Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 18 March 2021

XUẤT THẾ VÀ NHẬP THẾ.

https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/162454591_3882746765174493_655214412577576619_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=l0opd66bhgYAX9kWjDi&_nc_ht=scontent-lhr8-1.xx&oh=f4c7890bfe93c2a50d162f9cf3dba14a&oe=60796647

Các chế độ độc tài khi chưa giành được chính quyền chúng thường phỉ báng tôn giáo (phá chùa, hại sư, đốt kinh sách) để dân khỏi trốn trong tôn giáo mà phải dấn thân, hoạt động "cắt mạng", chết thế cho chúng xây đắp quyền lực...
Khi có chính quyền trong tay chúng làm ngược lại, xem tôn giáo là thứ thuốc phiện cần thiết để ru ngủ dânm vì thế chúng liên tục cướp đất của dân để xây chùa, đào tạo sư, bịa ra giáo lý, kinh sách... để buôn thần bán thánh. Mục đích của chúng là khiến dân u mê vào tâm linh, xem đời là cõi tạm để trốn tránh, trở nên hèn nhát trước thực tại, núp bóng thần linh để sống cho qua kiếp người. Từ đó dân vô cảm với các thiết chế lý tính cân bằng và kiểm soát quyền lực, an phận với các giáo lý tách rời thực tế để mặc cho xã hội nhiễu nhương, tham quan ô lại cướp giật ngang nhiên hoành hành...
Phật giáo Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa "xuất thế" mà còn thấm đẫm triết lý "nhập thế".
Hàng triệu người dân Myanmar sùng bái đạo Phật hiện nay đang nhập thế để cứu lấy xã hội hiện sinh của họ, không để chính quyền quân phiệt hoành hành bán nước cho Trung Quốc bởi kế hoạch"một vành đai, một con đường".
Các bậc tu hành Phật giáo suốt 2000 năm văn hiến của dân tộc cũng thường xuyên nhập thế để cứu dân, cứu đời khỏi các "kiếp nạn".
Không lẽ 96 triệu người dân Việt Nam lại không hiểu nỗi triết lý đơn giản ấy ? Không một ai có thể thành Phật khi để mặc cõi nhân gian cho ma quỷ lộng hành xuyên tạc, báng bổ, buôn thần bán thánh.
Dương Hoài Linh

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.