Lời Kêu Gọi Biểu Tình Khắp Cả Nước Ngày 24.6.2018

Image may contain: one or more people, crowd, outdoor and text

SOS !!!! Khẩn cấp!!!! Âm mưu hạ độc vào nước uống của người biểu tình.

Công an Việt Cộng sẽ cho người trà trộn giả làm người phát nước uống..Trong các chai nước đã được dùng kim cực nhỏ để bơm thuốc vào từ nắp chai. Các bạn biểu tình lưu ý, khi uống nước nên thử chúc đầu chai xuống và bóp xem có rỉ nước ra không. Nếu rỉ nước thì không nên uống.Chỉ dùng nước chai không bị rỉ nước và có khằn, tự mình đem theo nước uống thì tốt nhất.
Xin mọi người share rộng để cảnh báo và cứu người biểu tình!!!
Image may contain: crowd
---

Wednesday, 18 January 2017

Sự thực, Hồ Tập Chương (HCM) đã dâng Ải Nam Quan

Tỉnh dậy đi Anh! Tỉnh dậy đi Em! Đừng mê ngủ khì chế độ đang bán con cháu quý vị làm nô lệ cho giặc Tàu.
Hãy đọc tài liệu hiếm có. Nguồn gốc đảng CSVN do Mao Trạch Đông, cho gián điệp Tàu lấy tên HCM đã chết ở Thuợng Hải năm 1932. Âm mưu xăm lăng Việt Nam bằng con đường đồng hóa... Đó là tại sao đảng CSVN lại độc ác, độc tài, dộc tôn, độc đảng, độc nhất, và chỉ có một chữ là Độc lập thì không có mà thôi. Không có ghi trong tự điển cùa cu ly Hồ....

Đảng CSVN do Tau phiên bản của tình báo TQ (Kỳ 1)

0 comments:

Post a Comment

Breaking news

 
Web Statistics