Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 17 January 2017

Thông Cáo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ lên án Bùi Phát gặp gở Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh

Thông Cáo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ 
lên án Bùi Phát gặp gở Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh

Thông cáo

Về việc ông Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California
gặp gở Đại Sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh.
    
Kính gửi:      Ông Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.
Đồng kính gửi:
  Quý Vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Thành Viên của CD/NVQG/HK
  Quý cơ Quan Truyền Thông Việt Ngữ,
 
Kính thưa ông Bùi Phát,
Kính thưa tất cả quý vị,
 
Theo một nguồn tin mới tiết lộ, ông Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California vừa là Nghị viên, Phó Thị Trưởng Thành phố Garden Grove thuộc Tiểu bang California đã có lần tham dự buổi tiệc do Đại sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh khoản đãi tại Los Angeles ngày 22 tháng 10 năm 2015. Trong một bài tường thuật có kèm ảnh trên báo Lao Động của Việt Cộng cũng như trên trang web của Toà Đại Sứ Việt Cộng, có ghi rằng ông Bùi Phát được mời ngồi chung bànVIP  với vợ chồng Phạm Quang Vinh. Cùng bàn có Tổng Lãnh Sự Việt Cộng Trần Thị Hiếu Hạnh, cùng ông Đinh Viết Tứ và bà Phùng Tuệ Châu là hai người nổi tiếng thân cộng tại Nam California.
Source: http://vietnamembassy-usa.org/ vi/hoat-dong/2015/10/cong-dong -nguoi-viet-o-nuoc-ngoai-la- bo-phan-khong-tach-roi-cua-dan –toc
 
Ông Bùi Phát là một Chủ Tịch của Cộng Đồng và cũng là Nghị viên thành phố mà gần 1/3 dân số là người Việt tị nạn. Cả hai chức vụ này đều do chính người Việt tị nạn đã bỏ phiếu cho ông.
Tuy việc xảy ra đã hơn một năm, và tuy Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California không phải là thành viên trong tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn thấy có bổn phận phải lên tiếng để yêu cầu ông giải thích với đồng hương tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ và đặc biệt là đồng hương tại địa phương Nam California là những người đã bầu ông vào các chức vụ kể trên để đại diện cho họ.
Những người từng là nạn nhân Cộng Sản, chắc chắn không bao giờ muốn người đại diện của mình bắt tay thân mật với những đại diện một chế độ độc tài đang đàn áp nhân dân và làm tay sai cho ngoại bang Trung Cộng. Khi làm điều đó chính ông đã ngang nhiên thách đố những người bỏ phiếu tín nhiệm ông và làm tổn thương đồng bào của ông trong và ngoài nước.
Ngoài ra còn có tin ông đã bỏ phiếu thuận cho việc gửi phái đoàn của Thành phố Garden Grove đi Thượng Hải để tìm cơ hội đầu tư về địa ốc tại thành phố của các nhà thầu Trung Cộng.
Đứng trên quan điểm của một người Việt Nam yêu nước, nhìn thấy tổ quốc mình đang bị Trung Cộng từng bước xâm lăng, việc ông đồng ý giao thương với kẻ thù dân tộc là điều không thể chấp nhận. Ông không thể lý giải rằng ông là Nghị viên của thành phố của Hoa Kỳ. Mọi việc làm của ông phải phục vụ nhu cầu và phản ảnh quan điểm của cử tri mà trong đó 1/3 là người Mỹ gốc Việt.
 
Tuy chúng tôi có đủ tài liệu văn bản cũng như hình ảnh chứng minh hai việc làm trên của ông, chúng tôi cũng thận trọng gửi ra bản tuyên bố này để ông có dịp giải thích hay thanh minh.
 
Chúng tôi thiết nghĩ rằng lập trường và quan điểm của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cũng trùng hợp với quan điểm lập trường chung của tất cả các tổ chức Cộng Đồng khác trên đất tự do. Đó là: phân minh về lằn ranh Quốc Cộng, không thoả hiệp, tương nhượng với Cộng Sản.
Nếu ông nhận rằng những tin trên về ông là đúng, thì chúng tôi đề nghị ông nên từ nhiệm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cũng như chức Nghị viên Thành phố Garden Grove. Khi đó, với tư cách cá nhân, ông có thể rảnh tay làm được những điều ông muốn mà không e ngại mang tiếng phản bội lại cử tri của mình.
 
Chúng tôi sẽ công bố thông cáo này ra công luận để mọi người cùng phán xét.
 
 
Hoa Kỳ ngày 15 tháng 1, 2017
 
T.M Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
 
CT Hội Đồng Quản Trị           CT Hội Đồng Chấp Hành               CT Hội Đồng Giám Sát
   
 
 tan.jpgphuc.gif           tien.jpg
 
Nguyễn Văn Tần                           Đỗ Văn Phúc                               Nguyễn Ngọc Tiên


Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Executives.
The Vietnamese American Community of the USA
https://vacusa.wordpress.com
http://tienggoicongdan.com/
http://michaelpdo.com/

Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.