Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 21 October 2013

Queensland: Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Ngày Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm (1963-2013)image
Thư  Mời


Nhóm Tinh Thần Ngô Ðình Ðiệm tại Queensland


Trân Trọng Kính Mời:

Quý Ðại Diên Cộng Ðồng Người Việt Tự Do - Quý Ðại Diện các Hội Ðoàn Quân Dân Cán Chính tại Queensland và Toàn thể Ðồng Hương cùng Gia Ðình, vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự :

Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Ngày Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm (1963-2013)

Thánh Lễ Cầu Hồn cho cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và Toàn Thể Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà đã Hy Sinh vì Chính Nghĩa Tự Do cho Quê Hương và Dân Tộc

Ðược Tổ Chức : Vào Ngày Thứ Bảy 02/11/2013 – Lúc 2.00 pm (Trưa)

Tại Thánh Ðường St. Mark’s  - 96 Lilac St - Inala – Q.4077

Chương Trình gồm có:

1.- Lễ Tường Niệm 50 Năm Ngày Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm.

2.- Thánh Lễ Cầu Hồn cho Cố TT Ngô Ðình Diệm và Toàn Thể Quân Dân Cán Chính đã “Vị Quốc Vong Thân”

3.- Triễn Lãm:  Những hình ảnh về  Cố TT. Ngô Ðình Diệm

4.- Tiệc Trà.

Chúng Tôi ước mong được chào đón Quý Ðại Diện Cộng Ðồng cùng Quý Ðại Diện các Ðoàn Thể - Quý  Ðồng Hương và Gia  Ðình. Sự tham dự của toàn thể Quý Vị sẽ nói lên lòng yêu thương và kính trọng đối với Vị Lãnh Tụ Anh Minh vì Dân vì Nước của Cố Tổng Thống Ngô  Ðình Diệm. Cùng thể hiện lòng biết ơn để Vinh Danh & Ghi Ơn đối với toàn thể Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cọng Hoà đã hy sinh vì Chính Nghĩa Tự Do cho Quê Hương và Dân Tộc.

Trân Trọng
Trưởng Ban Nghi Lễ
Nguyễn Ðức Trừng  (Đt:  0433 209 279)


 http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3226-3226

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.