Vương Tế Philip, Công Tước Xứ Edinburgh
1921 - 2021
-
His Royal Highness The Duke of Edinburgh
It is with great sadness that we have learned of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh. We are the Vietnamese Boat Peoples in United Kingdom to send our deepest sympathy to the Royal Family.

R.I.P HRH Prince Philip
https://www.google.com/images/hpp/ribbon-black-96x136.pngThursday, 18 March 2021

CHUYỆN BA CỦA BA CON KHỈ


Có thể là hình ảnh về 1 người

CHUYỆN BA CỦA BA CON KHỈ
Hôm qua say quá nên giờ mới nhớ mình nói về chuyện BA CON KHỈ...chuyện là thế này:
Người Huế và người nam thường gọi
Cha=Ba:
Vì thế khi thấy ba con khỉ đi với ba của ba con khỉ thì người ta đếm được 4 con khỉ. Nhưng thực tế nó có nguyên một bầy con khỉ ...điển hình như ảnh dưới đây...
https://scontent-lhr8-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90227644_2520708238178388_6480911564386861056_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=lvWllfDYs6MAX8MjqjI&_nc_ht=scontent-lhr8-2.xx&oh=f9d05db99886e8e1cf96f3c0cb289a98&oe=60789C5E
😂
THẾ THÁI NHÂN TÌNH DƯỚI MẮT SAY....!
Tui say nên mới nhìn thấy vậy
hay là chúng nó thiệt giống nhau
Khỉ hoàn cốt khi “ông cha nói”
Nhân giả-giả nhân được mấy sầu
Ừ thì chúng nó loài cộng sản
Sinh từ nòi giống sống trong hang
Vì ai đất nước ra nông nỗi
Cũng Bởi dân ngu quan mới tham
Tham quyền cố vị tham tiền bạc
Vơ vét của dân bỏ túi riêng
Đất nước tan hoang vì giặc ngoại
Biển đảo chúng dâng lũ hoa nam
Đất đai chúng cướp chia nhau bán
Đàn áp dân lành chẳng tiếc thương
Treo cổ khoá tay rồi bịt miệng
Không cho lên tiếng để kêu oan
Thời bình không hề nghe súng đạn
Nhưng loạn lòng dân khóc ngút ngàn
Vì yêu quê hương thành tù tội
Vào đồn tức tưởi chết oan khiên
Ôi thôi đất nước đâu còn nữa
Mất rồi biển đảo với giang san
Tiền nhân ơi xin cúi đầu tạ tội
Bởi cháu con nhu nhược ươn hèn
*cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên chúng nó mới làm quan*(cụ Tản Đà)
Alice Nguyen
(Viết trong cơn say)
(Hình ảnh lượm)có một sự so sánh không hề nhẹ...!
 https://scontent-lhr8-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90096203_2520706674845211_2788805402974748672_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=IRVgJ5YhIHUAX93uEQG&_nc_ht=scontent-lhr8-2.xx&oh=ef5ad9e6852ebaf613abb8e7dd9b1560&oe=60786E19
 https://scontent-lhr8-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90107768_2520706644845214_5208860388682104832_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=v-L5jVWRJCgAX9Qw8nV&_nc_ht=scontent-lhr8-2.xx&oh=a2795e2b31858dac436b85fc11f02a35&oe=60793D74

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.

 
Web Statistics