Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 24 May 2017

Bà con Bình Định tiếp tục .đi tìm công lýHôm nay ngày 24/5/2017   
 -------------- 
Dân ở xã Lỗ Sơn - Tân Lạc - Hoà Bình. Xây cầu làm gì!Nên xây hai bên đầu cầu tượng đài:những vị lãnh đạo kiệt xuất dân tộc thời nay :(loại nghìn tỉ cho xứng tầm năm châu bốn bể). Mua thêm cho dân ít kính lão,để được nhìn rõ những vị lãnh đạo tài ba lỗi lạc của dân tộc. Để dân vùng đó ngày ngày qua ngắm,xây cầu tốn tiền.  
Trái Tim Danko's post.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.