Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 7 April 2022

Tháng Tư Buồn:LẠI MỘT THÁNG TƯ

 


LẠI MỘT THÁNG TƯ

download (1)

Tháng tư đen lại về lần nữa
Người lính gìa tựa cửa sầu vương
Nhớ ngày mắt lệ rơi tuôn
Giang sơn giặc chiếm súng buông nghẹn ngào

Bao nhiêu năm vào sanh ra tử
Những chiến công quân sử lưu truyền
Từ vùng hỏa tuyến Trị Thiên
Đến đất An Lộc xuống miền Cà Mâu

Anh xông pha rừng sâu núi thẳm
Đem máu xương tô thắm sơn hà
Giữ gìn sông núi ông cha
Xây nền dân chủ nước nhà xinh tươi

Nhưng nghiệt ngã một thời tăm tối
Trời tháng tư bảo nổi tơi bời
Giặc về dẫm nát khắp nơi
Búa liềm phủ xuống cuộc đời sang trang

Trong ngục tối tàn canh thao thức
Anh gục đầu tủi nhục xót xa
Buồn không giữ được sơn hà
Để cho đất mẹ quê cha hận sầu

Nước bây giờ quân Tàu vây hãm
Lũ cầm quyền chẳng dám đôi co
Người dân canh cánh âu lo
Sợ phường thái thú cống cho bắc triều

Nơi hải ngoại nhiều đêm không ngủ
Thương dân mình chẳng đủ cơm ăn
Cuộc đời lắm nỗi khó khăn
Làm ăn vất vả mà lần không ra

Biết bao giờ sơn hà hồi phục ?
Đời tự do hạnh phúc nơi nơi
Trong ngoài sum họp vui cười
Bắt tay dựng lại khung trời Việt Nam

Tống Phước Kiên
Tháng Tư 2022

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.