Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 22 January 2014

Chính Phủ VNCH Việt Nam Cộng Hòa đã thực thi đúng nhiệm vụ " Tổ quốc 19.1.1974"

VNCH đã thực thi đúng nhiệm vụ

 
Sử gia Dương Trung Quốc nói Việt Nam Cộng hòa đã làm đúng nhiệm vụ của một chính thể đối với lãnh thổ của Tổ quốc.

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 20/1, ông Dương Trung Quốc nói "tùy vào hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, có những thời kỳ có nhiều lực lượng chính trị khác nhau."

"Ngay từ thời kỳ xa xưa, như Trịnh-Nguyễn phân tranh, Việt Nam vẫn là một nước Đại Việt thống nhất."

"Hay như sau hiệp định Genève, hai miền Nam Bắc dù có bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17, thì về nguyên lý, nước Việt Nam vẫn là thống nhất, với quy định là 2 năm sau thì tổng tuyển cử."

"Tôi nghĩ vào thời điểm năm 74, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã thực thi đúng nhiệm vụ của mình được quốc tế đảm bảo."

"Tổ quốc Việt Nam thì chỉ có một, còn chính thể thì có thể có nhiều, và đó là trách nhiệm của bất kỳ chính thể nào đối với lãnh thổ của Tổ quốc."
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/01/140120_duongtrungquoc.shtml
---------- 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

 khen ngợi những chiến sĩ hải quân đã chiến đấu ở Hoàng Sa

Thư của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gởi tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa khen ngợi những chiến sĩ lực lượng hải quân đã chiến đấu chống lại quân Trung Cộng ở quần đảo Hoàng Sa.
Kể từ lúc thành lập cho đến nay, lực lượng hải quân Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải và hải đảo của tổ quốc. Lực lượng hải quân Việt Nam đã kiên quyết bảo vệ ngọn cờ sự nghiệp quốc gia trên các đảo Hoàng Sa.

Vào giữa tháng Giêng 1974, bè lũ cầm quyền Trung Cộng bất ngờ phơi bày bản chất hiếu chiến của chúng khi cố tình đưa quân và chiến hạm đến chiếm đóng quần đảo này, xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa.
Các đơn vị hải quân và chiến hạm được giao nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Hoàng Sa đã biểu lộ quyết tâm bảo vệ miền đất yêu quý này của tổ quốc. Mặc dù lực lượng quân thù đông đảo hơn rất nhiều và hỏa lực của chúng mạnh hơn hỏa lực của chúng ta, nhưng các chiến sĩ hải quân ta ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã chiến đấu cực kỳ dũng cảm và gây tổn thất nặng nề cho quân thù.
Lòng dũng cảm và bao hy sinh to lớn của những chiến sĩ hải quân ta đã duy trì truyền thống anh hùng của quân đội VNCH và quyết tâm kiên cường của nhân dân Việt Nam chống lại ngoại xâm, qua đấy khiến cả thế giới khâm phục.
Qua ông, tôi gởi lời khen ngợi nồng nhiệt đến tất cả các chiến sĩ hải quân Việt Nam, đặc biệt đến những chiến sĩ hải quân đã tham gia chiến đấu chống lại bọn xâm lăng cộng sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tôi cũng xin chia buồn và bày tỏ niềm kính trọng vô cùng đối với những gia đình của các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.
Tôi tin tưởng rằng lực lượng hải quân  Việt Nam sẽ luôn luôn duy trì truyền thống dũng cảm và xả thân này.

Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch
danlambaovn.blogspot.com 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.