Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 12 October 2015

CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ: VN new barcode TPP

Khỉ đít đỏ và barcode TPP
Babui

Khỉ đít đỏ và barcode TPP
Chớ vội lạc quan về hiệp địnhTPP
CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ
Nhân loại vốn chung nguồn
Phân chia vì lịch sử
Nhưng rồi dòng sông chảy
Cuối cùng về biển khơi
Quy luật này tất yếu
Có ai cượng lại nào
Bởi khách quan là thế
Đừng có nói tào lao
Vì cá nhân cụ thể
Đều có óc có tim
Nhờ cạnh tranh chính đáng
Lịch sử mới đi lên
Không óc sao khoa học
Không tim sao nhân văn
Kỹ thuật nhờ khoa học
Kinh tế nhờ văn minh
Một thời Mác nói bậy
Mà thiên hạ cũng tin
Hô đấu tranh giai cấp
Để giải phóng loài người
Cái ngu thật tột độ
Đấu tranh chỉ giành nhau
Giai cấp nào cụ thể
Chỉ cụ thể cá nhân
Hô độc tài chuyên chính
Cá nhân lợi dụng liền
Giải phóng đâu không thấy
Toàn bạo lực như điên
Cái ngu tầm cỡ ấy
Khiến loài người đảo điên
Bây giờ thế giới sáng
Mới bỏ đi liền liền
Vậy mà còn số nước
Cứ mê muội trước tiên
Vẫn mãi mê theo Mác
Thật là chỉ gàn điên
Nay thị trường thế giới
Gần thống nhất mọi miền
Không tự do dân chủ
Còn khiến bao chuyện phiền
Bởi vì dòng sông lớn
Tại sao còn thác ghềnh
Cứ muốn hoài con lạch
Ôi quả thật thông minh
Tội này do ở Mác
Mang cháo lú cho người
Ăn một lần lú mãi
Còn chi nói trong đời
Nhưng nếu đã hết lú
Lại thành kiểu dở hơi
Bởi bo bo ích kỷ
Nào có thương gì ai
Bởi tự do dân chủ
Mới giải phóng con người
Mới tăng đà kinh tế
Hạnh phúc mới thành vui
Còn độc tài ích kỷ
Chỉ làm hại cho đời
Làm kinh tế lụn bại
Khiến người chẳng ra người
THƯỢNG NGÀN

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.