Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 24 May 2017

Biểu tình chống chính phủ Caracas, Venezuela ngày 23/05/2017

Thủ đô Caracas , Venezuela ngày 26/5/2017 : hàng triệu người dân tạo nên một " biển người " để chống lại bạo chúa Nicolas Maduro . Độc tài cộng sản bị lật đổ chỉ còn là vấn đề thời gian .
 -------
Image result for Venezuela
Cảnh sát đánh bắt dã man người biểu tình chống chính phủ Carac...Cảnh sát đánh bắt dã man người biểu tình chống chính phủ Caracas, Venezuela ngày 23/05/2017 (GMT-4)....
 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.