Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 10 September 2021

Vietnam Film Club trân trọng giới thiệu Video về Thảm Sát Tại Huế (Tập 4)

 THÔNG BÁO SỐ 6

Kính gởi Quý Đồng Hương

Vietnam Film Club trân trọng giới thiệu Video về Thảm Sát Tại Huế vừa
hoàn tất và đã phổ biến trên Youtube theo các Links dưới đây:

Tập 4: Thảm Sát Tại Huế
http://safeshare.tv/w/ RyzSAkNUbD
hay:
http://www.youtube.com/watch? v=CavY3yrIDis

Tập 3: Thảm Sát tại Cai Lậy
http://safeshare.tv/w/ NvvyzyBjlP
hay:
https://www.youtube.com/watch? v=531YaTAcZ34

Tập 2: Cải Cách Ruộng Đất
http://safeshare.tv/w/ uDDhTrlBMf
hay:
https://www.youtube.com/watch? v=GDIBQAqBMEM

Tập 1: Nhân Văn Giai Phẩm
http://safeshare.tv/w/ ttSQBnWDrB
hay:
https://www.youtube.com/watch? v=c4zat5-E-J4
 
 Vietnam Film Club
6433 Northanna Drive, Springfield, VA 22150
www.vietnamfilmclub.org  -  vietnamfilmclub@aol.com

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.