Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 5 February 2021

SỚ TÁO QUÂN CỦA TÁO CỜ HOA GỐC VNTNCS

 

 
SỚ TÁO QUÂN CỦA TÁO CỜ HOA
 
GỐC VNTNCS
 
 
Hăm Ba Tháng Chạp
Tục lệ nước ta 
Táo của mọi nhà
Về chầu thượng giới
Tường trình công - tội
Ở chốn trần gian
Thần Táo Việt Nam
Cờ Hoa tỵ nạn
Nhưng thần nào dám
Trễ nải việc mình
Táo xin tường trình
Ngọc Hoàng soi suốt
Cờ Hoa, năm chuột
Lắm chuyện đau đầu
Như dịch cúm Tàu
Giết gần nửa triệu
Tung hoành quấy nhiễu
Là đám côn đồ
Mà kẻ mưu mô
Đen ngòm thế lực
Và lũ phản phúc
Qùy tét gối mình
Mặc kệ dân tình
Đói no, ấm lạnh
Tiền nhiều, thế mạnh
Chúng đóng tuồng Tàu
Hồn ma đi bầu
Phiếu ma chuyển đổi
Đất trời nghẽn lối
Chẳng cứu được nhau
Chúng cài bày sâu
Nằm trong lưỡng viện
Hàng rào chinh chiến
Dựng giữa thủ đô !
Thực hiện mưu đồ
Phản dân, phò Chệt !
Ác gian hết biết
Sớm tổi tung chiêu
Giậu đổ bìm leo
Đen ngòm lịch sử !
Bao nhiêu việc dữ 
Liên tục xảy ra
Làm nước Cờ Hoa
Hết còn vĩ đại
Mà toàn oan trái
Vì bọn phản nhà
Dân chủ, Cộng hoà
Không còn nguyên thủy
Ngại rằng nước Mỹ
Sẽ sống kiếp Trâu
Dân Mỹ buồn đau
Bao người mất việc
Mất luôn cái hiếm
Là cái Nhân Quyền
Mất thứ thiêng liêng
Tự do ngôn luận
Như chiện Bảy Đẫn
Trên ghế tông tông
Ngày đầu chơi ngông
Ký mười bảy chiện * 
Ai khác chính kiến
Facebook bịt mồm
Ai bầu ông Trump
Chúng ghi tên tuổi
Làm thần bối rối...
Và thấy nhức đầu
Từ thuở xưa sau
Từ ngày lập quốc 
Bao giờ Mỹ ...được
Sống cảnh này đâu
NƯỚC MỸ LUẬT TÀU
Chao ơi ..."vinh hiển" !
Từ đây ai biết
Nước Mỹ về đâu 
Bãi biển nương dâu
Xin Trời cứu độ
Đường xa, tuyết đổ
Lạnh buốt xương da 
Thần phải về nhà
Vợ thần đang đợi
Hẹn Ngài năm tới
Thần lại lên chầu
Hy vọng năm trâu
Vỡ bờ tức nước 
Để dân Mỹ được 
Hạnh phúc an vui
Nước hết tối thui
Dân cười mắt biếc
Phút giây bái biệt
Thần chúc Ngọc Hoàng
Năm mới an khang
Phát tài, thịnh vượng...
 
 
Tha Hương
Táo Hoa Kỳ gốc VNTNCS
 --
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.