ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.
Thành Kính Phân Ưu
Cụ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thi
đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 06 năm 2017, hưởng thọ 84 tuổi.

Thursday, 22 December 2016

Dân Muốn Biết: SỰ VÔ CẢM CỦA BỌN NHÀ VĂN, NHÀ BÁO NƯỚC NAM TA

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics