Saturday, 21 May 2022

Câu chuyện phi thường của cựu đại đội trưởng đội trinh sát sư đoàn 5, người đã vào tù cs 3 lần

Câu chuyện phi thường của cựu đại đội trưởng đội trinh sát sư đoàn 5, người  đã vào tù cs 3 lần. - YouTube -----------------

0 comments:

Post a Comment