. Picture number two is two reunion in 2013 and got the back bone my right hand.


0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.