Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 7 April 2016

Dân Muốn Biết: Xứ thiên đường cs quốc hội chưa bầu đã có chủ tịch!


90 TRIỆU DÂN MÀ CHỈ CÓ 446 PHIẾU BẦU THÌ SAO LÀM THỦ TƯỚNG ĐƯỢC!
Mấy thằng bỏ phiếu bầu cho hắn thì cũng chẳng có đứa nào do nhân dân bầu lên! Nếu tính số phiếu thì chỉ đủ dân số của một cái xóm du đảng chứ chưa đủ cấp dân số của phường!
Chỉ đạt được có 446 / 90.000.000 Phiếu Bầu thì chỉ đủ khả năng làm "Tổ Trưởng Dân Phố" chứ sao làm Thủ Tướng Việt Nam được!

*******
 QH Chưa Bầu Đã Có Chủ Tịch!

1Rõ là màn chót của CSVN đã đến rồi, tuồng hát ảo thuật của CS dối gạt dân Việt Nam sắp vãn mới nảy sanh ra một Tổng bí Thư như Nguyễn phú Trọng làm một trò khôi hài đỏ, làm bàng dân thiên hạ không nín cười được. Đó là Quốc Hội chưa bầu mà đã có chủ tịch. Mà Chủ tịch là nữ đại biểu Nguyễn thị Kim Ngân lâu nay ngậm miệng ăn tiền và vàng như cái tên Kim Ngân của Bà; nên sẽ là chủ tịt cái Quốc Hội chưa bầu.

Màn khôi hài đỏ trong cung đình CSVN cho thấy Tổng Trọng bị TC cấy sinh tử phù cho nên y bèn nâng bà Nguyễn thị Kim Ngân lên làm chủ tịch QH khóa 13 dù vẫn chưa tới thời hạn bầu cử QH khoá 14. Còn Đại Tướng Công an Trần Đại Quang, Tổng Trọng đặt tên là Chủ Tịch Nước CSVN. Và Đại Cán Nguyễn xuân Phúc, Tổng Trọng đặt tên là Thủ Tướng CSVN.

Như ai cũng biết Quốc Hội đảng cử dân bầu của CSVN khoá 13 (con số người Tàu lẫn người Tây đều cho là số xui) sẽ mãn nhiệm vào tháng 5. Chủ Tịch họp pháp của cái Quốc Hội 13 này là Nguyễn sinh Hùng không từ chức, không tội lỗi gì, tới tháng 5 mới bãi nhiệm, thế mà đùng một cái bị bãi nhiệm cho Bà Nghị Nguyễn thị Kim Ngân lên làm Chủ Tịch. Bà Ngân tuy biết tuồng hát CSVN sắp vãn mà nội lực còn sung mãn của cái tuổi hồi xuân nên muốn lên sân khấu sớm, chơi mút mùa lệ thuỷ, chơi xả lán sáng về sớm như dân chơi Miền Nam thường nói. Thế là Tổng Trọng đồng tình, đưa Bà Ngân lên, hạ Nguyễn sinh Hùng xuống.

Một là Quốc Hội khoá 14 chưa bầu mà có Chủ Tịch. Chủ Tịch mới bãi nhiệm chủ tịch đương nhiệm dù không có đơn từ chức hay bị một lỗi lầm nào để bị bãi nhiệm. Hai là giành quyền họp thức hoá của Quốc Hội khoá 14, cái quyền hiến định và đã thành tập tục của CSVN. Nhưng Quốc Hội khoá 14 chưa bầu, mãi tới tháng 5 mới bầu và tháng 7 hay 8 mới định hình đủ ban bệ để phê chuẩn nội các mới với chức thủ tướng cho Nguyễn xuân Phúc và chủ tịch nước cho Trần đại Quang. Phê chuẩn sớm, họp thức hoá vi hiến như vậy là một hinh thức bãi nhiệm đương kiêm Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng và đảo chánh nội các 15 nhân viên chánh phủ của TT Dũng và Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang. Thực chất có thể coi đây là một cuộc đảo chánh, một cuộc lật đổ, từ hình thức đến nội dung, tứ thực tế dến pháp lý.

Cái trò khôi hài đỏ của Tổng Trọng và Nữ Chủ Tịt Kim Ngân đó còn được phụ diễn thêm một trò cười mị dân theo kiểu CS nữa. Đại biểu Kim Ngân tuyên thệ. Tin VOA tiếng nói chánh thức của Hoa kỳ, ngày 31-03, loan tải lời tuyên thệ của Bà Kim Ngân khi lên chủ tịch. Bà nói "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc, trước quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó."

Bà Nữ Chủ Tịt chỉ đọc lại lời tuyên thệ do Quốc Hội Đảng cử Dân bầu làm ra hồi cuối năm ngoái, qui định, theo đó thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và chánh án tòa án nhân dân tối cao VNCS phải tuyên thệ như thế khi nhậm chức. Mới nghe qua có người mừng là Đảng Nhà Nước CSVN bỏ phần trung thành với đảng rồi. Nhưng phân tích cho thấy đó là trò tráo bài ba lá, lập lờ đánh lận con đen cố hữu của CS, để dối gạt quần chúng nhân dân. Chớ CS đâu có bỏ ý thề trung thành với Đảng.

Mệnh đề của lời thề lúc nào cũng để biểu tượng của CS trước hết. Lời tuyên thệ này CS quơ đũa cả nắm, nói cờ đỏ sao vàng là cờ của Tổ Quốc như trước đây CS Hà nội, CS Bắc Việt nói Tổ Quốc VN là Tổ Quốc Xã Hội chủ nghĩa. CS cũng nhập nhằn nói trung thành với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tức là trung thành với căn cơ độc quyền của CSVN, điều 4 Hiến Pháp qui định Đảng CS là chúa trùm của chế độ. Thêm vào đó còn có câu “tôi nguyện… hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó." Lại càng biểu lộ rõ sự trung thành với Đảng. Đảng được để trước, nhà nước và nhân dân giao phó. Mà trong chế độ CS ai cũng biết Đảng là trên hết. Điều này cho thấy không phải bỏ nhiệm vụ trung thành với Đảng trong tuyên thệ, trái lại Đảng là trên hết, trước hết trong hiến pháp, Đảng là người giao nhiêm vụ mà người tuyên thệ hoàn thành, tức là trung thành với Đảng một cách toàn diện.

Tuyên truyền của CS vốn là một loại tuyên truyền dụng danh đạt quả, lập lờ đánh lận con đen. Thí dụ CS tuyền truyền: Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân dân làm chủ” nghe rất dân chủ. Nhưng thực tế khi thực hiện CS hành động theo kiểu dời cái phết thành “Đảng lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân dân, làm chủ Đất Nước.” Bởi vậy, người có kinh nghiệm CS thường nói, “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”.

Sau cùng, với một đại biểu làm phó chủ tịch Quốc Hội từ năm 2013 tới giờ, chưa có một câu nói nào, việc làm nào nghe, coi cho được. Bây giờ lên làm chủ tịch cái gọi là Quốc Hội đảng cử chưa bầu pháp nhiệm 14, chắc Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân cũng sẽ chỉ là một chủ tịt thôi. Chủ tịch Kim Ngân vẫn theo thói quen thành bản chất nằm dưới cái bóng đè của Tổng Trọng, và sẽ vẫn là chủ tịt của cái Quốc Hội của CSVN từ lâu đã thành Quốc Hại cho đất nước nhân dân VN rồi./.
Vi Anh

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.