Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 7 April 2016

THIÊN ĐƯỜNG TRỐN THUẾ VÀ RỬA TIỂN “HỒ SƠ PANAMA-PANAPA PAPERS”


HỒ SƠ PANAMA LÀ GÌ?
Đọc toàn bộ lời giải thích nhưng vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng mà chỉ nói chung chung đây là một vụ rửa tiền quốc tế, nhưng rửa như thế nào ???
Thùy Trang biết là nhiều bạn đọc vẫn còn hiểu mơ hồ trong vụ Hồ Sơ Panama, hôm nay cuối tuần, Thùy Trang xin tóm gọn cho các bạn dễ hiểu hơn thay vì phải đi tìm hiểu mất thì giờ.
Ban Điều Tra của Tổ Chức Minh Bạch Thế Giới đã phanh phui một tập tài liệu dày 11.5 triệu trang, trong đó chứa đựng hồ sơ có nguồn từ một Tập Đoàn Luật có tên là Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama.
Trong tập tài liệu bạch hóa nầy chứa đựng nhiều hồ sơ của các Hãng Ma, Nhân Viên Ma cùng các cuộc trao đổi môi giới, giao kèo, ký kết KHÔNG có thật mà chỉ ngụy tạo trên giấy tờ.
Tập tài liệu nầy đưa ra ánh sáng hằng nghìn người giàu có, lãnh đạo nhiều quốc gia, doanh thương, thương nghiệp có tên trong hồ sơ nầy.
- Điều nầy mang nghĩa những người có tên trong hồ sơ Panama là những người đã mượn công ty Mossack Fonseca để lập hồ sơ giả cho mục đích chuyển tiền, rửa tiền và giấu tiền - Trong đó bao gồm cả bất động sản, vàng bạc, đá quí và hột xoàn ...
Thí dụ đơn giản cho các bạn dễ hiểu là ông A muốn chuyển tiền tham ô từ Việt Nam ra nước ngoài một cách "HỢP PHÁP" và nhanh chóng, thì ông A thương lượng với công ty luật Mossack Fonseca để bắt đầu cho cuộc chuyển tiền, rửa tiền.
Mossack Fonseca sẽ thiếp lập cho ông A một Công Ty Ma (giả) ở nước ngoài, hồ sơ giao kèo giả cùng với tên của hằng trăm nhân viên giả.
Ông A chuyển tiền cho Mossack Fonseca và công ty nầy làm trung gian lấy 3% tiền lời của hằng tỷ đô la, sau đó Mossack Fonseca gửi tiền nầy vào một số nhà băng ở nước ngoài đứng dưới tên ông A như Commerzbank, HSBC...
Như vậy, ông A chuyển tiền từ ngân hàng Việt Nam sang Mossack Fonseca một cách hợp pháp (đối với luật pháp). Ông A trốn thuế vì phải trả chi phí điều hành cho hãng ma, trả tiền lương cho nhân viên ma v.v...
Đây chỉ là một ít chi tiết Thùy Trang đưa ra cho các bạn hiểu thêm về phương cách rửa tiền, còn rất nhiều chuyện rửa tiền khác nhau nữa ...
Thân Ái
Nguyễn Thùy Trang
Profile Panama is what?
Read the full explanation, but still don't have explanation justified as just talking in general, this is a money laundering international, but wash it???
Witch side you know how much you are still reading, understand dream lake in the profile, Panama, today is the end of the week, Thuy Trang ' nail for you easy to understand instead of trying to find a moment to lose.
About the investigation of the white world has reveal a file document thick 11.5 million page, in that capacity profile is basically a corporate law is named mossack fonseca built in Panama.
In chemistry lab document that contains a lot of this on your profile, airline employees, ma with the exchange broker, bargain, sign the end isn't real so just on paper.
File this document sent out light every thousand rich people, the leaders of many countries, business, business is the name of this profile.
- take this to mean these people have my name in profile panama are the ones who borrowed company mossack fonseca to fake profile for the purpose of money transfer, money laundering and hid the money in it, including real estate, gold and silver Gems, and pitted principle...
A simple example for you to understand that you want to transfer the money in the field from Vietnam water out a way to "Legal" and quickly, then you a negotiate with company law mossack fonseca to start to move Money, money laundering.
I mossack fonseca will be set for a a company ma (fake) Abroad, profile a deal with the fake names of hundreds of staff writer.
You a money transfer for mossack fonseca and company do this time get 3 % of the profits from every billion dollars, then mossack fonseca send this money in a bank in the water outside to stand under a name like commerzbank, HSBC...
So, are you a transfer of money from the bank of Vietnam to mossack fonseca legally (for the law). A hidden treasure. You have to pay for operating expenses for studio, pay wages for employees ma v.v...
This is just a small detail Thuy Trang sent out for you to understand more about how to wash, and a lot of money laundering each other again...
Kindly
Nguyen Thuy Trang
 ----------------
 THIÊN ĐƯỜNG TRỐN THUẾ VÀ RỬA TIỂN “HỒ SƠ PANAMA-PANAPA PAPERS”
Panama Papers

