30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamTuesday, 13 October 2015

Dân Muốn Biết: SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục” SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN “. Đây là diễn đàn để trình bày những sự kiện đã và đang diễn ra trong nội bộ Đảng CSVN, đặc biệt là trong guồng máy an ninh của đảng. “SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN” do KhánhToàn, một cựu đảng viên Đảng CSVN đã phục vụ nhiều năm trong ngành công an phụ trách. Tuần này mời quý thính giả theo dõi bài Đạo Đức Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dối Trá qua sự trình bày của Duy Hà.

Thưa quý thính giả, trong những kỳ phát thanh trước đã có phân tích sự dối trá, mị dân của Hồ Chí Minh (HCM) trong lời nói lẫn hành động. Sự dối trá, mị dân này của HCM liệu Đảng Cộng Sản Việt Nam có biết không? Đảng CSVN thừa sức biết rõ chuyện đó. Thế tại sao Bộ Chính trị đảng CSVN lại ra sức tuyên truyền HCM là vĩ nhân, là thiên tài, bắt buộc toàn đảng, toàn quân và toàn dân VN phải học tập và làm theo cái đạo đức và tư tưởng của ông ta?

Việc làm này của đảng CSVN lại càng lộ rõ bản chất dối trá của đảng CSVN và HCM. Bởi vì lúc còn sống, HCM từng nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, và “Mong ước tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. Dân ta được hoàn toàn tự do. Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Việc HCM mong ước cho nước ta hoàn toàn độc lập, mà lại đi ra lệnh Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước cho Trung Cộng năm 1958 thì khỏi bàn tới nữa. Còn về cái gọi là ước mơ: “Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” thì xin được miễn bàn tới luôn vì các kỳ phát thanh trước đã được phân tích. Trong phạm vi bài này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về một ước mơ xảo trá của ông Hồ rằng cho “dân ta được hoàn toàn tự do”:

Thứ nhất, HCM và đảng của ông ta đã cướp đi hoàn toàn tự do tư tưởng của dân tộc, bằng chứng là HCM đã cho ghi vào điều lệ đảng, bắt toàn đảng, toàn quân và toàn dân phải trung thành với học thuyết Mác Lê nin và tư tưởng Mao Trạch Đông. Ông ta đã cho ghi vào điều lệ Đảng Lao động Việt Nam năm 1951: “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin- Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Đông làm Kim Chỉ Nam cho mọi hành động”. Nǎm 1958 Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, trong đó Hồ cho rằng: “Tư cách của một người đảng viên là ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông…”. Đối với đảng viên theo tư tưởng HCM, họ có quyền lãnh đạo, khống chế người dân hoàn toàn để làm theo tư tưởng của họ. Lúc còn sống, HCM luôn đề cao sự độc tài độc đảng, cho rằng đảng viên là lãnh đạo dân chúng. Đảng phải lãnh đạo dân, lãnh đạo nước. Cho nên, tư tưởng đảng viên là thế, thì tư tưởng của người dân làm gì khác hơn được, làm gì có tự do tư tưởng?

Về tự do chính trị, lúc sắp chết, HCM viết di chúc, trong đó ghi: “đảng ta là đảng cầm quyền”, tức luôn khẳng định sự độc tài độc đảng. Mà độc tài độc đảng thì làm sao có tự do trong chính trị? Cho nên, đó cũng chính là một bằng chứng HCM và đảng CSVN đã cướp mất hết quyền tự do của nhân dân về chính trị, và còn nhiều quyền tự do khác cũng bị mất mà chúng ta chưa bàn tới, ví dụ như quyền tự do tư tưởng.

Nếu như đảng CSVN cho rằng HCM là người có đạo đức tốt, tư tưởng hay, bắt toàn dân phải học tập và noi gương, trong khi đó, đảng CSVN có biết rằng Xtalin, Mao Trạch Đông, Hít- le, Pol-pốt là 4 kẻ giết người “vĩ đại” nhất thế kỷ20? Trong bốn ông đó thì có ba ông là cộng sản rồi, riêng Mao và Xtalin đã giết hàng trăm triệu đồng bào mình vì cho họ là bất đồng chính kiến, bất đồng tư tưởng, đảng CSVN nghĩ thế nào mà đi ca ngợi HCM trong khi HCM lại mù quáng làm theo tư tưởng những kẻ phạm tội ác diệt chủng, chống nhân loại?

Dưới chế độ CSVN do HCM và đảng CSVN thống trị, bất kỳ người dân nào có bất đồng chính kiến, bất đồng tư tưởng thì sẽ bị họ cho công an, an ninh theo dõi kềm kẹp, trấn áp, hành hạ, tù đày, giết hại…Thế thì ước mơ tột bậc của HCM do chính miệng ông ta tuyên bố: ” Ước mơ tột bậc của tôi là dân ta được hoàn toàn tự do” liệu có ai còn dám tin nữa không? Hoàn toàn tự do mà tự do chính trị không được? Tự do tư tưởng cũng không được? Ấy là chưa nói đến mọi quyền tự do khác của người dân đều bị mất hết khi HCM còn sống: Ví dụ như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại, tự do kinh doanh buôn bán, tự do sản xuất . v.v…cũng đều bị mất hết.

Như những kỳ phát thanh trước đã nói, HCM nói ước mơ cho dân ta được hoàn toàn tự do thế mà ông ta xây dựng một chế độ độc tài độc đảng để cướp hết quyền tự do chính trị của nhân dân. Rồi sau đó, “Ước mơ cho dân được hoàn toàn tự do” mà không cho dân ta tự do tư tưởng, bắt toàn đảng, toàn dân phải lấy tư tưởng Mác-Lê, Mao, Xta-lin làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình? Đảng CSVN đã học tập, làm theo đạo đức và tư tưởng HCM nên họ đã chỉ đạo quốc hội bù nhìn soạn ra hiến pháp phản động. Cụ thể, các Hiến pháp Việt Nam 1946, 1959, 1980 và 1992 đều không đề cập đến tự do tư tưởng và kể cả Hiến Pháp VN năm 2013 thì càng tệ hại hơn.

Điều 4 Hiến Pháp năm 2013, CSVN có ghi: ” Đảng Cộng sản Việt Nam … lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”. Đảng CSVN tự cho mình lãnh đạo cả Nhà nước và xã hội mà lại lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, thế thì thử hỏi nhân dân còn được tự do tư tưởng ở chỗ nào? Nếu đảng CSVN lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho họ thì đó là chuyện bình thường, họ làm gì mặc kệ họ. Đàng này, họ trang bị một nền tảng tư tưởng phản động như thế, rồi tự cho mình là lãnh đạo cao nhất, để ngang nhiên đè bẹp mọi tư tưởng khác trên đất nước VN, thì càng làm lộ rõ đạo đức và tư tưởng HCM là hoàn toàn dối trá.

Khánh Toàn và Duy Hà kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị vào thứ Ba tuần tới.

Khánh Toàn

13/10/2015

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều