Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 2 March 2013

BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG! LŨ THÚ PHÁT CUỒNG! ĐỒNG BÀO CẨN THẬN
Kể từ ngày Đảng trưởng nổ phát súng lệnh xử lý những ai góp ý mà lại trái với những gì đảng của họ muốn góp, nghĩa là vi phạm vào những “tử huyệt” của đảng họ thì đồng đảng phải lập tức nổ súng tấn công vào bất cứ ai.
Một vài thằng trẻ con nhãi nhép, vô học lưu manh bỗng được mỗi tháng vài chục triệu theo lương giáo sư, tiến sỹ, đại tá, trung, thiếu tướng... vênh váo chửi các bậc tiền bối chúng là đồ “phản động, cần phải xử lý cả đến đời con, cháu” họ!

Tên Nguyễn sinh Hùng còn hỗn láo tuyên bố thẳng với nhóm 72 nhân sỹ trí thức: ”Đã lợi dụng góp ý kiến để chống phá đảng (của nó): Góp ý sai với yêu cầu của bọn nó muốn là “tô son trát phấn cho cái đảng “thối hoăng, lúc nhúc những sâu bọ thoái hóa”...là phạm pháp!?
Và như một đàn thú dữ được chủ mở cửa chuồng, các loại hùm, beo, hổ sói nhao nhao lên tiếng gầm gừ như muốn xé xác tất cả những ai quyết phen này nói lên SỰ THẬT: Cái đảng mà các anh khoác lên tấm bia “Cộng Sản” đầy tội lỗi mà cả thế giới nguyền rủa đã bị các anh mang ra đánh đĩ với thiên hạ nên mắc đủ thứ bệnh tim la cù đinh thiên pháo HIV giai đoạn cuối rồi! Hãy lo mà cuốn gói mang theo những gì kiếm chác được ở cái đất Việt này về Tầu cho sớm đi!
Nhưng vì…chưa có lệnh, bọn dốt nát nhất, hèn hạ nhất, tham lam và ác độc nhất trong các triều đại của lịch sử Viêt vẫn không chịu thua. Chúng đang vênh váo vỗ ngực hô lớn:
ĐẢNG CHÚNG TAO CÔNG LAO NHƯ TRỜI BỂ ĐÃ ĐẺ RA CÁI NƯỚC VIỆT NAM NÀY NÊN TAO PHẢI CẦM QUYỀN–QUÂN ĐỘI –CÔNG AN CŨNG DO CHÚNG TAO THÀNH LẬP NÊN. TUÂN LỆNH BẮN AI, GIẾT AI, ĐẦU HÀNG AI... ĐỀU PHẢI THEO LỆNH CỦA CHÚNG TAO LÀ ĐIỀU TẤT NHIÊN CẤM BÀN CÃI!
Kẻ nào nói ngược lại hay khác đi đều là …phản động tuốt!
Bất cứ ai, dù là bậc cha ông, tiền bối chúng, đều có thể là mục tiêu cho bọn chúng nhai sống nuốt tươi khi có lệnh!

Đã đến lúc:
ĐỒNG BÀO HÃY ĐỨNG LÊN! AI CÓ GẬY DÙNG GẬY! AI CÓ DAO DÙNG DAO! CÓ GẠCH ĐÁ DÙNG GẠCH ĐÁ CHỐNG LẠI KHI BỌN CHÚNG RA TAY KHỦNG BỐ ĐỒNG BÀO!

Hãy đọc vài lời chúng tuyên bố sau phát súng lệnh ra tay xử lý của Đầu Đảng NGUYỄN TRỌNG GIẦU tức PHÚ TRỌNG! (chứ chúng đâu có trọng Nghèo!)

TRÍCH NHỮNG LỜI DỌA NẠT CÔNG KHAI TRÊN MẠNG CỦA BỌN CHÓ ĐIÊN

Đảng cảnh cáo việc góp ý Hiến pháp (BBC, thứ tư, 27 tháng 2, 2013). – Video (từ phút thứ 8): Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cảnh cáo việc “lợi dụng” việc lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp. “Lợi dụng việc lấy ý kiến góp ý hiến pháp để tuyên truyền, vận động nhân dân chống lại đảng, chống lại chính quyền… phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn. Thứ hai, pháp luật quy định, nghị quyết quốc hội quy định, bản lấy ý kiến là bản của Ủy ban Dự thảo Hiến pháp công bố, trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận của QH, thực ra là chúng ta cũng đã trình bày trong các cơ quan của Trung ương, của đảng, đã được QH nhất trí, tổ chức lấy ý kiến, thì đó là cái bản duy nhất. Tự tổ chức lấy ý kiến khác của anh là không được. Đó là cách làm không đúng quy định, tôi chưa nói là vi phạm pháp luật-!!??

Một tên tay sai hung hăng khát máu khác thì viết trên Anhbasam:

“Đảng và chính quyền đã có cở sở tiêu diệt và đánh dập đầu mấy con “rắn chiêu hồi” như tên Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Tương Lai, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trung v.v….
Những con “rắn chiêu hồi” vì kèn cựa, bất mãn, trâu buột ghét trâu ăn, khi giao việc cho thì làm như cứt, khi mất chức thì phản bội chiêu hồi...Bọn “ăn cháo đái bát” phải bị trừng trị nghiêm khắc để làm gương:
- Cấm không cho xuất ngoại.
- Tìm chứng cứ, thậm chí là tạo chứng cứ để bắt, đưa vào tù.
- Không cho con cái lũ chó này ngóc đầu dậy.
- Cắt các mối quan hệ thu nhập.
- Làm cho chúng lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi.
- Cắt các mối liên hệ với bên ngoài.
Để khi chúng hối hận thì cho quay về với lương thiện, với tư cách một người dân bình thương…”


Những cái tên như Nguyễn đình Lộc, Chu Hảo, Tương Lai, Nguyễn quang A, Nguyễn Trung… mà chúng còn đe dọa “đánh dập đầu”, ”không cho con cái lũ chó này ngóc đầu dậy” thì thấy càng rõ: Cái thời điểm mà bọn chủ chúng nuôi để đem ra xử dụng lũ chó sói mặt người này đã bắt đầu.

Hãy kịp thời phổ biến tất cả những lời đe dọa này cho toàn thế giới biết và yêu cầu góp sức ngăn chặn!!!

ĐỒNG BÀO HÃY CẢNH GIÁC!!! 

 Trang WEB Tô Hải
http://to-hai.blogspot.com/2013/03/nhat-ky-mo-lai-mo-lan-thu-33.html#more 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.