Chuyện rửa tiền và thiên đường trốn thuế ai cũng có nghe nói đến nhưng ít người biết rõ là gì.                                                   
Mọi thắc mắc, xin quý bà con con bác cứ tìm hỏi các cố vấn ngân hàng, các đại tài phiệt, đại gia, siêu sao, tài tử, ca sĩ, nhà thể thao thượng thặng, các chánh khách, dân biểu, các bố già, cartel trùm ma túy, xã hội đen, các tổ chức buôn người, và những người có máu mặt trong xã hội v,v…

Hồ sơ Panama-(Panama Papers) wikipedia
 11,5 triệu tài liệu từ thập niên 1970 đến 2016 được công bố tháng 4-2016
*****VIDEO. Cash Investigation. Panama papers par Elise Ducet FRANCE 2 (full movie 2.38 hr)

Fiscalité: "Panama Papers" : les sociétés offshore et les paradis fiscaux
*****List of people named in the Panama Papers-wikipédia

VideoThe Panama Papers: 7 things to know-By Jethro Mullen, CNN

The more than 11 million documents, which date back four decades, are allegedly connected to Panama law firm Mossack Fonseca. ICIJ reports that the firm helped establish secret shell companies and offshore accounts for global power players. ICIJ reports that a 2015 audit found that Mossack Fonseca knew the identities of the real owners of just 204 of 14,086 companies it had incorporated in Seychelles, an Indian Ocean archipelago often described as a tax haven(CNN)

http://thumbnails.cbc.ca/maven_legacy/thumbnails/666/519/mossack-fonesca-thumbnail.jpg

Video Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens
By Richard Bilton BBC Panorama
A huge leak of confidential documents has revealed how the rich and powerful use tax havens to hide their wealth.
Eleven million documents were leaked from one of the world's most secretive companies, Panamanian law firm Mossack Fonseca.
They show how Mossack Fonseca has helped clients launder money, dodge sanctions and avoid tax.
The company says it has operated beyond reproach for 40 years and has never been charged with criminal wrong-doing.(BBC)
                                                     ***
http://www.france24.com/static/infographies/carte-paradis-fiscaux/paradis-fiscaux.jpg
Cõi Thiên đường tại thế trên thế giới! www.france24.com

Thiên đường trốn thuế (Paradis fiscaux, tax haven)
Chúng ta thường nghe nói các tổ hợp quốc tế, các xí nghiệp, các đại tài phiệt, các nhà bào chế dược phẩm, chánh khách, đại gia thường có nhiều cách trốn thuế một cách hợp pháp.
Description: http://secoursvert.free.fr/Images-jpg/Couverture%20-%20Comment%20blanchir%20l%20argent%20sale.jpg
Phỏng theo: Comment blanchir l’argent sale? (Làm sao rửa tiền bẩn)

