Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 21 January 2014

THÀNH KÍNH TRI ÂN : Hình ảnh chiến sĩ và đồng bào Viếng Thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà 19-1-2014

THÀNH KÍNH TRI ÂN
Đầy ý nghĩa về Ngày Hòang Sa . , Mộ Phần Tử Sĩ Ở Nghĩa Trang Bình Long và Thăm Lại Chiến Trường Xưa Tại An Lộc để tri ân các tử sĩ đã hi sinh để bảo vệ Hòang Sa và bảo vệ miền Nam tự do.


 


vtntqdbh 19-1-2014
vtntqdbh2 19-1-2014
vtntqdbh3 19-1-2014
vtntqdbh4 19-1-2014
vtntqdbh5 19-1-2014
vtntqdbh6 19-1-2014
vtntqdbh7 19-1-2014
vtntqdbh8 19-1-2014
vtntqdbh9 19-1-2014
vtntqdbh10 19-1-2014
vtntqdbh11 19-1-2014
vtntqdbh12 19-1-2014
vtntqdbh13 19-1-2014

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.