Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 19 February 2021

Trăm năm trồng người (quỷ): Ôi học sinh thời nay

-https://scontent-lhr8-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/150532118_3996248257087144_3466449588023811175_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=xtmh_gKZHkQAX9Elqk5&_nc_oc=AQlsFshlg6nJMHOYTkHKM7GHLeJ7DfL-6BfmVr5-6-N3o0l3Uvb-VtgZwD_nenLy5a0&_nc_ht=scontent-lhr8-2.xx&oh=84c79a8f13954c557aba415862e2f360&oe=60574D05

Qua việc trồng cây ta đánh giá được người có tâm trí lớn, trí tuệ, hiểu rộng và tầm nhìn xa. Không phải háo danh, chú trọng hình thức, khoa trương ,màu mè nhưng sáo rỗng dẫn đến phản cảm.
Qua việc trồng cây ta đánh giá được việc trồng người. Một người có tri thức, nhân cách, đạo đức thì cần ươm mầm từ khi nhỏ, lấy phát triển gốc rễ làm cốt lõi. Muốn có quả ngọt thì phải có hạt giống tốt, quá trình chăm sóc tốt. Chứ không phải đánh cắp và hưởng thụ thành quả có sẳn nhưng góc rễ trần trụi.
Qua việc trồng cây ta nghỉ đến quản trị đất nước cần có chính sách lâu dài, đặt nền móng vững chắc. Cần chú trọng nâng cao quan trí, dân trí . Khi yếu tố cần đã có thì chắc chắn xã hội phát triển bền vững. Chứ không cần hô hào cái tư duy 5 hay 10 năm, hay thậm chí xa hơn.
Và việc trồng cây mục đích để giới chính khách truyền thông điệp, ý thức bảo vệ môi trường, khí hậu. Hình thức thì đúng nhưng việc làm có một số gây phương hại.
P/S: làm sao để dạy con trẻ ý nghĩa của việc trồng cây theo cách của VN đây trời ?

Nam sinh đã có những lời lẽ xúc phạm, thậm chí thẳng tay tát cô giáo trước sự chứng kiến của cả lớp.

 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.