30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamTuesday, 8 April 2014

CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA !


                         
Biểu-tình chống-Vẹm: bốn-phương
Cộng-đồng Tỵ-nạn: xuống-đường hô-to !
Cờ-Vàng: biểu-tượng Tự-do
Nhân-quyền Dân-chủ: ấm-no phú-cường !
Công-bình bác-ái: hỗ-tương
An-cư lạc-nghiệp: thân-thương trợ-phò !
Sau-ngày Quốc-nạn: buồn-xo
Dân-lành thống-khổ: cam-go nhọc-nhằn !
                ******
Chùa-chiền chợ-búa: cấm-ngăn
Quân-nhân Công-chức: khó-khăn trăm-bề !
Tương-lai tối-ám: não-nề
Tìm-đường vượt-thoát: nguyện-thề phục-hưng !
Cờ-Vàng Sọc-Đỏ: tưng-bừng
Tự-do Dân-chủ: không-ngừng đấu-tranh !
Ghi-ơn: Chiến-sĩ Vô-danh
Anh-hùng Dân-tộc: rạng-danh Lạc-Hồng !
                   ******
An-dân bảo-Quốc: rã-ròng
Anh-thư Tuấn-kiệt: xung-phong cứu-đời !
Lưu-truyền Việt-sử: sáng-ngời
Tướng-hùng tuẫn-tiết: muôn-đời chẳng-phai !
Cơ-Trời ách-Nước: họa-tai
Vẹm-thờ Trung-cộng công-khai: bại-tồi !
Đất-đai hải-đảo: tiêu-rồi
Việt-gian bán-Nước: Cơ-ngơi nhụa-nhầy !
              ******
Cộng-đồng Tỵ-nạn: Âu-Tây
Gia-thù Quốc-hận: đong-đầy não-tâm !
Tà-quyền Cộng-phỉ: hiểm-thâm
Lưu-vong biệt-Xứ: thân-nhân cách-rời !
Đảng-viên tham-nhũng: khắp-nơi
Sơn-hà rách-nát: tả-tơi điêu-tàn !
Tài-nguyên lãnh-thổ: nguy-nan !...
Quay-lưng ngoảnh-mặt: nào-an giấc-nồng ?
                   ******
Làm-thơ tố-Vẹm: rã-ròng
Ước-mong đánh-thức: Lạc-Hồng Trung-kiên !
Tiếp tay yểm-trợ: Sinh-viên
Dân-oan Tôn-giáo: luân-phiên diệt-thù !
Khử-trừ lũ-Vẹm: hèn-ngu
Tay-sai Nô-lệ: Tàu-phù Bắc-Kinh !
Cờ-Vàng Chính-nghĩa: hồi-sinh
Sơn-hà quang-phục: dân-tình thảnh-thơi !.

                                Xuân-Nương

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều