30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamFriday, 10 October 2014

Vietnamese Engineer-Activist Treated Like a ‘Slave,’ Humiliated in Jail


October 8, 2014
A Vietnamese engineer imprisoned for his activism has been beaten, humiliated and treated like a “slave” in jail after refusing to wear prisoner uniform, his brother and a former inmate said Wednesday, calling for pressure on the authorities to bring him out of “hell.”
Dang Xuan Dieu, jailed for 13 years in 2013 on charges of plotting to overthrow the authoritarian government in Hanoi, has also been refused family visits after he sent a letter to the police minister complaining about the mistreatment.
“They treated him very badly,” Catholic activist Dieu’s brother Dang Xuan Ha told RFA’s Vietnamese Service.
“Dieu said he is innocent so he did not wear the uniform bearing the word ‘criminal,” Ha said. “Dieu protested the fact that his letters sent to the authorities, including the police minister, have not been answered. That was why they did not let him meet his family.”
Dieu got the biggest jail term among a group of Catholic activists, students, and bloggers convicted for their involvement with Viet Tan, a U.S.-based pro-democracy organization banned by the Vietnamese government.
Most were from the Vinh and Thanh Hoa Catholic dioceses in northern Vietnam.
Vietnam’s one-party communist state closely controls and monitors the Catholic community, the second largest religious group in the country.
Incarceration
Dieu was incarcerated in No. B4 prison in Hanoi, but was later moved to No. 5 prison in Thanh Hoa province.
Prison authorities allowed Dieu’s family to visit him only once while the he was in the Hanoi prison, but have not permitted them to see him in the other detention center, Ha said.
Truong Minh Tam, a former prisoner who was confined in a cell next to Dieu’s told RFA that prison staff humiliated him for several months last year by letting other prisoners beat him and forcing him to serve as a “slave.”
“He was living in hell because they [prison staff] humiliated him,” Tam said.
Dieu was not given access to a fan or clean drinking water, said Tam, who had served one-year jail term after he participated in protests against China whose territorial disputes with Vietnam have led to riots and a sharp deterioration in bilateral relations.
Prison authorities also forced Dieu to pose as a “model” for other prisoners who were asked to paint him as a “half-human/half-beast figure,” Tam said.
Hunger strike
Dieu had also staged a hunger strike in a campaign for prisoners’ rights, Truong said.
Dieu’s family said that news of his hunger strike in June had been mentioned in petitions sent to foreign embassies in Vietnam and to the U.N. Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief.
“I would like people from different religions backgrounds to raise their voices in pressing the government to stop the ill treatment of Dieu,” Tam said.
He added that Dieu’s 70-year-old mother was not in good health and dispirited by her son’s incarceration.
Relatives of Dieu and the other jailed activists had staged a protest march and candlelight vigil outside government offices in 2012 after they were first detained a year earlier.
They wanted to submit a petition demanding the activists’ releases, but were blocked by police.
Reported by An Nguyen for RFA’s Vietnamese Service. Written in English by Roseanne Gerin.
Source: Radio Free Asia

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều