Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 26 November 2021

Khẩn -Tin giờ chót dưới sự sự áp lực đại sứ VC tại Paris -Thư mời quý Tổ chức, Cộng Đồng, Hội đoàn, Tôn giáo, và đồng bào tham gia biểu tình chống vc Phạm Minh Chính tại Paris

Khẩn -Tin giờ chót dưới sự sự áp lực đại sứ VC tại Paris -Thư mời quý Tổ chức, Cộng Đồng, Hội đoàn, Tôn giáo, và đồng bào tham gia biểu tình chống vc Phạm Minh Chính tại Paris
Xin giúp phổ biến 2 địa điểm mới biểu tình chống VC Phạm Minh Chính-Paris

Khẩn -Tin giờ chót dưới sự sự áp lực đại sứ VC tại Paris -
Préfecture Paris sáng Họ điện thoại lúc 9 g 30 đã đồng ý 2 nơi biểu tình,
nhưng trưa Họ điện thoại lúc 11 g 30 nói bỏ và cho 2 địa điểm khác.
Vì lệnh mới ở cấp cao hơn, để giử an toàn do yêu cầu đại sứ VC
(đã trốn đi cửa sau mà Phạm Minh Chính vẫn sợ đồng bào ném trứng và bị chửi )
Nguyên buổi sáng tranh cải đến trưa, Họ chỉ gửi cho giấy phép 2 nơi dưới đây:
Xin thành thật lỗi và xin đồng bào thông cãm khả năng vận động có giới hạn.

Thư mời quý Cộng Đồng, Hội đoàn, Đảng phái, Tôn giáo,
Các tổ chức chống Cộng hay các Quân Nhân chống Cộng
và đồng bào tham gia biểu tình chống vc Phạm Minh Chính
Nay VC đã đến Paris, đến tận cửa Cộng Đồng chống Cộng.

2 địa điểm mới của biểu tình như sau:
(chúng ta đã có giấy phép 2 địa điểm mới Biểu tình)

Kính mời đồng bào biểu tình lên tiếng cho đồng bào trong nước:
Thứ năm 04/11/21, lúc 10g30 -12g00 tại gần Phủ Tổng thống Pháp (mời vc PCM)
Place Saint Augustin, 75008 Paris
Métro: Saint Augustin ( ligne 9 ) ( lên métro là Place St-Augustin ở trước mặt)

( có thể có thêm đột xuất biểu tình buổi Trưa từ 14g30 -17g30 - tại các địa điểm
VC đi Ăn xin Thuốc và ký các họp đồng kinh tế mà VC đang thất bại tại VN)

Thứ năm 04/11/21, cùng ngày, lúc 18g-19g30 tại xa đầu đường tòa Đại Sứ VC.
tại Place Paul Reynaud, 75016
Métro: Porte de Saint Cloud ( ligne 9 ) ( lên métro lấy Av de Versailles sẽ gặp
Place Paul Reynaud ) ( là đụng đầu đường Boileau )

Biểu tình cả ngày thứ năm 04/11/21, xin mỗi người giúp đở tuỳ khả năng
1/ giúp in A3 phản đối vc PMC tiếng Pháp càng tốt.(dã chiến, nhẹ, gọn
vì di chuyển Metro)
2/ giúp quay film, chụp hình ảnh
3/ giúp Âm thanh, nhạc, cờ, cán, hô khẩu hiệu..
4/ giúp Âm thực, và nước, kẹo ho ( cho trưa và chiều )
5/ giúp phổ biến và đến tham dự biểu tình (đi làm ra buổi chiều)
6/ Nhớ mang khẩu trang, giãn cách 1 m, mặc đồ ấm che gió mưa lạnh...

Ngoài ra xin thông báo, (xin tuỳ nghi, tự phát, ...)
thứ tư 03/11 lúc 15g, vc PMC đến Montreuil, nơi tượng vc HCM,
Parc Montreuil,
33 boulevard Théophile Sueur, ( bus 122 _301 Arrêt les Ruffins)
Métro:Mairie Montreuil. (đi bộ khá xa)

Nhóm Tinh Thần VNCH (biểu tình đột xuất phổ biến kêu gọi đợt 2)

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.