Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 22 May 2013

Cầu Nguyện Cho Việt Nam


Kính dâng lên các anh hồn của Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ sự an bình, hạnh phúc của người dân, cùng sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của quốc gia VNCH trước ngày CSVN xâm lăng và cưỡng chiếm 30/4/1975. Cùng cầu nguyện cho hàng trăm ngàn linh hồn của bao đồng bào chúng ta đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do. nhất là những linh hồn của các vị Anh Hùng, Liệt Nữ đã hy sinh trước và sau ngày Quốc Hận 30/4/1975. Cùng tất cả những linh hồn của bao nhiêu chiến sĩ đã bỏ mình trong các tù ngục của CSVN sau cuộc chính biến này cho tới nay. những nén hương cũa tuổi trẻ hậu duệ VNCH nhân mùa quốc hận 30.4 năm nay.
UK - ĐẤU TRANH


Audio Văn Tế: Thánh lễ cầu nguyện ngày Quốc Hận 30/4 tại Birmingham,Vương Quốc Anh

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.