Monday, 12 October 2015

CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ: VN new barcode TPP

Khỉ đít đỏ và barcode TPP
Babui

Khỉ đít đỏ và barcode TPP
Chớ vội lạc quan về hiệp địnhTPP
CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ
Nhân loại vốn chung nguồn
Phân chia vì lịch sử
Nhưng rồi dòng sông chảy
Cuối cùng về biển khơi
Quy luật này tất yếu
Có ai cượng lại nào
Bởi khách quan là thế
Đừng có nói tào lao
Vì cá nhân cụ thể
Đều có óc có tim
Nhờ cạnh tranh chính đáng
Lịch sử mới đi lên
Không óc sao khoa học
Không tim sao nhân văn
Kỹ thuật nhờ khoa học
Kinh tế nhờ văn minh
Một thời Mác nói bậy
Mà thiên hạ cũng tin
Hô đấu tranh giai cấp
Để giải phóng loài người
Cái ngu thật tột độ
Đấu tranh chỉ giành nhau
Giai cấp nào cụ thể
Chỉ cụ thể cá nhân
Hô độc tài chuyên chính
Cá nhân lợi dụng liền
Giải phóng đâu không thấy
Toàn bạo lực như điên
Cái ngu tầm cỡ ấy
Khiến loài người đảo điên
Bây giờ thế giới sáng
Mới bỏ đi liền liền
Vậy mà còn số nước
Cứ mê muội trước tiên
Vẫn mãi mê theo Mác
Thật là chỉ gàn điên
Nay thị trường thế giới
Gần thống nhất mọi miền
Không tự do dân chủ
Còn khiến bao chuyện phiền
Bởi vì dòng sông lớn
Tại sao còn thác ghềnh
Cứ muốn hoài con lạch
Ôi quả thật thông minh
Tội này do ở Mác
Mang cháo lú cho người
Ăn một lần lú mãi
Còn chi nói trong đời
Nhưng nếu đã hết lú
Lại thành kiểu dở hơi
Bởi bo bo ích kỷ
Nào có thương gì ai
Bởi tự do dân chủ
Mới giải phóng con người
Mới tăng đà kinh tế
Hạnh phúc mới thành vui
Còn độc tài ích kỷ
Chỉ làm hại cho đời
Làm kinh tế lụn bại
Khiến người chẳng ra người
THƯỢNG NGÀN

0 comments:

Post a comment

https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/82276372_2491685681085503_3603880472226037760_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8a5ERBgeOfQAX-pCM8w&_nc_ht=scontent-lhr8-1.xx&oh=6ea5b43aa61c6ba0aacee6e5ff83b141&oe=60A4DA2A
LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ?
Phải chăng chúng ta vẫn còn sợ, vẫn còn hèn ?
An phận, nhu nhược, phớt lờ cho qua...
Vậy thì :
Khi lũ cộng vẫn còn,
Thì dân Việt mất đất, mất mạng.
Khi công an, cảnh sát đánh mất nhân tính,
Thì người dân bị còng, đánh đập dã man.
Khi lãnh đạo tham đô-la và quyền lực,
Thì biển đảo, đất đai bán cho phường Tàu cộng, ngoại bang.
Khi Đảng luôn suy tôn thần ma Các-Mác, Bác Hồ,
Thì Dân Việt hằng mãi nghèo đói, làm thân trâu ngựa.
Tại sao và tai sao 90 chục triệu người dân Việt,
Vẫn còn vô tâm như không gì xảy ra.
Tại sao các chức sắc lãnh đạo tôn giáo quyền cao chức trọng...
Cứ mãi phớt lờ khi máu dân đã đổ, khi muôn người nằm xuống đau thương.
Và rồi nhà tù đầy kín dân lành bị nhốt.
Khốn Cho Dân Việt,
Mãi lầm than, nhà mất, đất chẳng còn.
Thế mà các quán nhậu, các hộp đêm,
Vẫn tập nập người ăn chơi, trác táng,
Vẫn lắm người say khước quên đường về...
Lẽ nào họ vô tâm như thế, lý nào không có trái tim chăng?
Hay thịt da đã thành đá, hóa đồng !
Không biết đau biết rung, biết cảm với người dân đau khổ.
Máu Dân Đồng Tâm, Lộc Hưng mất đất mất vườn..
Thiên Hạ Năm Châu còn cảm thấy xót thấy đau :
Nhưng
Biết bao tri thức, bao lãnh đạo tinh thần tôn giáo,
Làm ngơ chăng ? Không bước nỗi bước chân ra đường tranh đấu...
Hoa cỏ còn biết đau, thú còn giận giữ,
Trước cảnh bạo tàn ăn cướp của Lũ cộng dã man...
Trên cao Chúa vẫn còn bị đóng đinh,
Dưới đất Phật còn màn trời chiếu đất.
Khi nào thời dân Việt mới hết khổ ?
Khi lương tâm ông bà, anh chị thức tỉnh :
Can đảm đứng lên... Một lần đạp đỗ cái chế độ Hà Nội
Giải thể cái Đảng cộng sản BÁN NƯỚC DIỆT DÂN !
Đập tan cái phường Quỷ Đỏ VÔ NHÂN ÁC ĐỘC !
KHI ĐÓ MỚI THỰC TỰ DO, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, CÔNG BÌNH CHÂN CHÍNH !
ĐỪNG CHẦN CHỜ NỮA, XIN ĐỨNG LÊN VÀ ĐỨNG LÊN HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT !
Cảm Tác Cùng Đồng Hành Với Đồng Bào Đồng Tâm Và Lộc Hưng Cùng Dân Việt.
Ngày 11 Tháng 1 Năm 2020 -
Lê Nguyễn Quang Dũng Việt Nam


Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics