Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 22 November 2015

Dân muốn biết Tiên tri Isaia: vụ khủng bố ở Paris tiên báo Trận Thế Chiến III

 Trong Chương 21 sách Isaia (xin đọc bản văn đúc kết của 26 bản dịch), nhà tiên tri này mô tả một linh kiến trong đó ông thấy những điều mà ông gọi là "quá khủng khiếp, quá hãi hùng" đến nỗi bụng dạ ông quằn quại đau đớn như đàn bà đau bụng đẻ, đến nỗi tai ông ù đi không nghe thấy gì nữa, mắt ông mờ đi không nhìn thấy gì nữa. Ông thấy buổi hoàng hôn mà ông thường ưa thích thì gìờ đây đem đến cho ông nỗi kinh hoàng làm cho ông rụng rời  tay chân. Ông thấy một trận chiến tranh đang diễn ra trước mặt. Một bên là quân đôi nước Nga cỡi ngựa cùng đi với quân đội Hồi Giáo cỡi lừa và lạc đà đang tiến tới. Còn bên kia là quân Tây Phương thì đang bận rộn "đặt bàn, trải khăn, rồi ăn và nhậu". Thế là Tây Phương bị đánh bại tan tành, các hình ảnh thần tượng của nó vỡ tan từng mảnh trên mặt đất (Isaia 21:1-10).
     Từ bài sấm vừa kể, ta có thể rút ra được mấy điểm vô cùng quan trọng như sau:

1. Trong trận Thế Chiến III sắp tới, quân Hồi Giáo sẽ cùng đi với quân Nga để tấn công Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh Tây Phương. Vụ khủng bố tại Paris ngày 13 tháng 11 vừa qua là một tiếng súng Cảnh Báo, nó tiên báo rằng Trận Thế Chiến III  đã gần kề. Nhà tiên tri Ê-giê-ki-en khi mô tả vụ quân nước Nga tấn công nước Mỹ cũng tiên báo rằng quân của 3 nước Hồi Giáo là Nam-tư, Ê-thi-ô-pi và Ly-bi-a sẽ cùng đi theo quân Nga để đánh Hoa Kỳ (Ê-giê-ki-en 38:5). Trong bài sấm này, nước Nga được nêu đích danh (tên cũ) là Rosh (Êgiêk.38:2). Còn Hoa Kỳ được mô tả là "người từ nhiều dân tộc tụ họp lại sống trong một vùng đất đã có thời kỳ là hoang vu muôn đời" (Êgiêk.38:8).
 
2. Trong trận Thế Chiến sắp tới, Nga sẽ tấn công Hoa Kỳ vào "lúc hoàng hôn" nghĩa là vào khoảng 5 giờ chiều (giờ Hoa-thịnh-đốn, mùa Đông). Vụ khủng bố của quân Hồi Giáo tại Paris cũng đã xảy ra vào chiều tối ngày 13 tháng 11 vừa qua.
 
3. Trận Thế Chiến III sắp tới sẽ xảy ra vào một Ngày Chúa Nhật, vì sự mô tả "đặt bàn, trải khăn, ăn và nhậu" là có ý nói về  một ngày lễ nghỉ. Tiên tri Ê-giê-ki-en thì nói rõ đó là một "ngày nghỉ ngơi" (Ê-giê-ki-en 38:11). Chúa Giê-su cũng tiên báo ngày đó sẽ là một Ngày Chúa Nhật trong một mùa đông (Mat-thêu 24:20).
 
4. Trong Trận Thế Chiến III sắp tới, Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh Tây Phương sẽ bị quân Nga đánh bại rồi bị xoá tên khỏi bản đồ thế giới, "như một hòn đá bị liệng xuống biển và chìm luôn, không bao giờ lại nổi lên được nữa" (Khải Huyền 18:21).
 
4. Còn cách nào Tây Phương có thể tránh đại hoạ không? Chỉ còn một cách: theo lời Chúa Giê-su, đó là "Phép Lạ Jonah" (Mat-theu 12:39), nghĩa là chỉ có cách "ăn năn thống hối, trở về với Thiên Chúa" thì mới mong thoát được đại họa sắp tới (Jonah 3:10).
 
5. Về số phận của "bên thắng cuộc": Sau khi toàn thắng và bá chủ thế giới, Cộng Sản sẽ phạm đủ thứ tội ác cực kỳ nặng nề như cướp của, giết người, hãm hiếp đàn bà (Isaia 13:15-16). Khi tội ác của chúng chồng chất cao ngút trời xanh, tới mức trêu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, thì Chúa sẽ trừng trị bằng một cuộc đại thanh tẩy: Chúa sẽ lấy ánh sáng đi khỏi địa cầu trong 3 ngày và 2 đêm (xem Google: "Padre Pio" và "Three Days of Darkness"). Trong thời gian này, các thiên thần của Chúa sẽ đem gươm lửa đi tiêu diệt mọi kẻ gian ác tội lỗi: không một tên Cộng Sản nào thoát chết, rồi tất cả sẽ lãnh phần thưởng tối hậu là xuống đáy Hoả Ngục (Isaia 14:15,19).

Tóm lại, vụ khủng bố tại Paris ngày 13 tháng 11 vừa qua nói lên ý nghĩa vai trò của Hồi Giáo trong Trận Chiến sắp tới giữa Cộng Sản và Tây Phương, đồng thời nó cũng cho ta lời cảnh báo rằng Trận Đại Chiến đó đã gần kề.
- - - - - - - - - -
Xin tiếp tay phổ biến điện thư này góp nhặt bởi TRƯƠNG TIẾN ĐẠT, nguyên Luật Sư Toà Thượng Thẩm Saigon, Chánh Án các Toà An Xuyên và Bình Dương, Nghị Sĩ Thượng Nghị Viện VNCH.
 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.