30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamMonday, 12 October 2015

CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ: VN new barcode TPP

Khỉ đít đỏ và barcode TPP
Babui

Khỉ đít đỏ và barcode TPP
Chớ vội lạc quan về hiệp địnhTPP
CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ
Nhân loại vốn chung nguồn
Phân chia vì lịch sử
Nhưng rồi dòng sông chảy
Cuối cùng về biển khơi
Quy luật này tất yếu
Có ai cượng lại nào
Bởi khách quan là thế
Đừng có nói tào lao
Vì cá nhân cụ thể
Đều có óc có tim
Nhờ cạnh tranh chính đáng
Lịch sử mới đi lên
Không óc sao khoa học
Không tim sao nhân văn
Kỹ thuật nhờ khoa học
Kinh tế nhờ văn minh
Một thời Mác nói bậy
Mà thiên hạ cũng tin
Hô đấu tranh giai cấp
Để giải phóng loài người
Cái ngu thật tột độ
Đấu tranh chỉ giành nhau
Giai cấp nào cụ thể
Chỉ cụ thể cá nhân
Hô độc tài chuyên chính
Cá nhân lợi dụng liền
Giải phóng đâu không thấy
Toàn bạo lực như điên
Cái ngu tầm cỡ ấy
Khiến loài người đảo điên
Bây giờ thế giới sáng
Mới bỏ đi liền liền
Vậy mà còn số nước
Cứ mê muội trước tiên
Vẫn mãi mê theo Mác
Thật là chỉ gàn điên
Nay thị trường thế giới
Gần thống nhất mọi miền
Không tự do dân chủ
Còn khiến bao chuyện phiền
Bởi vì dòng sông lớn
Tại sao còn thác ghềnh
Cứ muốn hoài con lạch
Ôi quả thật thông minh
Tội này do ở Mác
Mang cháo lú cho người
Ăn một lần lú mãi
Còn chi nói trong đời
Nhưng nếu đã hết lú
Lại thành kiểu dở hơi
Bởi bo bo ích kỷ
Nào có thương gì ai
Bởi tự do dân chủ
Mới giải phóng con người
Mới tăng đà kinh tế
Hạnh phúc mới thành vui
Còn độc tài ích kỷ
Chỉ làm hại cho đời
Làm kinh tế lụn bại
Khiến người chẳng ra người
THƯỢNG NGÀN

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều