Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 31 January 2021

Thanh trừng trong nội bộ đảng cộng hòa

 
 
Đảng Dân chủ đang sử dụng phương pháp đấu tranh của cộng sản. Đó là tuyên truyền dối trá, bạo lực, khủng bố và xóa bỏ lịch sử, xóa bỏ giá trị tuyền thống.
https://www.dictionary.com/e/wp-content/uploads/2020/11/20201103_capitol_1000x700.png 
Những gì đảng Dân chủ thực hiện trong 4 năm qua, cho ta thấy đảng Dân chủ chỉ làm "coup d'État" (đảo chánh) bằng cách kết tội cho TT Trump từ hồ sơ ngụy tạo. Bà Hillary và ban vận động tranh cử đảng Dân Chủ đã bỏ tiền ra mua hồ sơ giả mạo từ viên gián điệp Steele. Rồi đến vụ Ukraina cũng buộc tội TT Donald Trump lạm dụng quyền lực kiểu bánh ít trao đi bánh dầy trao lai (quip pro quo). Đảng Dân chủ chủ trương cắt bỏ ngân sách Cảnh sát, mở cửa biên giới để cho người di cư bất hợp vào tự do và cung cấp quyền lợi Y tế, Gia cư, Thực phầm, quyền bỏ phiếu là ý đồ xóa bỏ đảng Cộng Hòa để đảng Dân Chủ luôn luôn nắm đa số. Đảng Dân Chủ đang muốn đưa Washington DC giống như 1 Tiểu bang có hai Thượng Nghị sĩ và đưa sĩ số Tối cao Pháp viện lên 15 Thẩm phán đấy! 
Quyền Hành pháp trong tay Tổng thống Trump mà đảng Dân Chủ được Trung Cộng giúp gian lận. Năm 2022 trở đi, Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, Truyền thông đều trong tay đảng Dân Chủ thì sự gian lận một cách ngang nhiên, đâu còn sợ gì ai?
Nếu người nào không thấy đó là chiến lược đấu tranh giành quyền lực kiểu cộng sản thì người đó quá sức ngây thơ. Chưa xứng đáng là người tỵ nạn cộng sản. Hoặc bọn cán bộ cộng sản tìm cách trấn an, ru ngủ người tỵ nạn cứ việc ăn chơi, phè phỡn, đừng lo ngại chi cả.
Lẽ ra các đoàn thể đấu tranh chống Cộng phải có nhiệm vụ báo động cho đồng hương biết âm mưu thâm độc của cộng sản thì những đứa làm truyền thông tay sai cộng sản hết đường múa mép khua môi. Bọn ma đầu sở dĩ múa mép được là vì các đoàn thể đảng phái, quân nhân không nghĩ ra biện pháp đối phó với bọn Việt gian mà thôi!
Bernie Sanders tranh cử trong đảng Dân Chủ chủ trương "socialist" mà người tỵ nạn cộng sản không thấy hay sao?
Chỉ có người nào không quan tâm đến thời cuộc hay bị cộng sản nhồi sọ thì mới không thấy đảng Dân Chủ là tay sai của Trung Cộng ! Nội cái việc Joe Biden không cho người nào được phép sử dụng chữ "China Virus" thì đủ biết chính sách của đảng Dân Chủ rồi, đâu cần phải giảng giải mất công? Đừng đợi như hồi trước năm 1975, tới khi Miền Nam mất vào tay Việt Cộng thì mới tá hỏa.
 
Bằng Phong Đặng văn Âu

-----


Trump reportedly fixated on taking down Liz Cheney after she voted to impeach him

 
 

South Carolina GOP votes to censure Rep. Tom Rice for impeachment vote

https://news.yahoo.com/south-carolina-gop-votes-censure-180728965.html
 
 

Republicans remain mostly quiet on Marjorie Taylor Greene, whose remarks have put GOP in a bind

 


0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.