Lễ Kỷ Niệm


Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam được thành lập từ năm 1955, với ngày truyền thống còn gọi là Ngày Quân lực vào ngày 19 tháng 6.


Tuesday, 16 February 2021

Trump Surprises Supporters at President’s Day Celebration

Tổng thống Trump xuất hiện (Do facebook chận các thiết bị âm thanh nên những chia sẻ của người tham dự không nghe rõ. Mong quý vị và các bạn thông cảm)
-----------------

0 comments:

Post a Comment

Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics