Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 19 May 2022

Cộng Đồng Người Việt Tại Tiểu Bang MA Biểu Tình Chống Thủ Tướng Cộng Sản Phạm Minh Chính

--Biểu tình phản đối Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính trước White House hôm 13/5/2022 nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh Đặc Biệt Mỹ-ASEAN được tổ chức tại Washington DC 12-13/5/2022. Ảnh: RFA------- ------------------------- ---- ---- --------------------------

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.