Tuesday, 25 February 2014

Thông Báo : Cộng Đồng Tây Tạng tại Frankfurt am Main và Vùng Phụ Cận sẽ tổ chức cuộc biểu tình tại Hauptwache 10.3.14


covangbay.jpg
 
 
                                    

Cộng Đồng Tây Tạng tại Frankfurt am Main và Vùng Phụ Cận sẽ tổ chức cuộc biểu tình tại Hauptwache (down-town) vào lúc 12 giờ trưa, ngày Thứ Hai 10 tháng 03 năm 2014 và tuần hành đến tổng lãnh sự Trung cộng.

Kính mời đồng bào Người Việt Quốc Gia vùng Trung Đức mang Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ đến biểu tình chung, để tỏ tình đoàn kết với người anh em chiến hữu Tây Tạng.

http://www.tibetgermany.com/

10. März 2014

55 jtg. des tibetischen Volksaufstandes

Der VTD-Vorstand hat entschieden, dass die Regionalgruppen in diesem Jahr jeweils vor Ort Aktionen organisieren. Die RG-Gruppen Hessen und NRW werden jedoch diesen Tag traditionsgemäss gemeinsam begehen. Wir treffen uns am 10. März um 12 Uhr an der Hauptwache in Frankfurt und beginnen von dort aus den Demonstrationszug zum chinesischen Konsulat. Mehr information>>>0 comments:

Post a Comment

Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics