Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 31 March 2013

Đã đến lúc người dân Việt cùng nhau đứng lên tranh đấu, giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền


Mục sư Martin Luther King, một nhà tranh đấu chết sống cho nhân quyền, nổi danh khắp thế giới có nói “Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it) và “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu chấm dứt khi chúng ta lặng thinh trước những vấn đề sống còn” (Our lives begin to end the day we become silent about things that matter).

Đã đến lúc người dân Việt trong ngoài nước dứt khoác chống lại cái ác đã lộng hành làm khốn khổ quốc gia dân tộc Việt Nam chúng ta, ngoài Bắc 59 năm, trong Nam 38 năm. Đã đến lúc người dân Việt cùng nhau đứng lên tranh đấu, chiến đấu giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền là những vấn đề sống còn của cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta, và xã hội chúng ta. Kẻ ác đó, bọn làm khổ dân, làm nghèo nàn, chậm tiến quốc gia dân tộc VN, không ai khác là CSVN.

Không cầu toàn, nhưng không phải chỉ hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp do CSVN đơn phương qui định Đảng CS toàn quyền, độc quyền thống trị toàn diện quốc gia dân tộc VN. Mà phải bỏ toàn bộ Hiến Pháp VNCS. Có như thế thì mầm ác mới không tồn tại, không tàn dư, cách mạng dân chủ, dân sinh mới không bị phản cách mạng. Không đi theo vết xe đổ như ở Nga với chế độ Putin dân chủ trá hình, một chế độ CS không có đảng CS. Có như thế mới không bị bịnh hậu CS; tự do, dân chủ, nhân quyền VN mới phát triển được.

Không lý do gì dân tộc Việt là dân tộc từng chiến thắng Nguyên Mông, vó ngựa từng dẩm nát Âu, Á, đánh đuổi quân Tàu suốt 1.000 năm, mà lại phải cam chịu sống trong gọng kềm của CS, quằn quại dưới ách nô lệ của những người Việt Cộng. Không có lý do gì không đập tan chế độ tự thực dân (auto-colonialism) của CSVN, lột mặt nạ Việt Công mặt mũi là người Việt nhưng bụng dạ là quân Tàu, hà khắc, tham ô thống trị quốc gia dân tộc VN.

59 năm ở Miền Bắc và 38 năm ở Miền Nam, CS đã độc tài đảng trị toàn diện, CS bây giờ như con cắc kè đổi màu bên ngoài nhưng bên trong vẫn theo định hướng xã hội chủ nghĩa về chánh trị tức vẫn độc tài đảng trị toàn diện. CSVN không còn, không có lý do tồn tại nữa. CS đã mất chính nghĩa cầm quyền, vi phạm trầm trọng khế ước xã hội. CSVN đã thành tội đồ của quốc gia dân tộc VN. Bên ngoài để mất đất mất biển, toa rập với TC để cầu an cầu vinh. Bên trong đã thành tổ chức tội phạm có tổ chức nguy hại, độc địa còn hơn Mafia nữa. Kinh tế có tăng gia nhưng không phát triễn, chỉ có lợi cho đảng viên, cán bộ của Đảng Nhà Nước CS mà thôi. Vì vậy tạo nên vô số bất công, bất bình đẳng, làm thành hố sâu ngăn cách nghèo giàu vô cùng trầm trọng. Chánh trị thì đi ngược trào lưu xã hội, xu thế thời đại, ngoan cố độc chiếm quyền hành độc tài đảng trị toàn diện.

Hiến pháp vì thế lỗi thời, hũ lậu, phản tiến hoá, chống lại nguyện vọng, quyền lợi của người dân. CS cứ bám như đỉa đói hút máu người dân, giúp cho cái ác toả lan, tham nhũng bành trướng thành đại dịch, quốc nạn.

Hiến pháp nào cũng vậy, theo tinh lý pháp luật, bản chất nó cũng chỉ là một đạo luật do con người làm ra. Con người làm ra thì con người có thể sửa đổi, có thể hủy bỏ.

Hiến pháp của CSVN là do Đảng CSVN dùng xảo thuật pháp lý để làm ra vì quyền lợi của Đảng CS. CS dùng Quốc Hội do đảng cử dân bầu của họ làm ra hiến pháp đặt đảng CS lên cao nhứt, quyền cao nhứt. Trong khi đó đảng CSVN chỉ là một tối thiểu số trong dân chúng và người dân cũng chưa bao giờ ủy cho Đảng một quyền gì. Đảng CSVN hoạt động như một hội kín, bí mật, người ngoài không biết, cha căn, chú kiết CS vô đảng ở đâu, ngày nào thì, làm gì có chuyện ủy nhiệm hay ủy quyền.

Quyển hành của CS hoàn toàn xuất phát từ tuyên truyền xảo quyệt và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền. Bây giờ tiến bộ khoa học kỹ thuật của thời đại Tin Học đã giải thoát con người ra khỏi vòng dối trá và kềm kẹp ấy của CS. Xu thế thời đại mở đường cho tự do, dân chủ: kinh tế tự do toàn cầu, dân chủ hoá thế giới. CS chỉ còn có mấy nước loe hoe như mấy sợi lông còi.

Người Việt tin làm ác thì gặp ác. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, Cao phi viễn tẩu giả nan tàng. Niềm tin đó đang biến thành hành động trừ gian diệt bạo CS trong dân chúng VN. Người dân Việt đã hết sợ CS, đang bám thắc lưng địch mà đấu, giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền, tài sản của đất nước ông bà để lại hay do máu, nước mắt, mồ hôi của mình làm ra. Tiêu biểu như người dân Việt đã lợi dụng chiêu bài CS mị dân, kêu gọi nhân dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp 2013 để xoa dịu bất mãn của quần chúng -- để biến thành phong trào đòi hỏi huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp của VNCS.

Trong đấu tranh chánh trị, cây dao ăn trầu của bà già trầu mà biết sử dụng cũng thành vũ khí thắng lợi. Phương chí bây giờ người dân Việt đã có gần 2 triệu nhà ngoại giao dân gian, một hậu phương vô cùng tích cực, hữu hiệu như một Pháp Quốc Hải Ngoại thời De Gaulle khi nước Pháp bị Đức Quốc xã xâm chiếm.

Trong nước hơn phân nửa dân số là lớp trẻ được những nhà chân tu với tinh thần đạo pháp và dân tộc cao, những nhà trí thức thương nước, thương dân làm chất men cho một cuộc thay đổi tiến bộ. Nhìn lại 10 năm thôi, không ai dè người dân Việt đã dũng cảm, kiên cường đứng lên đối thoại, đối kháng với CS như bây giờ. Cũng nhu không ai dè vấn đề nhân quyền VN trở thành vấn đề lớn dối với quốc tế và các siêu cường kinh tế có ảnh hưởng rất lớn với VNCS.Thế nước lòng dân VN đang lên, xu thế của thế giới đối với công cuộc đấu tranh cho tự do,dân chủ, nhân quyên VN đang thuận lợi. Cái ác đang suy tàn. Hiến pháp VNCS, điều 4 của cái hiến pháp phản tiến hoá, phản động, trái với lòng dân, nghịch ý trời này phải vứt vào sọt rác./.
Vi Anh

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.