Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 13 November 2013

Phong trào Hướng Đạo Việt Nam: Kêu gọi cứu giúp người dân Phi Luật Tân-nạn nhân cơn bảo Haiyan

Kính thưa Qúy Vị, Qúy Niên trưởng và Chiến hữu,

Là một Cựu Thiếu sinh của Phong trào Hướng Đạo Việt Nam
(Việt Nam Cộng Hòa), và cũng là một thuyền nhân tấp đảo (Palawan 128),
đã đến và lưu lại Palawan, trong năm 1981...  

Chúng tôi rất hân hạnh chuyển đến Quý Vị - đặc biệt những ai đã từng được người dân Phi Luật Tân cứu vớt ngoài biển khơi, sau những ngày tháng lênh đênh tuyệt vọng...Và đã được chính phủ và nhân dân Phi mở rộng vòng tay cho tạm trú trước khi được đi định cư ở một nước thứ ba...hay hiện nay đang lưu lại Phi Luật Tân - 

Thơ kêu  gọi của Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại, và thư ngõ của cựu thuyền nhân Trần Trung Đạo, khẩn thiết kêu gọi Qúy Vị mở lòng từ tâm, giúp đở người dân Phi Luật Tân, đã bị thiệt hại quá nặng nề về nhân mạng cũng như tài sản bởi trận bảo Haiyan trong những ngày vừa qua....

Xin chân thành cảm tạ sự lưu tâm,
và giúp đở quý báu của Quý Vị, Quý NT và CH...
đồng thời xin vui lòng tiếp tay phổ biến rộng rãi...

Xin ơn trên ban phước lành cho Qúy Vị và gia quyến.

Trân trọng... BMH
Washington, D.CThư kêu gọi cứu giúp người dân Phi Luật Tân, nạn nhân cơn bảo Haiyan, của Ban Thường Vụ Hội Đồng
Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại.

HĐTƯ-HĐVN trân trọng thân báo
  
Đến lúc Thuyền Nhân Việt Nam giúp lại người dân Phi Luật Tân.
  
Kính thưa Quý Trưởng Cố Vấn, Đại Diện Miền, Chi Nhánh,
 
Hướng Đạo Trưởng Niên, Liên Đoàn, HĐS và Phụ Huynh HĐVN
  
Siêu bảo Haiyan đã tàn phá và giết hại rất nhiều công dân Phi Luật Tân. 
Hiện có hơn 2 triệu người đang lâm cảnh khổ đau rất cần thức ăn 
và nơi cư trú.
  
Để chia sẽ sự đau khổ của các nạn nhân bảo lụt BTV 
xin được cùng Quý Trưởng vận động gây quỹ 
cho những nạn nhân bất hạnh.
  
BTV Rất mong được liên lạc với các HĐS thuộc Liên Đoàn Ra Khơi 
& các Thuyền nhân VN tại Phi Luật Tân để cùng làm việc chung 
trong công tác giúp ích tại Phi
 Luật Tân,
BTV xin đề nghi tuỳ hoàn cảnh của đơn vị lên kế hoạch gây quỹ 
( rửa xe, văn nghệ, bán thức ăn, T Shirt, "cook out" hay "collecting coins". 
  
Xin đề nghị không nên dùng thùng lạc quyên).
  
Ngay sau khi gây quỹ lập tức gởi trực tiếp online qua trang 
  
UNICEFwww.unicefusa.org/philippines .
  
Trường hợp không muốn dùng credit card xin gởi Chi Phiếu về: 
  
APACAF (ghi note Phi Luật Tân)
308 Hillwood Ave. Suite 302
Falls Church, VA 22046
  
BTV sẽ chuyển qua UNICEF online.
Hãy cùng nhau làm ngay công tác giúp ích hôm nay
Quý Trưởng, Quý Phụ Huynh và các HĐS
  
Tabtt,
  
  
Võ Thành Nhân
  
PS: 301-257-8496
Or vothanhnhan@sbtn.tv
----------
Xin hay giúp chúng cháu. Chúng cháu cần thực phẩm
Trẻ em Philippines đổ ra đường xin ăn sau siêu bão Haiyan 1

Trẻ em Philippines đổ ra đường xin ăn sau siêu bão Haiyan 5

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.