Theo luật pháp quốc tế, sự hiện hữu của thiên đường trốn thuế đều hợp pháp. Đây không phải là những lãnh thổ “nổi loạn”(rebelles) hay “ăn cướp”(pirates), phát triển âm thầm mà các xứ khác không biết.
Thiên đường trốn thuế tồn tại và phát triển nhờ vào tài sản của các quốc gia Tây phương, đứng đầu là Hoa Kỳ và Châu Âu.
Nhiều nhân vật đầu não thấy cần phải có sự hiện hữu của các “hôp đen”(boites noires) trong ruột của nguồn máy kinh tế thế giới. Các “hộp đen” che đậy một cách tuyệt vời sự lưu thông, các điểm đi và đến của nguồn vốn đầu tư. Bằng cách nầy họ rất dễ trốn thuế, tạo tham nhũng (corruption), thụt két (détournement), tài trợ ma (financements occultes), và rửa nguồn vốn đầu tư (blanchiments des capitaux).
Sự hiện hữu của thiên đường trốn thuế theo mô hình hiện nay tương đối còn rất mới mẻ. Nó đi đôi với hiện tượng toàn cầu hóa việc trao đổi kinh tế và sự trổi dậy của chủ nghĩa tự do.

http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/images/gfi%20-%20us%20assets%20in%20tax%20havens.jpgNhững lý lẽ để duy trì sự có mặt của thiên đường trốn thuế
Nói chung, tất cả mọi người đều chống đối sự có mặt của thiên đường trốn thuế ngoại trừ phần lớn các cấp lãnh đạo và các giới nắm vận mạng kinh tế thế giới (?). Họ đều muốn có những khu vực thuế khóa ưu đãi (privilégié) cũng như sự bí mật về ngân hàng. Không ít xí nghiệp, cấp điều hành cao nhất CEO, nhà chánh trị, siêu sao về nghệ thuật, tài tử điện ảnh và thể thao thường chọn nơi cư trú là những thiên đường trốn thuế.
Nhà báo Elise Lucet vạch trần thủ đoạn của người trốn thuế
Để hiểu rõ thêm vấn đề thiên đường trốn thuế người gõ xin các bạn theo dõi thiên phóng sự video Cash Investigation –Paradis fiscaux của đài France 2 và do nhà báo Elise Lucet thực hiện.
Một bí mật đã giúp các đại tài phiệt trên thế giới đóng càng ít thuế càng tốt, nhờ vậy họ có thể thu vào những lợi nhuận kết xù. Có tất cả là 40 000 tài liệu (lưu trữ tại Luxembourg) trong đó có rất nhiều hồ sơ cho thấy có vấn đề thuế má rất đáng nghi ngờ…Trong phim, công ty dược phẩm Glaxo bị đem ra trước ánh sáng công luận.
Video-Cash investigation - Paradis fiscaux : les petits secrets des grandes entreprises / intégrale

Theo nhà báo Elise Lucet của đài France 2 trong phóng sự Cash Investigation-Paradis Fiscaux cho biết:  thay gì lợi tức hàng năm phải chịu trên 33% thuế như trường hợp bên Pháp, nhưng họ chỉ phải đóng thuế rất ít nếu chuyển qua làm ăn bên Luxembourg để được hưởng điều kiện bớt thuế.
Và chỉ phải chịu thuế trên một phần nhỏ trên tổng số lợi tức mà thôi…Có nhiều mánh lắm.
Các nhà lãnh đạo cao cấp  hứa hẹn suông

Danh sách 11 quốc gia bị cựu TT Nicolas Sarkozy tố cáo trước Hội nghị thượng đỉnh Sommet G20.(2009)
Antigua-Barbuda, Barbade, Botswana, Brunei, Panama, Seychelles, Trinidad và Tobago, Uruguay và Vunuatu ( một đảo ở Nam Thái bình dương)
Các nhà lãnh đạo thế giới như TT Obama, cựu TT Sarkozy vv… đều hứa hẹn sẽ đề ra các biện pháp cứng rắn để cải cách thuế khóa hầu dẹp trừ vấn nạn trốn thuế của giới kỹ nghệ và dân nhà giàu và các nhà chánh trị…Nhưng có lẽ còn lâu, lâu lắm mới thực hiện được.
Tổng thống F. Hollande của Pháp thì vừa bị hố to trong vụ xì can đan của cựu tổng trưởng ngân sách Cahuzac. Mất mặt quá vì mang tội rửa tiền. Lúc đầu ông ta thề là không có tiền trong thiên đuờng Suisse nhưng sau đó thì phải thú nhận là có…Chưa chắc là mấy ông khác là hoàng toàn trong sạch đâu.
Tài phiệt vẫn đóng thuế ít hơn giới trung lưu. Giàu vẫn sướng hơn nghèo. Đây là chân lý bất di bất dịch.
Xưa nay thiên hạ thường nói thiên đường trốn thuế là Thụy Sĩ, Hong Kong, Cayman Islands (Bahamas), Luxembourg, Gibraltar vv…
Tài phiệt vẫn đóng thuế ít hơn giới trung lưu. Giàu vẫn sướng hơn nghèo. Đây là chân lý bất di bất dịch.
10 thiên đường trốn thuế đứng đầu theo trang Forbes.com (Top 10 Tax Havens Forbes.com)
Delaware, Luxembourg, Suisse, Cayman Islands, City of London, Ireland, Bermuda, Singapore, Belgique, HongKong. $$$$$$


