Friday, 11 September 2015

Letter to Newhaven Town council in England


To the Council Newhaven Town Council
Ms. Jacky Main| Clerk
18 Fort Road,
Newhaven East Sussex,
BN9 9QE T
                                                                                                                        Date, 10th Sept 2015


 Dear Jacky Main, Clerk of Newhaven Council.
UK is a most symbolic democratic country in the world. UK presents for the opposing against the human rights violation, the moral, righteous valuation that is the key of democratic issues. England and British respect the humanity, so its Common wealth condemn the crimes against human rights. In the record, UK has never honored Hitler, Pol Pot or the other serious criminals.
Ho Chi Minh is the massive killer in Vietnam, he raped a 15 year old at Thailand in 1929....unfortunately Town of Newhave honored a teen raper, massacre. In the business, dealing or co-operation with dishonest, that means accomplice, likely a shop buys stolen goods. 
Ho Chi Minh's statue being placed at Town of Newhave couldn't excite the tourists, instead people would boycott when they discover the town placed a teen raper and serious criminal against the humanity. The Vietnamese live in UK don't want to come this town, the local resident recognize Ho Chi Minh is dishonest.
The Ho Chi Minh's statue raises the long term damage for economy and prestige of town. My book number 5 is going to release by a global Publisher in New York written about Town of Newhaven honored Ho Chi Minh. my book to be read by reader around the world, it is my reaction while Ho Chi Minh statue presents at Newhaven.
I believe Ho Chi Minh's statue causes more controversy from local resident, politician as local member Maria Caulfield, media....
I wrote in THE GUARDIAN on June 5, 2013:
" Tiananmen Square is among the most massacre scene in the earth, the event has been remained and unforgotten ever into the victim family, Chinese and the world. The serious crime opposes against the humanity, but the world have seemed ignorance since 1989, actually the trade has been covered the crime of China communist party, while the most genocide appeared at the international court.
In China mainland, communist regime has found out the away to wave the crime, but the world and even though Hong Kong, the people have not forgotten the bloodshed made by the communist regime, the regime killed the innocent people while they just wanted the freedom and democracy by peaceful protest.
The dictatorial in China is continuing the dynasty with Mao Tse Tung era, a crazy leader who killed 65 million people from 1949 to 1976 and now his party follows footage to keep regime by violence. The communist movement is the serious disaster for our planet with 100 million people killed by the title of revolution, class struggle. The Bolska newspaper in Poland, published on March 5, 2013, it listed 13 massive massacres in 20th with the names as Mao Ste Tung, Lenin, Stalin, Kim Il Sung, Ho Chi Minh, Pol Pot...being there.
Unfortunately, on May 19, 2013, a museum of Town Newhaven in England honored Ho Chi Minh's status, despite Ho Chi Minh killed 1,700,000 people and his dignity was very bad, in record, he raped a teenager, 15 years old, names Tuyet Lan at Thailand in 1929.
The Tiannamen square is the most human rights disaster on the earth, but the killers have not accused yet.
Hoa Minh Truong.
( author of 3 books: the dark journey, good evening Vietnam & from laborer to author)"
*Please open the search on internet " Hoa Truong's publlic profile /identity/ The Guardian, page 6)
Finally I believe the council of Newhaven do not ignore the people voices, that could cost the worse consequence for town and administration
yours faithfully.
Hoa Minh Truong
---
"The world will be destroyed not by the evil people, but by good people watching evil people doing it"
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3217364/Council-blasted-wanting-build-Ho-Chi-Minh-statue.html

 Please support Maria Caulfield, MP for Lewes, in her efforts in raising awareness and combating the proposed construction of a statue of Ho Chi Minh in Newhaven Town.
https://www.facebook.com/mariacaulfieldlewes 

Please support

Sign This Petition

http://www.ipetitions.com/petition/newhaven-town-council-please-stop-the-ho-chi/?utm_medium=email&utm_source=system&utm_campaign=Send%2Bto%2BFriend
--
   Attachments

 

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.
---
https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/82276372_2491685681085503_3603880472226037760_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8a5ERBgeOfQAX-pCM8w&_nc_ht=scontent-lhr8-1.xx&oh=6ea5b43aa61c6ba0aacee6e5ff83b141&oe=60A4DA2A
LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ?
Phải chăng chúng ta vẫn còn sợ, vẫn còn hèn ?
An phận, nhu nhược, phớt lờ cho qua...
Vậy thì :
Khi lũ cộng vẫn còn,
Thì dân Việt mất đất, mất mạng.
Khi công an, cảnh sát đánh mất nhân tính,
Thì người dân bị còng, đánh đập dã man.
Khi lãnh đạo tham đô-la và quyền lực,
Thì biển đảo, đất đai bán cho phường Tàu cộng, ngoại bang.
Khi Đảng luôn suy tôn thần ma Các-Mác, Bác Hồ,
Thì Dân Việt hằng mãi nghèo đói, làm thân trâu ngựa.
Tại sao và tai sao 90 chục triệu người dân Việt,
Vẫn còn vô tâm như không gì xảy ra.
Tại sao các chức sắc lãnh đạo tôn giáo quyền cao chức trọng...
Cứ mãi phớt lờ khi máu dân đã đổ, khi muôn người nằm xuống đau thương.
Và rồi nhà tù đầy kín dân lành bị nhốt.
Khốn Cho Dân Việt,
Mãi lầm than, nhà mất, đất chẳng còn.
Thế mà các quán nhậu, các hộp đêm,
Vẫn tập nập người ăn chơi, trác táng,
Vẫn lắm người say khước quên đường về...
Lẽ nào họ vô tâm như thế, lý nào không có trái tim chăng?
Hay thịt da đã thành đá, hóa đồng !
Không biết đau biết rung, biết cảm với người dân đau khổ.
Máu Dân Đồng Tâm, Lộc Hưng mất đất mất vườn..
Thiên Hạ Năm Châu còn cảm thấy xót thấy đau :
Nhưng
Biết bao tri thức, bao lãnh đạo tinh thần tôn giáo,
Làm ngơ chăng ? Không bước nỗi bước chân ra đường tranh đấu...
Hoa cỏ còn biết đau, thú còn giận giữ,
Trước cảnh bạo tàn ăn cướp của Lũ cộng dã man...
Trên cao Chúa vẫn còn bị đóng đinh,
Dưới đất Phật còn màn trời chiếu đất.
Khi nào thời dân Việt mới hết khổ ?
Khi lương tâm ông bà, anh chị thức tỉnh :
Can đảm đứng lên... Một lần đạp đỗ cái chế độ Hà Nội
Giải thể cái Đảng cộng sản BÁN NƯỚC DIỆT DÂN !
Đập tan cái phường Quỷ Đỏ VÔ NHÂN ÁC ĐỘC !
KHI ĐÓ MỚI THỰC TỰ DO, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, CÔNG BÌNH CHÂN CHÍNH !
ĐỪNG CHẦN CHỜ NỮA, XIN ĐỨNG LÊN VÀ ĐỨNG LÊN HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT !
Cảm Tác Cùng Đồng Hành Với Đồng Bào Đồng Tâm Và Lộc Hưng Cùng Dân Việt.
Ngày 11 Tháng 1 Năm 2020 -
Lê Nguyễn Quang Dũng Việt Nam

 
Web Statistics