Vương Tế Philip, Công Tước Xứ Edinburgh
1921 - 2021
-
His Royal Highness The Duke of Edinburgh
It is with great sadness that we have learned of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh. We are the Vietnamese Boat Peoples in United Kingdom to send our deepest sympathy to the Royal Family.

R.I.P HRH Prince Philip
https://www.google.com/images/hpp/ribbon-black-96x136.pngFriday, 26 February 2021

Biếm Họa Về Chính Quyền Biden

Ai nói binden ko làm dc gì cho Hoa Kỳ là sai 
Ông ấy đã làm dc điều rất lớn lao , 
là cho người dân Mỹ trắng mắt ra , và hối cũng ko kịp

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'FlagAndCross.com ©2021 BRA.m Creators.com AMERICA ST 1ST 2021 CHINA1ST 1ST CHINA 2020 BIDEN WHITEHOUSE'Có thể là tranh biếm họa về ‎đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎BRANCO 2021 Creators.com LegalInsurrection.com AMERICA ه LOOK!!! THEY'RE TMPEACHING TRUMP,, AGAIN BIDEN KECUTIVE ORDERS MEDIA‎'‎‎Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'BRANCO Government Americans for Limited ©2021 Creators.com Hãy bám vào nó thiểu lương tổi giờ $15.00/ Tiểu thương ỘNG M COVID'Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'BRAN.cm BRANCO 2021 Creators.com LegalInsurrection.com TAKE THAT DONALD TRUMP LFS. BORDER SECURITY'Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'karelt.com RÃ BẠI-ĐẦN, DẦN, RUN BẦN BẬT POTUT PRESIDENT OF THE UNITED THUGS Bại-Đần tui vừa gởi tiền qua Paris để tụi nó làm cho thế giới mát lại, ai dè tụi nó quá tay khiến Texas lạnh thế ni, chắc tui chết quá. PHẢI ĐÒI TIỀN LUI mới được!!'

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.

 
Web Statistics