Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 23 April 2014

Vương Quốc Bỉ :Biểu tình Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 tại 1050 Russels

Biểu tình Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 tại Vương Quốc Bỉ. —  Brussels.
  QUAN TRONG

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.