Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 14 March 2013

THÔNG BẠCH : Cần phải thay đổi Hiến pháp để chuyển sang dân chủ cho Việt NamGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Giác Hoa
15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn

Phật lịch 2556
Số : 03/VHĐ/TB/VT


THÔNG BẠCH Khâm tuân Lời Kêu Gọi của Đức Tăng Thống
V/v : cần phải thay đổi Hiến pháp để chuyển sang dân chủ cho Việt Nam


Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa Quí Đồng bào, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước,
Kính thưa Liệt quí vị,

Đã 68 năm qua, Đảng Cộng sản cai trị đất nước bằng chế độ độc tài, gây ra bao cuộc chiến tranh, tan nát trên đất nước nầy ; làm cho dân tộc phải gánh chịu không biết bao nhiêu chết chóc, đau thương, ly tán, đói nghèo ; làm cho tình người khô cạn, văn hoá, giáo dục xuống cấp, đạo đức suy đồi, tham nhũng, hối lộ trở thành quốc nạn, thanh niên nam nữ phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi trên thế giới, người Việt không còn được ai tôn trọng. Nay hoạ mất nước lại gần kề.

Để nói lên những bức xúc nầy, năm 1994, Hoà thượng Thích Quảng Độ, Tổng thư ký Viện Hoá Đạo GHPGVNTN, đã gửi cho Tổng Bí thư Đỗ Mười bản “Nhận Định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Năm 2001, Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo đã đưa ra “Lời Kêu Gọi Dân chủ hoá Việt Nam” bằng sách lược gồm 8 điểm, mong thay đổi vận mạng đất nước và dân tộc.

Ngày 05.3.2013, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, Đại Lão Hoà thuợng Thích Quảng Độ đã thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện lại một lần nữa, cất lời kêu gọi cần phải thay đổi Hiến pháp hiện nay để chuyển từ chế độ độc tài sang nền dân chủ đa nguyên đa đảng vì : “Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế, đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân”.

“Qua Lời Tuyên bố, Đức Tăng Thống đã nhân danh Hội Đồng Lưỡng Viện tán thán sự can đảm, cấp thời và đề cao hai văn kiện vừa tung ra trong nước : “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp” viết ngày 19.1.2013 đăng trên Mạng Bauxite Việt Nam với 72 chữ ký và “Lời tuyên bố của các Công dân Tự do” gợi ý từ bài viết của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, công bố ngày 28.2.2013 trên Mạng DânLàmBáo với 5 yêu sách : Bỏ điều 4 trên Hiến pháp và tổ chức Hội nghị Lập hiến / Ủng hộ đa nguyên đa đảng / Đòi hỏi một nhà nước tam quyền phân lập / Phi chính trị hóa quân đội / và Quyền tự do ngôn luận của người công dân.

Trong chế độ độc tài, độc đảng tại Việt Nam, tuy cũng có Hiến pháp, Luật pháp, nhưng không phải dùng để bảo vệ cho người dân, bảo vệ đất nước, mà chỉ bảo vệ chế độ độc tài Cộng sản. Với bản Hiến pháp không minh bạch, nhiều bất công, Nhà cầm quyền có thể nhân đó, tuỳ tiện đặt ra những điều luật mơ hồ để đàn áp nhân dân, duy trì thể chế độc tài, độc đảng. Rất nhiều điều mâu thuẫn, phi lý trong Hiến Pháp :

- Điều 4 ghi rằng :

“Đảng cộng sản Việt Nam… đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội….”

Điều này đã hợp pháp hoá cho Đảng Cộng sản quyền kéo dài chế độ độc tài, độc đảng triền miên trên đất nước.

- Và Điều 83 ghi rằng :

“Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam….”.

Đem so với Điều 4, thì Đảng Cộng sản và Quốc hội, tổ chức nào lớn hơn ? Đó là sự mâu thuẫn rất lớn.

Sau những Điều 68, 69… đề cập về nhân quyền trong Hiến pháp, có những câu thòng : “theo qui định của pháp luật”, nhân đó, Nhà cầm quyền có thể viện dẫn để đàn áp, chà đạp mọi nhân quyền, khiến cho người dân không còn một chút nào về các quyền tự do báo chí và ngôn luận, tự do hội họp và lập hội, tự do tư tưởng và tín ngưỡng, tự do cư trú và đi lại…

Với những câu thòng sau các điều khoản đó, buộc Hiến Pháp phải theo Luật pháp. Lẽ ra, Luật pháp là bộ luật sau, phải dựa theo tinh thần Hiến pháp mới đúng. Điều nghịch lý này đã tạo điều kiện cho Nhà cầm quyền mặc tình đàn áp nhân dân trên mọi lãnh vực mà lẽ ra người dân có quyền được hưởng.

Đó là nguyên nhân vì sao trong Hiến pháp tuy có ghi các điều khoản về các quyền tự do, dân chủ, nhưng trên thực tế, người dân Việt Nam không được hưởng một quyền nào cả. Trong nước có đến 700 tờ báo, 100 đài phát thanh, nhưng không có một tờ báo, một đài phát thanh tư nhân nào, tất cả đều do Nhà cầm quyền làm chủ. Cũng không có một đảng phái chính trị nào khác được tồn tại ngoài đảng Cộng sản. Các tổ chức, hội đoàn dân sự đều bị áp đặt vào trong Mặt Trận Tổ Quốc là tổ chức ngoại vi, công cụ của đảng Cộng sản, để kiểm soát.

Hiến pháp hiện hành chứa đựng nhiều điều mâu thuẫn, phi lý, như một bản thảo chưa hoàn chỉnh.