10 thiên đường trốn thuế đứng đầu theo Panama Papers
Here are the 10 most popular tax havens in the data leak

http://ei.marketwatch.com/Multimedia/2016/04/04/Photos/NS/MW-EJ309_panama_20160404063704_NS.png?uuid=2c1eaa3c-fa51-11e5-8991-0015c588dfa6


blank
Cõi thiên đường Luxembourg (Photo NTC, june 2013)
Luxembourg là một quốc gia nhỏ bé với diện tích  2,586 km2 và có một dân số là 524,853 người nhưng lại là một quốc gia kỹ nghệ có tổng sản lượng nội địa GDP (PPP) (Gross domestic product and Purchasing power parity) đứng đầu trên thế giới với 81 900 $/người

Mã lai: Đảo Lubuan, thiên đường nhẹ thuế (trích bài của Vietbao.com Sept/21/2013)
Đảo Labuan của Mã Lai đang bị các sở thuế khắp thế giới quan sát, vì đảo này đang được nhiều công ty đa quốc vào mở văn phòng để trốn thuế: chuyện khởi sự từ năm 2010, chính phủ Mã Lai muốn thu hút vốn từ các nước Hồi Giáo nên ra luật để thiết lập quy chế đặc biệt về tài chánh Hồi Giaó ở đây; từ đó, nhiều quỹ đầu tư và hãng đa quốc, cũng như các cá nhân siêu giàu cũng mở hội bất vụ lợi ở đảo Labuan. Một cao ốc 20 tầng ở Labuan nhìn ra Biển Đông, đã có văn phòng của nhiều ngân hàng thế giới trong đó có: Crédit Suisse, UBS, BNP Paribas, JP Morgan và Deutsche Bank. Theo FSA, từ tháng 1 tới tháng 5-2013, hơn 540 tỷ đôla đã chạy xuyên qua các quỹ đầu tư ở Lubuan, nhiều hơn gấp đôi trọn năm 2012”. (Ngưng trích Vietbao.com)
http://vietbao.com/images/upload/VB/2013/09_2013/21_09/resized_a_Labuan_island_tax_haven_Malaysian.jpg
( Photo AVB)

Công ty ngoại biên (Offshore) là gì?
Là những công ty được phép làm ăn một cách hợp pháp bên ngoài lãnh thổ mà nó được thành lập. Đặt tại những thiên đàng trốn thuế, các công ty offshore bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc bí mật ngân hàng và kỹ nghệ. Tuy công ty offshore mang một bộ mặt sinh hoạt kinh tế hợp pháp, nhưng nó là công cụ lý tưởng để che giấu sự pha trộn tiền bẩn vào vốn đầu tư với những lợi nhuận hợp pháp.

Offshore assets of China's elite revealed in leaked records CBC News Posted: Jan 21, 2014

Files shed light on more than 20,000 tax haven clients, including relatives of president

