Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 18 March 2021

CHUYỆN BA CỦA BA CON KHỈ


Có thể là hình ảnh về 1 người

CHUYỆN BA CỦA BA CON KHỈ
Hôm qua say quá nên giờ mới nhớ mình nói về chuyện BA CON KHỈ...chuyện là thế này:
Người Huế và người nam thường gọi
Cha=Ba:
Vì thế khi thấy ba con khỉ đi với ba của ba con khỉ thì người ta đếm được 4 con khỉ. Nhưng thực tế nó có nguyên một bầy con khỉ ...điển hình như ảnh dưới đây...
https://scontent-lhr8-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90227644_2520708238178388_6480911564386861056_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=lvWllfDYs6MAX8MjqjI&_nc_ht=scontent-lhr8-2.xx&oh=f9d05db99886e8e1cf96f3c0cb289a98&oe=60789C5E
😂
THẾ THÁI NHÂN TÌNH DƯỚI MẮT SAY....!
Tui say nên mới nhìn thấy vậy
hay là chúng nó thiệt giống nhau
Khỉ hoàn cốt khi “ông cha nói”
Nhân giả-giả nhân được mấy sầu
Ừ thì chúng nó loài cộng sản
Sinh từ nòi giống sống trong hang
Vì ai đất nước ra nông nỗi
Cũng Bởi dân ngu quan mới tham
Tham quyền cố vị tham tiền bạc
Vơ vét của dân bỏ túi riêng
Đất nước tan hoang vì giặc ngoại
Biển đảo chúng dâng lũ hoa nam
Đất đai chúng cướp chia nhau bán
Đàn áp dân lành chẳng tiếc thương
Treo cổ khoá tay rồi bịt miệng
Không cho lên tiếng để kêu oan
Thời bình không hề nghe súng đạn
Nhưng loạn lòng dân khóc ngút ngàn
Vì yêu quê hương thành tù tội
Vào đồn tức tưởi chết oan khiên
Ôi thôi đất nước đâu còn nữa
Mất rồi biển đảo với giang san
Tiền nhân ơi xin cúi đầu tạ tội
Bởi cháu con nhu nhược ươn hèn
*cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên chúng nó mới làm quan*(cụ Tản Đà)
Alice Nguyen
(Viết trong cơn say)
(Hình ảnh lượm)có một sự so sánh không hề nhẹ...!
 https://scontent-lhr8-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90096203_2520706674845211_2788805402974748672_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=IRVgJ5YhIHUAX93uEQG&_nc_ht=scontent-lhr8-2.xx&oh=ef5ad9e6852ebaf613abb8e7dd9b1560&oe=60786E19
 https://scontent-lhr8-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90107768_2520706644845214_5208860388682104832_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=v-L5jVWRJCgAX9Qw8nV&_nc_ht=scontent-lhr8-2.xx&oh=a2795e2b31858dac436b85fc11f02a35&oe=60793D74

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.