Vì sự mù mờ, không rõ ràng, đầy phi lý của Hiến pháp và Luật pháp, Nhà cầm quyền độc tài muốn suy diễn thế nào cũng được, nên mới có việc Đảng Cộng sản chưa thắng cử lần nào, nhưng vẫn ngang nhiên lãnh đạo đất nước suốt 68 năm qua, bên cạnh những cuộc bầu cử được dàn dựng cho có vẻ dân chủ để đánh lừa nhân dân và dư luận quốc tế.

Gần đây, để đàn áp các thành phần tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, công nhân, nông dân, sinh viên học sinh, những người lên tiếng, biểu tình, tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, ngoài lực lượng công an, Nhà cầm quyền lại dùng đến cả các nhóm xã hội đen, hoặc bằng những hành động đen tối, phi pháp khác để đàn áp, nên nhiều người than thở rằng : Việt Nam tuy “có cả rừng luật nhưng lại dùng luật rừng”.

Trong các khẩu hiệu, văn bản, Nhà cầm quyền đã đặt tổ quốc, dân tộc đứng sau đảng : “Đảng và Tổ quốc, “Đảng, nhà nước và nhân dân”, “Công an nhân dân phục vụ cho Đảng, tổ quốc và dân tộc”. Nay, bản Dự thảo Hiến pháp mới, lại còn muốn bắt “Quân đội trung với Đảng, hiếu với Dân”, Đảng trước rồi mới đến Dân sau… Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản đã thiếu tôn trọng tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Hiến pháp là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước. Hiến pháp phải do toàn dân quyết định. Hiến pháp không để bảo vệ một tổ chức, đảng phái chính trị nào.

Phải có một Hiến pháp theo tinh thần dân chủ, tự do, nhân quyền theo tiêu chuẩn văn minh. Căn bản của Hiến Pháp mới là phải : Bỏ điều 4 Hiến pháp hiện nay. Phải tôn trọng Nhân quyền và Dân quyền. Phải thực hiện tam quyền phân lập. Sở hữu đất đai phải thuộc về tư nhân, tập thể và nhà nước. Quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với Đảng.

Nói một đàng, làm một nẻo, Nhà cầm quyền Cộng sản kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi Hiến pháp nhưng lại đang ra sức dùng báo đài để tuyên truyền một chiều theo ý riêng và đe doạ những người ký tên yêu cầu thay đổi Hiến pháp. Vừa kêu gọi góp ý lại vừa bóp miệng người ta.

Dùng công an để đe doạ, bắt người dân ký ủng hộ bản Dự thảo Hiến pháp là việc làm sai nguyên tắc. Trong quá khứ, cũng như lần này, bằng nhiều thủ thuật, Nhà cầm quyền đã đạt được con số 80%, hay 90% số phiếu, chữ ký ủng hộ, để tuyên truyền, đánh lừa người dân và dư luận quốc tế. Đâu có biết rằng, con số phần trăm phiếu ủng hộ, được Nhà cầm quyền độc tài đưa ra càng lớn, càng chứng tỏ sự đe doạ, khủng bố, đàn áp người dân càng nhiều.

Hiến pháp để phục vụ cho toàn dân, phải do dân quyết định. Không một tổ chức, đảng phái nào được đứng trên Hiến pháp.

Nhà cầm quyền Cộng sản hãy nhìn rõ thực tế đất nước đang lạc hậu, dân tộc đói nghèo, đạo đức suy đồi, các tệ nạn tham nhũng, lạm quyền làm khổ nhân dân vì nạn độc tài độc đảng, nhất là nguy cơ ngoại xâm, mất nước đang hiện ra trước mắt mà hãy quay lại với dân tộc, thay đối Hiến pháp sang dân chủ mới mong đưa đất nước khỏi đổ vỡ, dân tộc thoát khỏi lạc hậu, đói nghèo, mới mong có ngày theo kịp với các nước trong khu vực và thế giới, nhất là bảo vệ toàn vẹn được lãnh thổ, lãnh hải trước nạn ngoại xâm.

Chỉ khi nào chuyển sang thể chế dân chủ đa nguyên đa đảng, đất nước mới thoát khỏi đói nghèo, người dân mới được hạnh phúc, như lời Tuyên Bố của Đức Tăng Thống : “Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế, đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân”.

Viện Hoá Đạo khâm tuân và tiếp lời Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ : “Kính xin chư liệt vị và đồng bào các giới trong và ngoài nước hãy ra tay chặn ngăn các nẻo dữ, dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh lên hồi trống đại hùng khai mở Ðường Lành trong năm còn mới này. Ðường Lành ấy là con đường dân chủ đa nguyên đưa tới sự ổn định, phát triển, và an lạc”.

Cầu mong toàn dân Việt Nam chân cứng đá mềm.

Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, ngày 13.3.2013 Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
GHPGVNTN
(ấn ký) Tỳ kheo Thích Viên Định


 
NHIỆT LIỆT THAM GIA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP
===============================================================
TÍCH CỰC KÝ TÊN:
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CÓ TỰ DO DÂN CHỦ
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ NHÂN QUYỀN ĐƯỢC TÔN TRỌNG
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CÓ CÔNG LÝ & HÒA BÌNH XÃ HỘI
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CÓ TƯ HỮU & TỰ DO KINH DOANH
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ KHÔNG BỊ CƯỠNG CHIẾM NHÀ ĐẤT
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CÔNG NHÂN CÓ NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ DO DÂN & CHO DÂN
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CHÍNH DÂN DIỆT THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ TOÀN DÂN BẢO TOÀN LÃNH THỔ & LÃNH HẢI
BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ DÂN CHỐNG XÂM LĂNG KINH TẾ TỪ TRUNG QUỐC
===============================================================
 
CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP BẤT BẠO ĐỘNG
CẦN QUẦN CHÚNG SẴN SÀNG BẠO ĐỘNG
 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.