Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 6 October 2015

Trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa

Video rất hay: ARVN Vietoday – 2015 – Trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa – Phần 1/ 2: Câu chuyện của Thiếu Tá Lê Bá Bình Tiểu Đoàn Trưởng, TĐ 3 TQLC cặn Cộng quân tại cầu Đ ông Hà (bắc TP Quảng Trị) mùa hè đỏ lửa tháng 4.1972
------------ 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.