“Close relatives of China's top leaders have used secretive offshore companies in tax havens that helped shroud the Communist elite's wealth, according to a massive cache of leaked financial records, posing a formidable challenge for President Xi Jinping, the country's avowed anti-corruption leader”.
Theo CBC
“…Những tin tức vừa được loan báo cho thấy các thân nhân của các cấp lãnh đạo Trung quốc, đã liên quan đến các công ty trốn thuế ở ngoại quốc.
Hồ sơ bao gồm cả những chi tiết về một công ty địa ốc, do anh(em) rễ của Tập Cận Bình làm chủ, cũng như những công ty có trụ sở chính ở British Virgin Islands, do con trai và con rể của cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo làm chủ tịch.
- …Trong số những người giầu này, có ít nhất là 15 người giàu nhất Trung quốc, và là dân biểu của quốc hội, cũng như là các nhân viên cao cấp của các công ty quốc doanh, có liên quan đến việc tham nhũng.
Những công ty Trung quốc, có các chi nhánh ở những “thiên đàng” trốn thuế ở nước ngoài phải kể đến công ty trốn thuế ở vùng đảo British Virgina ( BVI), công ty mà người làm chủ 50 phần số cổ phiếu của công ty này là ông Deng Jiagui, anh em rể của chủ tịch Tập Cận Bình. Chủ nhân của phân nửa cổ phiếu còn lại của công ty trốn thuế BVI là hai nhà tỷ phú Li Wa và Li Xiaoping.”.(Ngưng trich Thời Báo. Những “tư bản đỏ” Trung quốc, chuyển hàng trăm tỷ mỹ kim ra nước ngoài - )

Một nhà cựu cô vấn tài chánh Thụy Sĩ bật mí ….
“Rien d'extraordinaire pour l'ancien conseiller financier suisse que je suis.
TOUT LE MONDE, à partir d'un revenu de 200k, a une société offshore, c'est même là-dessus que repose l'économie suisse.
Lorsqu'on dit que l'économie suisse ne repose pas sur le secret bancaire, qui ne représente que 10% du PIB, mais sur ses PME, c'est vrai.
...Sauf que la majorité des PME en question n'existent que grâce au secret bancaire !
En Suisse, au bas mot 10'000 sociétés ont pour activité la création et/ou la location et/ou la gestion de société offshore pour le compte de clients privés dont la possession de tout ou partie de ces sociétés représente "des investissements étrangers" constitutifs de leur "portefeuille d'investissements" parmi lesquels "des PME" dont la valeur des actions, prouvée par ces sociétés elles-mêmes, autant dire qu'il peut s'agir de n'importe quoi, même au dixième du réel et les "dividendes", versés grâce aux nouveaux entrants, sont inconnus et versés directement sur un compte à Hong-Kong, Singapour ou Bangkok pour lesquels on a une simple Mastercard Gold, Platine ou supérieure selon notre niveau.
Et voilà qu'on fait comme si on savait pas...
La chose est simple à comprendre : si vous avez de l'argent, vous payez de l'impôt sur la fortune, de l'impôt sur le revenu sur les intérêts et le capital que vous dépensez. Mais si vous êtes ruiné, vous ne payez pas. Alors vous achetez des actions d'une société offshore... qui s'effondrent... voilà, vous êtes ruiné. Comme la société ne marche pas, elle ne vous verse pas de dividendes, donc vous ne gagnez rien, donc vous ne payez pas d'impôts non plus.
Ce n'est pas forcément légal dans le pays qui héberge la société, mais il n'y a pas de contrôle, la corruption est partout. Officiellement, le pays manque juste de moyens et la plupart du temps, la loi ne s'intéresse qu'aux déclarations sur le territoire national. De sorte que la société peut établir les documents avec les données qu'elle veut à destination du fisc français.
Le nombre d'européens ruinés qui vivent dans l'opulence est absolument effarant...”

Rửa tiền có ba giai đoạn:
 1. Placement-Ký thác (còn gọi là rửa trước prélavage hay ngâm immersion) -Đem ký thác các số tiền bất chánh vào hệ thống ngân hàng hay có thể đổi ra thành séc du lịch traveller’s cheque, money order...Mục đích, đem số tiền bất chánh ra khỏi nguồn gốc đầu tiên. Giai đoạn này nguy hiểm nhứt.
 2. Empilage hay Layering (tiếng Anh)-phân tán/ xào trộn (dispersion/brassage)- mục đích xóa mất dấu vết, nguồn gốc của đồng tiền bẩn qua các dịch vụ ngân hàng transaction phức tạp và đồng thời cũng để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.
 3. Intégration-Hội nhập (recyclage/essorage) xoáy/ vắt
Tiền trở nên trắng sạch, nguồn gốc “bẩn” bị che mất và tiền hội nhập dễ dàng vào hệ thống kinh tế hợp pháp. Sau đó bạn có thể đem sử dụng tiền một cách hợp lệ.

Kỹ thuật rửa tiền
 1. Đầu tư tiền mặt vào cơ sở kinh doanh của một người “bạn phe ta” hoặc do chính mình làm chủ cơ sở đó (Injecter cet argent liquide dans le chiffre d’affaires d’un commerce complice ou dont je suis propriétaire).
 2. Khai dỏm đó là tiền có được từ cờ bạc đỏ đen (déclarer de faux gains aux jeux)
 3. Mua tác phẩm nghệ thuật từ các cuộc đấu giá (acheter des oeuvres d’art aux enchères)
 4. Mua đồ xài thuộc loại chiến địa, hàng hiệu (acheter des objets de luxes)
 5. Áp dụng kỹ thuật “Hawala” (utiliser la technique Hawala)
Hệ thống Hawala là gì?Lối chuyển tiền trong giới Hồi giáo. Làm ăn trong băng nhóm phe ta, tin tưởng nhau tuyệt đối, rất chặt chẽ, chết sống có nhau, tiền bạc đổi lấy vũ khí,villas,..Nếu bị xét hỏi thì khai đó là tiền thừa hưởng gia tài hay tiền xuất phát từ tập thể tương tợ như cho vay, tặng, hay mua tài vật trong phạm vi gia đình và bạn bè với nhau. Cơ quan Interpol nói rằng Hawala là “ một lối chuyển tiền mà không thấy sự di động của đồng tiền” (money transfer without money movement). Không cần có giấy tờ biên nhận. Lấy sự tín nhiệm làm kim chỉ nam trong việc làm ăn với nhau.
 1. Chia nhỏ ra những số tiền ký thác ngân hàng (fractionner les dépôts à la banque). Gởi tiền và tiền lời vào trương mục của mình hoặc của bạn mình.

 1. Mưón dịch vụ chiến địa de luxe- Trả bằng tiền mặt (liquide) các dịch vụ thuộc hạng sang.

 1. Làm hóa đơn giả (rédiger des fausses factures)

 1. Đem tiền ra ngoại quốc (transporter l’argent à l’étranger)- Chuyển đổi tiền ra thành những những tờ giấy bạc có giá trị cao như tờ 500 euros. Sau đó chuyển số tiền trên đến những xứ mà luật lệ rửa tiền không quá gắt gao, như Nga chẳng hạn.
(Après passage au bureau de change pour convertir l’argent liquide en devises; grosses coupures et billets 500 Euros, vous envoyez l’argent liquide vers des pays moins rigoureux sur le blanchiment par exemple la Russie)
 1. Sử dụng dịch vụ của một công ty bảo hiểm (Utiliser les services d’une société d’assurance)
 2. Ký thác số tiền của mình vào một trương mục ẩn danh (Déposer votre argent sur un compte anonyme)
 3. Đơn giản hơn hết, là đem gởi tiền vào một thiên đường trốn thuế (tout simplement déposer votre argent dans un paradis fiscal.)- đặc điểm: lãi suất chịu thuế hàng năm rất hạ (1%- 3%), thậm chí không có thuế (taux réduit ou nul)- Bí mật hoàn toàn (?).
Đa số ngân hàng Âu Châu và Hoa Kỳ, Canada đều có chi nhánh tại các thiên đường trốn thuế.
http://www.unodc.org/images/money-laundering/money_laundering_scheme_big.jpg
Money-laundering is the process that disguises illegal profits without compromising the criminals who wish to benefit from the proceeds
                                   Money-Laundering Cycle
                                        www.unodc.org


 Tiền không bẩn, chỉ có người bẩn mà thôi
Trong khi chánh phủ hô hào dân chúng phải có bổn phận khai thuế đầy đủ thì các viên chức quyền thế, tư bản và đại gia… tham nhũng, vơ vét đầy túi, bao che trốn thuế bằng đủ mọi cách.
-Tiền không có mùi vị
“Theo tôi tiền không có mùi vị- Nó chi phối thế giới, và làm cho cả thế giới trở nên thúi tha”.
-Ở đâu cũng thế mà thôi
-Ai cũng vậy mà thôi 
Xì can đan Vatican  Bank liên can trong việc rửa tiền năm 2010. Sếp sòng nhà băng là Ettore Gotti Tedeschi bay chức. Tòa Thánh Vatican (IOR, l’Institutpour les oeuvres de religion) tuyên bố rất ngạc nhiên và hứa sẽ « trong suốt hơn » trong các vấn đề tiền bạc với sự ra đời của cơ quan Financial Information Authority.
Theo báo mạng Le Monde-AFP thì ngân hàng Vatican còn có tên là IOR (Institut pour les Oeuvres de Religion) đã thông đồng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc rửa tiền của khách hàng.

*“Sư hổ mang” Thái bị tịch thu gần triệu đô (Trích Thời Báo Online oct/2/2013)
Cơ quan Chống Rửa tiền của Thái Lan (AMLO) tuần qua tịch thu số tài sản có tổng trị giá 770.000 Mỹ kim của nhà sư bị đuổi khỏi tăng đoàn Wiraphon Sukphon, vì bị tình nghi lường gạt người dân.
Số tài sản gồm bất động sản trị giá hơn 400.000 Mỹ kim, ba chiếc xe hơi, trong đó có xe Porsche và Mercedes-Benz, một chiếc xe phân khối lớn Harley Davidson, một chiếc Vespa và hơn 6.400 Mỹ kim trong 14 tài khoản ngân hàng.
AFP dẫn lời Đại tá cảnh sát Seehanat Prayoonrat, thư ký của AMLO nói: “Các nhà sư có thể nhận quyên góp và phải sử dụng chúng cho lợi ích công, không phải cho mục đích cá nhân để đem lại sự sung túc cho bản thân”. Wiraphon có tên khi làm sư thầy là Luang Pu Nen Kham”.(Ngưng trích TB)
*Chuyện nhà Sư- Lý Anh- Con sâu làm rầu nồi canh


*Chuyên linh mục, địa phận Saint Lizier (vùng Ariège, Tây nam nước Pháp) khi về hưu…
Cha 80t, sau 26 năm năm phục vụ con chiên đã âm thầm bỏ : “ lộn túi” và gởi  “lộn” vào trương mục riêng của mình có 700 000 Euros tiền cúng của bổn đạo. Cha bị đưa ra tòa Tribunal correctionnel de Foix.
Ariège: un prêtre détourne 700.000 euros de sa paroisse

100.000 euros de bougie votive ont été détournés.
En 26 ans, l'homme de 80 ans a détourné l'argent de la quête ainsi que les bénéfices de la vente des bougies votives.
Le diocèse de Pamier s'est dit «affligé». L'ancien prêtre de la paroisse de Saint-Lizier dans l'Ariège a reconnu avoir détourné pendant près de 26 ans l'argent de sa paroisse. Au total la somme est vertigineuse: 700.000 euros

*Chuyện ông cha công giáo tại London bên Anh “nướng”  trọn vào cá độ(?) hơn 500 000$ tiền quyên góp từ thiện để giúp tỵ nạn Syrie

Un prêtre aurait parié et perdu 500 000 $ amassés pour des réfugiés syriens (Radio Canada.ca)

Le curé d'une église catholique à London aurait parié et perdu plus de 500 000 $, de l'argent amassé pour des réfugiés syriens.
La police de London enquête après avoir reçu une plainte du diocèse de Hamilton.
Le père Amer Saka de l'église catholique chaldéenne St-Joseph de London aurait pris des sommes importantes qui avaient été amassées pour parrainer des réfugiés syriens dans la région. L'évêque chaldéen de Toronto, Emanuel Shaleta, l'a appris lors d'un entretien téléphonique avec le curé le 23 février.
*Nguyễn :Lê Luật trong nước chỉ chống quan chức nước ngoài rửa tiền?

Luật trong nước chỉ chống quan chức nước ngoài rửa tiền?
Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, đối tượng rửa tiền tại Việt Nam không chỉ có người nước ngoài, mà còn có cả đối tượng trong nước.(Ngưng trích Nguyễn Lê VnEconomy)

Video:Panama Papers leak exposes how Vladimir Putin, Xi Jinping's friends hide money

Tham khảo

-Offshore assets of China's elite revealed in leaked records CBC News Posted: Jan 21, 2014

 Nguyễn Thượng Chánh, DVM

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.