Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 21 April 2022

Tháng Tư Buồn: UẤT HẬN NGÀN ĐỜI

UẤT HẬN NGÀN ĐỜI


Gởi các bạn trẻ trong nước.


  
imageBạn còn nhớ hay quên ngày quốc hận, (1)

Nhục đầu hàng được xác nhận trên đài


Do tên Minh, một hèn tướng bất tài

Làm tổng thống chỉ ba ngày bán nước.

Dinh Độc Lập, giặc tràn vào cổng trước


Hạ cờ vàng rước cờ máu lên thay.


Nhục vô cùng dân tộc Việt đổi đời


Mất tất cả, mất khí trời để sống ,


Trong tuyệt vọng, chạy đi tìm hy vọng


Giữa đại dương lọt vào họng tử thần.


Hàng triệu người liều bỏ xác chết oan


Chất thành đống , xây mồ chôn đáy biển.

Người kẹt lại, sau Bảy Lăm (2) ôm hận


Đếm từng ngày sống tủi nhục ngàn đời,

Là con người nhưng không được làm người


Làm trâu ngựa thua cả loài chó má.


Nửa thế kỷ, một thời gian đắt giá ,


Chưa tởm sao ? hởi những kẻ ngu đần,


Làm Việt gian, theo Việt Cộng giết dân,


Vì danh hảo bán linh hồn cho giặc .


Các bạn trẻ, thanh sinh viên yêu nước


Thấy hay không ? muôn tội ác tày trời

Của công an, lũ giặc Cộng đười ươi


Đang tra tấn trả thù người lính nguỵ


Cha anh bạn là quân nhân Mủ Đỏ


Bị trói tay đói lã giữa sân chùa


Nắng như thiêu, đốt cháy nám làn da


Cho đến chết chúng vẫn chưa hả dạ.


Chế độ cũ bị tru di , đày đọa


Cả ba đời tróc truy nả cháu con,


Là thành phần thuộc thứ yếu công dân
Bị kỳ thị ,cướp mất quyền dân chủ

Các bạn trẻ là tương lai thế hệ,


Là anh hùng Nguyễn Huệ giữ non sông ,

Đi tiền phong thay chổ đứng cha ông


Cùng tất cả hãy xuống đường cứu nước.


Tổ Quốc gọi, không thể ngồi khiếp nhược,

Quyết tiến lên, dành cho được thời cơ


Diệt Cộng thù ta dựng lại cơ đồ


Chiếm lại nước toàn bản đồ trọn vẹn.

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

21/7/2012(1) Tháng tư đen 30/4/75
(2) 1975 VC chiếm VNCH

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.