Happy New Year

'Under New Management'

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamWednesday, 22 May 2013

Cầu Nguyện Cho Việt Nam


Kính dâng lên các anh hồn của Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ sự an bình, hạnh phúc của người dân, cùng sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của quốc gia VNCH trước ngày CSVN xâm lăng và cưỡng chiếm 30/4/1975. Cùng cầu nguyện cho hàng trăm ngàn linh hồn của bao đồng bào chúng ta đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do. nhất là những linh hồn của các vị Anh Hùng, Liệt Nữ đã hy sinh trước và sau ngày Quốc Hận 30/4/1975. Cùng tất cả những linh hồn của bao nhiêu chiến sĩ đã bỏ mình trong các tù ngục của CSVN sau cuộc chính biến này cho tới nay. những nén hương cũa tuổi trẻ hậu duệ VNCH nhân mùa quốc hận 30.4 năm nay.
UK - ĐẤU TRANH


Audio Văn Tế: Thánh lễ cầu nguyện ngày Quốc Hận 30/4 tại Birmingham,Vương Quốc Anh

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều