Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 21 October 2013

Melbourne: Lễ Tưởng-Niệm Cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm

image
Thư mời


V/v: Lễ Tưởng-Niệm Cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm

Ủy Ban Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt-Nam

Kính gửi

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
- Quý vị đại diện các tổ chức và đảng phái chánh trị,
- Cùng toàn thể đồng hương tại Victoria,

Theo đề-nghị cũng như nguyện vọng của nhiều đồng-hương tại tiểu bang Victoria và được sự hỗ trợ của Ban-chấp-hành Cộng-đồng Người Việt Tự Do Victoria, Ủy Ban Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt-Nam chúng tôi sẽ phối hợp cùng Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc để tổ chức buổi lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý hội-đoàn, quý tổ-chức trong Cộng-đồng Người Việt Tự-do tại Victoria cùng tổ-chức và tham dự buổi lễ tưởng-niệm này

Địa-điểm: Đền Thờ Quốc Tổ, số 90 Knight Ave, Sunshine (Melway 26 J 3)

Ngày: Thứ Bảy 02-11-2013

Thời gian: từ 13giờ 30 đến 16 giờ

Ban-tổ-chức rất mong mỏi được tiếp đón quý vị.

Mọi chi-tiết xin liên lạc:
Bà Phạm Minh-Tâm 0421 600 100 hoặc Bác-sĩ Thái Thị Thu Nguyệt: 9687 1211

Trân trọng kính mời

Thay mặt Ban-tổ-chức
Phạm Minh-Tâm

 http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3228-3228

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.