Vương Tế Philip, Công Tước Xứ Edinburgh
1921 - 2021
-
His Royal Highness The Duke of Edinburgh
It is with great sadness that we have learned of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh. We are the Vietnamese Boat Peoples in United Kingdom to send our deepest sympathy to the Royal Family.

R.I.P HRH Prince Philip
https://www.google.com/images/hpp/ribbon-black-96x136.pngWednesday, 24 May 2017

Biểu tình chống chính phủ Caracas, Venezuela ngày 23/05/2017

Thủ đô Caracas , Venezuela ngày 26/5/2017 : hàng triệu người dân tạo nên một " biển người " để chống lại bạo chúa Nicolas Maduro . Độc tài cộng sản bị lật đổ chỉ còn là vấn đề thời gian .
 -------
Image result for Venezuela
Cảnh sát đánh bắt dã man người biểu tình chống chính phủ Carac...Cảnh sát đánh bắt dã man người biểu tình chống chính phủ Caracas, Venezuela ngày 23/05/2017 (GMT-4)....
 

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.

 
Web Statistics