Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 25 June 2021

Chương trình họp báo : Đại dịch Virus Corona Wuhan

 THƯ MỜI


Kính gửi - quí cơ quan truyền thông báo chí, Tổ chức, Cộng Đồng, Sắc Tộc,
              Các thành phần dân tộc, Tôn giáo, Đảng phái chính trị và
CĐNVQGTDTG,

Kính thưa quí vị, Đại dịch Virus Corona Wuhan đã giết hại hàng triệu
người chết trên thế giới và nhiều người trở thành những nạn nhân thất
nghiệp sống vô gia cư và làm cho an ninh kính tế toàn cầu rơi vào
khủng hoản, đã làm mới đây chính sách Quốc Tế của G7 và 116 quốc gia
đã lên tiếng cần phải điều tra làm sáng tỏ nguồn gốc và nguyên nhân.

Điều nguy hại hơn là Trung cộng đang cố gắng hết sức thực hiện chính
sách thao túng cả thế giới làm của riêng. Điều chúng ta thấy, Trung
cộng gia tăng sức mạnh quân sự và độc chiếm biển đông và tiếp tục xâm
chiếm nhiều quốc gia Châu Á để đồng hóa cai trị, đã làm mới đây chính
sách Quốc Tế G7, Âu Châu đã lên tiếng, nhất là sự phản ứng bằng hành
động quân sự của bộ tứ kim cương Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Ấn (và Pháp, Anh).

Chúng ta đã nhìn thấy những gì Trung cộng đã sát hại diệt chủng dân
tộc Tây tạng Duy Ngô Nhĩ qua việc đàn áp bức hại tổ chức Pháp luân
công, mổ cướp nội tạng...Vì tính độc án và tham vọng của Trung cộng sẻ
làm nguy hại cho cả thế giới trong đó có Việt Nam.

Chính vì vậy, CĐNVQGTDTG xét thấy cần phải tổ chức chương trình họp
báo mở rộng để vận động kêu gọi mọi thành phần dân tộc Việt nam, các
dân tộc thế giới và các nguyên thủ quốc gia nào còn đu dây, Liên hợp
quốc cần phải tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc về Virus Corona
Wuhan là điều cả nhân loại trên thế giới đang chờ đợi.

Chủ đề chương trình: Quốc Tế. Chính sách G7 mới đây gồm Hoa Kỳ, Nhật,
Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, có liên quan đến công cuốc đấu tranh của
chúng ta hay không?

Phần 1: Chính sách G7: Vận động kêu gọi quốc tế điều tra về Virus Corona Wuhan,
Phần 2: Chính sách G7: Vận động kêu gọi quốc tế chống Trung cộng bành
trướng tại Biển đông,
Phần 3: Việt Nam: Hội nghị Dân Tộc Tự Quyết" Vận động kết nối và kêu
gọi mọi thành phần dân tộc, tôn giáo, đảng phái chính trị và Cộng đồng
người Việt quốc gia trong và ngoài nước cùng đứng tổ chức chung "Hội
nghị về quyền dân tộc tự quyết" . Nhằm chống Tàu lật cộng, khôi phục
lại các giá trị tự do dân chủ nhân quyền, công bằng văn minh tiến bộ
xã hội cho dân tộc và quốc gia Việt Nam. Nhằm đồng hành ủng hộ chính
sách G7 và bộ tứ kim cương Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Ấn (và Pháp, Anh) đang
thuận lời cho công cuộc đấu tranh của chúng ta.

Thời gian và địa điểm họp báo ở đâu: chủ nhật, ngày 27/6/2021,
Chương trình họp báo bắt đầu vào lúc

8:00 am California (Vancouver,Canada),
10:00 am Houston, TX,
11:00 am Miền đông Hoa kỳ (Toronto,Canada),
22:00 pm (Tối chủ nhật Thailand & Việt Nam)
17:00 pm Âu châu, 18:00 pm Phần lan, Ukraine,
1:00 sáng thứ hai Úc châu),

trên Zoom mettings Online

https://us02web.zoom.us/j/3510656075
Meeting ID: 351 065 6075

Chương trình họp báo được truyền hình, Lisvetream trực tiếp trên các
trang mạng: Youtube, Facebook, Twitter...Kính mời quí vị đồng hương
người Việt quốc gia trong và ngoài nước vào tham dự theo giỏi chương
trình họp báo và đặc câu hỏi cùng tương tác với các vị diễn giã.

Kính mời quí vị vô xem trực tiếp và đặc câu hỏi tương tác cùng các vị
diễn giã trong chương trình họp báo qua:
https://www.facebook.com/CDNGQGTDTG/
Trân trọng kính mời,

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.