Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 25 February 2014

Ecopark: Toàn dân phải dứt khoát chừng trị bọn CA thuê côn đồ dùng súng bắn người.

Toàn dân phải dứt khoát
Chúng tôi tin như sắt đá rằng muốn VN thoát nanh vuốt của TQ, chỉ còn cách duy nhất là Đảng CS phải rút lui khỏi chính trường; giao quyền đều khiển đất nuớc cho một Hội Nghị Diên Hồng. Thành viên của Hội Nghị là bao gồm tất cả mọi thành phần ưu tú của Đất Nước, kể cả những đảng viên CS trong sạch và có lòng với đất nước.
Chúng tôi cũng đề nghị Ban Nội Chính chống tham nhũng phải quyết liệt, không nương tay. Tất cả mọi hành vi tương nhượng,  phe phái hay tư lợi…đều phải cố vượt thắng. Vì vận mệnh đất nước không cho phép chúng ta đợi chờ phép lạ lâu hơn nữa. TQ là con “hổ đói”, đang rình rập nuốt trững VN của chúng ta. Xin chớ tuởng TQ tốt với VN. Một khi sa vào nanh vuốt CS Tàu, chẳng còn tên VN nào là nguời thân của chúng; chẳng tên VN nào đuợc an huỡng. Và nếu có vài tên Việt Gian đuợc chúng ban “mưa móc”, bạn có can đảm nhìn 90 triệu dân quằn quoại trong nghèo đói, lầm than và sẳn sàng giết chế bạn như giết loài rắn độc. Chúng tôi tin một cuộc chiến chống xâm lăng sẽ xảy ra giữa TQ và 90 triệu dân VN;  liệu các tên CACS chạy theo  Tàu có giữ nỗi cái gọi là “an bình và hạnh phúc” của cá nhân và gia đình các anh???? Chúng tôi nói thẳng mặt cùng các bạn trong chánh trị Bộ CSVN rằng, Không một ai có thể cứu VN ngoài chính chúng ta. Nguời Mỹ cũng không làm ngơ để VN sa vào tay Tàu Cọng. Nhưng sự tự do no ấm và hạnh phúc  của 90 triệu dân VN, phải do chính nguời VN tự lo toan và hành động để đạt lấy, nếu cấn phải hy sinh xuơng máu và tính mạng.
Bộ CA CSVN hiện do bọn Tàu Ô nắm giữ. Chúng tôi dứt khoát chống bọn Tàu Ô. Tại sao các bạn CSVN để dân tàu tràn sang lấn chiếm đất đai của dân ta. Tại sao NTD không từ chức, để cho một vị Yêu Nuớc thay thế?  Thủ Tướng một quốc gia không thể là một tên “nô bộc” của đế quốc, thực dân Tàu Ô, chẳng hay biết gì những tên CA hành động kiểu bán nước?!
                                                                                                                                                Ly Chinh (02-22-2014)
DÂN OAN VĂN GIANG LẠI KÉO VỀ TRỤ SỞ TIẾP DÂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Sáng nay, 20/2/2014 dân oan 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao huyện Văn Giang, Hưng Yên đã kéo đến trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, HN để gửi đơn trình báo sự việc ngày 10/2/2014 công ty  thuê côn đồ dùng súng bắn người.
Ảnh do bà con gửi từ 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, HN
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc : Chúng tôi đấu tranh đòi quyền sống, quyền làm người

Posted by btvn01hatbaodanquyen in Dân chủ / Nhân quyền on 22/02/2014
Trần Quang Thành
 Trước sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà cầm quyền Việt Nam, mà biểu hiện nhức nhối của vấn nạn này chính là các tù nhân và cựu tù nhân là  dân oan, tôn giáo và chính trị (gọi chung là tù nhân lương tâm) mà con số tạm thống kê là 525 người. Hội Cựu Tù nhân Lương Tâm Việt Nam đã được chính thức thành lập tại Việt Nam vào ngày 18/02 /2014,  gồm cựu tù nhân muốn liên kết với nhau, làm thành một xã hội dân sự độc lập, để tiếp tục con đường chính nghĩa của mình, bên cạnh nhiều xã hội dân sự độc lập khác đang xuất hiện tại Việt Nam, là những tổ chức hiện rất cần thiết để canh tân đất nước và xã hội.
 Từ Thái Bình ông Nguyễn Văn Túc cựu tù nhân lương tâm đã chia sẻ cảm tưởng với phóng viên Trần Quang Thành như sau :

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.