Tuesday, 16 February 2021

Trump Surprises Supporters at President’s Day Celebration

Tổng thống Trump xuất hiện (Do facebook chận các thiết bị âm thanh nên những chia sẻ của người tham dự không nghe rõ. Mong quý vị và các bạn thông cảm)
-----------------

0 comments:

Post a Comment