Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 31 January 2021

ĐOẢN THI TRÂU BẠI ĐẦN

 

Hình lụm trên NET.
 
BIẾM THI Tha Hương
 
ĐOẢN THI TRÂU BẠI ĐẦN
 
MỘT

Thì ra hai chữ "Cúm Tàu"
Nó là tên húy của Trâu Bại Đần
Nên Đần phải cấm toàn dân
Bởi Đần sợ chệt nó dần tan ngôi
Đần hèn, Đần ác, Đần tồi
Cái tay bán nước, cái môi lạy Tàu !
 
 
 
HAI
 
Mới chiếm ngôi được một tuần
Bốn hai (42) sắc lịnh Bại Đần phóng ra
Phải đây ý lệnh của Ma
Đần là con rối, Đần là tay sai ?
Xưa Ma thờ chệt giữ ngai
Nay Ma thờ chệt nối dài đời ma
Bốn hai sắc lệnh phóng ra
Một là hại nước, hai là hại Trump
Ba là hại khắp toàn dân
Nhưng mà lợi Chệt, lợi Đần, lợi Ma
Này, ông Lính nói hay nha:
Đần không xứng đáng được là Tông Tông !
 
 
BA
 
Có người nhạc sĩ bình dân
Phổ ngay bản nhạc về Đần hát chơi
Nhạc hay từng nốt từng lời
Nói lên sự thật về đời Đần ta
Lòng dân, nhạc sĩ hát ra
Hát rằng Đần chẳng tài ba đã đành
Phiếu bầu lừa bịp gian manh
Giúp Tàu, Đần phá tan tành quốc gia
Đần mà tổng thống Cờ Hoa
Năm châu nát bét, sơn hà tiêu tan !
Cuộc cờ Đần ạ, đã tàn
Lộ hàng, Đần được miên man trong tù
Nhạc hay, tiếng hát như ru
Bấm link sẽ thấy lu bù vỗ tay....
 
 
Bác Tha Hương
Còn tiếp
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.