Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 5 April 2022

Tháng Tư Buồn: Tháng tư trở lại
 
   
Tháng tư trở lại

Tháng tư rồi lại tháng tư
Tháng tư trở lại nát nhừ ruột gan !

Ba hai năm, tháng tư trở lại
Vẫn còn nguyên xích đỏ bạo quyền
Bịt mồm, khủng bố, trói gông xiềng
Nhân tình mạt, mặt người dạ thú

Ba hai năm, tháng tư như cũ
Dựng tòa án xét xử luật rừng
Công đảng hưởng, tội dành cho dân
Sĩ cộng hô tự do, hạnh phúc

Ba hai năm, đảng cho một chút
Đám cò mồi đầu trọc quay về
Lập đàn tế, kinh mõ ê hề
Cộng nô loa từ bi, bác ái

Ba hai năm, đảng khoe chẳng ngại
Việt kiều không ít trở về chơi
Đô la, tiếng Mỹ xổ khơi khơi
Việt cộng hô độc lập, dân chủ !

Vivi
Norway 02.4/2007

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.