Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 8 March 2013

PHẬT GIÁO HÒA HẢO: KÊU GỌI Đòi Nhà Cầm Quyền Trưng Cầu Dân Ý: Xây Dựng Một Hiến Pháp Tự Do.

PHẬT GIÁO HÒA HẢO
THUẦN TÚY
---]---
 
Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp
 
 
LỜI KÊU GỌI
Đòi Nhà Cầm Quyền Trưng Cầu Dân Ý:
Xây Dựng Một Hiến Pháp Tự Do.
 
Kính quý vị lãnh đạo tôn giáo,
quý vị đại diện đòan thể,
qúy đồng đạo, đồng bào
 
Thấm thóat đã 66 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vì đấu tranh cho tự do độc lập nước nhà đã bị Việt Minh Cộng sản ám hại. Cứ đến Mùa Đại Lễ Đức Thầy thọ nạn, là tín đồ Hòa Hảo chúng tôi nhắc nhau thực hiện Tứ Ân, trong đó có Ân Đồng Bào, Ân Đất Nước do Đức Thầy truyền dạy.
 
Sau 66 năm cai trị, đảng Cộng sản đưa đất nước vào đường bế tắc, văn hóa xuống cấp, đạo đức suy thóai, xã hội suy đồi, kinh tế bại lụi, đầy nguy cơ mất nước. Tựu chung là hậu quả của những sai lầm chánh trị của độc tài cộng sản. Mọi tiếng nói bất đồng đều bị quy tội phản động chống phá đảng và chống phá nhà nước cộng sản. Nhiều tín đồ Hoà Hảo hiện đang ở trong tù chỉ vì muốn theo Thầy giữ Đạo, thực hiện Tứ Ân.
 
Mùa Đại Lễ năm nay dấy lên một phong trào dân sự đòi đảng Cộng sản phải trả lại quyền Lập hiến và quyền Phúc quyết (Trưng Cầu Dân Ý) của tòan dân đã bị đảng Cộng sản tước đọat bấy lâu nay. Khởi đầu là Kiến Nghị do 72 nhân sĩ sọan thảo, kế đến là Kiến Nghị sinh viên và cựu sinh viên khoa Luật Hà Nội, rồi Tuyên Bố của các Công Dân Tự do dựa trên bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, Lá Thư Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam, Lời Tuyên bố của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và gần nhất là Lời Kêu Gọi của Khối 8406.
 
Tôi Lê Quang Liêm Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương Phật Gíao Hòa Hảo Thuần Túy tán đồng quan điểm chánh trị và ủng hộ các ý kiến của Đức Tăng Thống, của Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam, của các nhân sĩ, của anh chị sinh viên, của các Công dân Tự Do và của Khối 8406.
 
Tôi khẩn thiết kêu gọi các tôn giáo, các tổ chức đấu tranh, các nhân sĩ, anh chị sinh viên, cùng tòan thể đồng bào, đồng đạo, liên kết đấu tranh đòi đảng Cộng sản phải chấp nhận một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát để tiến đến vịêc sọan một Hiến Pháp Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam.
 
Có tự do có dân chủ mới có thể thắng được giặc Tầu xâm lược, đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng văn minh nhân lọai.
 
Huyền Phong Các, mùa Đại Lễ 25/2 âl Quý Tỵ (2013).
(8-3-2013)
 
 
 
LÊ QUANG LIÊM
(Huyền Phong Cư Sĩ)
 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.