Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 17 April 2023

Tao chôn mầy

                         

 

Tao chôn mầy ngày nắng rát tháng ba
con tỉnh lộ hoang tàn mùa binh lửa
tiễn đưa mầy thể thân còn một nửa
nửa bầy nhầy trong tấm áo Poncho
Tao chôn mầy với mắt lệ đã khô
cố vuốt mặt đôi mắt trừng rách khóe
hay mầy tiếc tuổi đời còn quá trẻ
đời lính buồn có lẽ chửa lần yêu
Lấp mộ buồn ngày xuống vội liêu xiêu
rót nắp nước thay cho chung rượu nhạt
đốt điếu thuốc Bastos xanh tiễn bạn
mầy đã tròn tuổi loạn một đời trai
Vĩnh biệt mầy nằm lại chẳng có ai
chỉ rừng núi làm bạn đời muôn thuở
hãy yên nghỉ chẳng còn gì trăn trở
tao đi đây…nhớ phù hộ cho tao
Mấy chục thằng từng sống chết có nhau
thôi đã vậy …đứng nghiêm chào lần cuối
đời chiến binh xem thân như hạt bụi
hôm nay mầy …mai có lẽ tới tao
Chuyện tử sinh thì ai biết thế nào
cuộc sống chết lấy chiến bào gói xác….
Biệt động quân…sát…sát…sát…sát
đường đạn đi 9 nút cũng như bù….
Lan Phi
 (chinhnghiavietnamconghoa.com)

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.