Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 4 February 2021

VỞ KỊCH ĐỜI TÁI DIỄN

 

VỞ KỊCH ĐỜI TÁI DIỄN
- Kính dâng Anh Linh TT NGÔ ĐÌNH DIỆM CỦA VN
- Kính tặng TT DONALD J. TRUMP CỦA HOA KỲ
 
 
 
Ngày xưa ở nước tôi
Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Đạo đức và liêm khiết
Thương dân nước hết lòng
Chẳng may cho non sông
Quanh ông đầy phản bội
Từ tướng tá quốc nội
Đến đồng minh Hoa Kỳ
Chúng đã giết ông vì
Ông một lòng yêu nước!
 *
Chuyện năm tám năm trước *
Gần giống chuyện hôm nay
Ngay tại nước Mỹ này
Nôi văn minh nhân loại
Mà trùng trùng oan trái
Do cái thế lực ngầm
Và một bọn dã tâm
Gian tham làm chính trị
Từ tối cao pháp lý
Đến lưỡng viện, tiểu bang
Cái ác đã lan tràn 
Vắng công bình, hiến pháp!
Dân nước nhà bất mãn
Người bốn biển âu lo
Cả Nữ Thần Tự Do
Cũng buồn, ôm mặt khóc
Ơi giang sơn ngà ngọc
Ơi người dân hiền hoà
Hạnh phúc đã tan nhoà
Vì một bày phản quốc !!!
Bọn lãnh đạo ngang ngược
Đám quan chức tham ô
Chúng vì chức, vì đô
Bán sơn hà cho Chệt
Đẩy dân vào chỗ chết
Và chúng bịp, chúng lừa
Dân ơi, nhìn rõ chưa?
Có khác gì cộng sản !?
 *
Ai bất bình, ta thán
Chúng bịt mắt che mồm
Người bảo vệ giang sơn
Chúng khoá tay, buộc tội
Cấm dân không được nói
Những tội ác chúng làm
Cúm Tàu, Xi tung sang
Không được rằng từ Chệt !
Chao ơi, kể sao hết
Những oan trái, bất công
Tổng Thống Trump là ông
Một lòng vì dân nước
Thì dối gian bạo ngược
Chúng tìm cách cướp ngôi
Ngay kẻ cạnh ông ngồi
Cũng nhập bầy bội phản !!!
Đem nước Mỹ chúng bán
Như cộng bán Việt Nam
Năm tám năm, hờn oan
Vở kịch đời tái diễn ... 
Ai tạo đời dâu biển 
Xô dân vào lầm than ?
Ngày xưa là Việt Nam
Hỡi ơi, nay Mỹ Quốc !!!
 
 
Ngô Minh Hằng
 
* 2021-1963 = 58
 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.