Vương Tế Philip, Công Tước Xứ Edinburgh
1921 - 2021
-
His Royal Highness The Duke of Edinburgh
It is with great sadness that we have learned of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh. We are the Vietnamese Boat Peoples in United Kingdom to send our deepest sympathy to the Royal Family.

R.I.P HRH Prince Philip
https://www.google.com/images/hpp/ribbon-black-96x136.pngTuesday, 12 June 2018

Lời Kêu Gọi Biểu Tình Khắp Cả Nước Ngày 17.6.2018

Xin vui lòng chuyển đến mọi Giáo phận Công giáo, mọi Giám mục, mọi Linh mục, mọi Tu sĩ và mọi giáo dân khắp nước Việt Nam. Cảm ơn Bà con. Cần phải vận dụng quyền lực nhân dân, sức mạnh tập thể để chống lại nhúm đảng viên đang đè đầu, cưỡi cổ, bịt mắt, khóa miệng cả Dân tộc. https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/35059774_10212434545123486_9131720041803284480_n.jpg?_nc_cat=0&oh=197c8d2eef5dc828460996b0ba1af103&oe=5BBBEA9A

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.

 
Web Statistics